Advarer etter kontroll av duftlys og duftoljer

Ett av produktene ble trukket med umiddelbar virkning.

TRUKKET UMIDDELBART: «Bamboo Lime duft» solgt hos Black Design manglet barnesikret lukning etter EU-kravene for stoffene i dette produktet. Forhandleren trakk produktet fra markedet straks de ble gjort oppmerksom på feilen. Foto: Miljødirektoratet
TRUKKET UMIDDELBART: «Bamboo Lime duft» solgt hos Black Design manglet barnesikret lukning etter EU-kravene for stoffene i dette produktet. Forhandleren trakk produktet fra markedet straks de ble gjort oppmerksom på feilen. Foto: Miljødirektoratet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Duftlys og duftpinner som man setter ned i duftoljer/romduft, kan inneholde farlige kjemikalier som kan være allergiframkallende, gi alvorlig øyeirritasjon og forårsake irritasjon av luftveiene. I tillegg kan duftoljer være giftige for miljøet, og i verste tilfelle skadelig for mennesker. Da skal disse produktene ha barnesikret lukning.

Derfor er det viktig at produktet er merket godt med hvilke farer dette eventuelt kan medføre for forbrukeren - og at de som utgjør en spesiell fare er barnesikret.

En nylig kontroll gjennomført av Miljødirektoratet viser imidlertid at veldig mange av duftproduktene ikke er merket som de skal. Ett av produktene ble trukket fra markedet med umiddelbar virkning.

- Resultatene er dessverre ikke overraskende og gjenspeiler mistankene vi hadde før vi satt i gang denne aksjonen, uttaler Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet, til Dinside.

Duftpinner trukket umiddelbart

Kontrollen er utført hos seks interiørkjeder som selger mye av denne typen produkter.

Den avslører at 88 prosent av de kontrollerte duftoljene hadde mangelfull merking.

- Altfor mange av disse duftproduktene hadde feil merking, og i noen tilfeller ingen faremerking. Gjennom faremerking skal forbrukere få informasjon om hvilken fare kjemikaliene utgjør, sier Veulemans.

En av de 32 kontrollerte duftoljene inneholdt svært farlige kjemikalier, men manglet barnesikring. Den ble trukket fra markedet med en gang.

- Det er viktig at de som kjøper duftprodukter får kunnskap om innhold av farlige stoffer. Faremerkingen skal bidra til at forbrukere kan ta et bevisst valg og håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte, sier Veulemans.

Det aktuelle produktet som ble trukket umiddelbart var duftpinnene «Bamboo Lime duft» solgt hos Black Design. Det manglet barnesikret lukning. Miljødirektoratet sier at virksomheten selv stoppet salget på eget på eget initiativ da de ble gjort oppmerksom på det.

André Vevle, daglig leder i Black Design, sier til Dinside at merkingen deres ikke var god nok.

- Produktene som blant annet Bamboo Lime romduft og en duftolje med for gammel faremerking ble trukket av markedet umiddelbart som følge av kontrollen. Dette er noe vi setter pris på at ble avklart, sier Vevle til Dinside.

SLIK: Disse faremerkene og faresetninger er vanlige for duftoljer og skal være synlig på emballasjen. - Hvis disse mangler kan det være et tegn på virksomhetene ikke har kontroll over kjemikaliene de selger, ifølge Miljødirektoratet. Kilde: Miljødirektoratet
SLIK: Disse faremerkene og faresetninger er vanlige for duftoljer og skal være synlig på emballasjen. - Hvis disse mangler kan det være et tegn på virksomhetene ikke har kontroll over kjemikaliene de selger, ifølge Miljødirektoratet. Kilde: Miljødirektoratet Vis mer

- Barnesikret, men etter asiatiske regler

Vevle sier videre at produktet var barnesikret, men etter asiatiske krav som er ulikt kravene i EU. Vevle sier til Dinside at mens kravet til barnesikring i EU er en skrukork der man trykker ned samtidig som man skrur for å få opp lokket så er dette i Asia som oftest en innsats som sitter nede i halsen på flaska i tillegg til kork som skrues over denne igjen.

- Denne innsatsen må fjernes med makt. Så produktet er for så vidt godt sikret men ikke i henhold til at det skal være barnesikret og godkjent skrukork, sier Vevle.

Han forteller at de ikke var klar over at det nye regelverket om merking fra 2015 var så bokstavelig.

- Vi som de fleste andre var ikke klar over hvor bokstavelig regelverket var og merket våre produkter med en generell advarsel med varseltrekant. Dette viste seg jo i etterkant ved kontrollen, at ikke var godt nok, uttaler Vevle til Dinside og understreker at de synes det er kjempebra at de som importører blir kontrollert.

- Dette har gjort at vi skjønte hvordan regelverket skal håndteres og at det ikke er lov til å bruke egne ord i sine advarsler, sier han videre.

Han understreker at det også er viktig å huske at produkter man importerer selv som regel ikke har norsk merking, som produkter som selges i norske butikker må ha, og ofte også er mangelfullt merket.

- Det er jo en tankevekker at flere av verdens største produsenter av slike produkt ikke har fått dette kravet fra noen av sine kunder i Europa. Så her er det mye å ta tak i for både norske og europeiske myndigheter.

Vevle understreker at merkingen på disse produktene i deres butikker nå er korrigert og i henhold til regelverket.

SKAL VÆRE PÅ NORSK: Det er krav om at faremerkingen skal være på norsk, derfor oppfyller ikke denne kravene for salg i norske butikker. Foto: Miljødirektoratet
SKAL VÆRE PÅ NORSK: Det er krav om at faremerkingen skal være på norsk, derfor oppfyller ikke denne kravene for salg i norske butikker. Foto: Miljødirektoratet Vis mer

Spesielt risikabelt fordi det er lett tilgjengelig

Lite kunnskap om regelverket blant leverandørene og henvendelser til Giftinformasjonen knyttet til bruk av duftprodukter, var avgjørende for at Miljødirektoratet bestemte å kontrollere denne produktgruppen.

Det er krav til faremerking, emballering og klassifisering av disse produktene.

Veulemans uttaler at det er spesielt viktig med korrekt merking av nettopp disse produktene fordi dette er produkter som er lett tilgjengelige i husholdningene våre.

- Korrekt faremerking gir et korrekt bilde av risikoen ved kjemikaliene. Det er enda viktigere for disse produktene, som man ikke nødvendigvis anser som kjemikalier og som kan være mer eller mindre tilgjengelig for barn, i motsetning til salmiakk eller rød sprit som man oppbevarer utilgjengelig for barn. Disse duftproduktene inneholder forskjellige stoffer i ulike konsentrasjoner. Noen av disse stoffene og konsentrasjonene er mer skadelige enn andre. Derfor er korrekt faremerking viktig, uttaler Veulemans til Dinside.

Det er flere produkter som også får kritikk for feil og manglende merking:

Europris: «Bolsius Aromatic Reed diffuser Fresh Linen»: Mangler norsk faremerking - og merkingen er feilaktig plassert under den indre pakningen.

Nille: «Home Spa Fresh cotton»: Faremerking plassert under den indre pakningen, mangler faresetningen «Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon.»

Kremmerhuset: Romduft «Aromatic Lemon Garden»: Ikke norsk faremerking. Klassifisering og merking stemmer ikke overens med sikkerhetsdatabladet: skal være merket også med «Kan utløse en allergisk hudrekasjon».

Europris: - Det er korrigert

Som du kan se ovenfor, er Europris en av de andre forhandlerne som får kritikk for at de mangler norsk faremerking og at merkingen er plassert feilaktig under den indre pakningen.

- Det stemmer at Aromatic Reed diffuser Fresh Linen ikke var merket korrekt, uttaler René Raab Lien, kvalitetssjef hos Europris, til Dinside.

- Dette er korrigert og vil være på plass på nye duftoljer vi tar inn, sier han videre.

Han hevder også at det er rom for å merke annerledes enn de generelle kravene der produktets utforming gjør dette vanskelig, og sier at de har tatt dette opp med Miljødirektoratet - men at de ennå ikke har mottatt svar.

Duftoljer er verre en duftlys

Giftinformasjonen får hvert år om lag 100 henvendelser på duftoljer og liknende kjemikalier, ifølge tall som Miljødirektoratet har fått. Henvendelsene til Giftinformasjonen handler vanligvis om barn i alderen 1-4 år som har fått i seg disse produktene.

Christian Haga, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, sier til Dinside at henvendelser om duftoljer også handler om luftfriskere, og at luftfriskere av typen sprayboks som brukes i rom for å maskere vond lukt, generelt er mindre giftig enn noen av duftoljene.

Han understreker også at duftoljer er et større problem enn duftlys, når det kommer til forgiftningsfare:

- Duftolje og duftlys skiller seg fra hverandre i forhold til forgiftningsfare, da det er løsemiddelet i duftoljen som er hovedproblemet. Dette løsemiddelet er ikke til stede i «vanlig» duftlys av stearinlys typen.

- Ut fra Giftinformasjonen sitt ståsted er det noen av duftoljene som utgjør et særskilt forgiftningsproblem. Et tilleggsmoment som vanskeliggjør vårt arbeid vedrørende disse produktene er at det i mange tilfeller er lite tilgjengelig informasjon om sammensetning av produktet i form av sikkerhetsdatablader. Uten opplysninger om sammensetning av produktet er det vanskelig for Giftinformasjonen å gjøre en god risikovurdering, sier Haga.

Se spesielt opp for disse stoffene

Stoffene du ifølge Giftinformasjonen skal være spesielt oppmerksom på og som utgjør særlig fare, er glykoler eller glykoletere.

- Denne stoffgruppen kan gi alvorlig forgiftning ved selv små inntak. Felles for mange glykolene/glykoleterne er at de kan gi nyreskade ved inntak, i tillegg vil noen av dem omdannes til syrer i kroppen og forrykke den fint regulerte ph balansen i kroppen. Disse stoffene kan danne så mye syre at kroppen ikke greier å håndtere det, og man kan da bli alvorlig syk, og i verste fall dø. Hvis man kommer på sykehus, finnes det behandling mot denne tilstanden, sier Haga.

- Som alle andre ting som er giftig er det den inntatte dosen av stoffet som avgjør om man blir syk. En god regel er derfor å ringe Giftinformasjonen slik at det blir gjort en vurdering på om det er forgiftningsfare som følge av inntaket av det aktuelle produktet.

Noen av «duftstoffene» i duftoljer kan også være allergiframkallende. Som førstehjelp er det ifølge Giftinformasjonen en god regel å tørke eller skylle vekk søl på hud, og gi noe å drikke ved inntak.

- Symptomer med syredannelse og ev nyrepåvirkning vil komme først etter flere timer, og det er ingen tiltak på «skadestedet» som vil være effektivt i å forhindre dette, så kontakt Giftinformasjonen, så vil de veilede videre ved behov, råder Haga

Pass på dette om du bruker duftlys eller duftoljer/duftpinner:

Her er Miljødirektoratets råd til hva du bør passe på dersom du bruker duftlys eller duftpinner hjemme:

  • Sjekk om duftoljene er faremerket og om faremerking står på siden av emballasjen, og ikke under. Hvis faremerking står under er det feil.
  • Hvis duftproduktene ikke er faremerket kan forbrukere alltid spørre butikken om duftproduktene skal være faremerket eller ikke.
  • Når forbrukere har kjøpt faremerket duftprodukt, må de følge anvisninger angitt på emballasjen og håndter disse produktene i tråd med disse.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer