Vær

Bøtene hagler

Dette er både dyrt og farlig.

BOT ELLER BEDRING: Fjerner man ikke istappene risikerer man 5000 kroner i bot. Foto: Odd Roar Lange
BOT ELLER BEDRING: Fjerner man ikke istappene risikerer man 5000 kroner i bot. Foto: Odd Roar Lange Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Dersom du har vandret gatelangs i Oslo og en rekke andre byer i Norge de siste dagene så har du helt sikkert sett dem: Banner, flagg og stativ som varsler deg om at det risiko for snøras og fallende istapper.

Men merkingen fritar ikke huseieren for ansvar. Og nå strammer Oslo kommune grepet i hovedstaden.

Kort fortalt

  • Oslo kommune har nesten doblet antall gebyrer for istapper i løpet av de første tre ukene av 2024 sammenlignet med hele fjoråret.
  • Gårdeiere kan ikke bare merke med «fare for takras», de må også sørge for at taket blir ryddet.
  • Hvis ikke, kan de bli ilagt et gebyr på 5000 kr, som kan økes med 50% ved gjentatte eller alvorlige overtredelser.
  • Så langt i år er det ilagt 362 gebyrer for manglende rydding av tak for snø/is - istapper, samt 85 for manglende fjerning av varsler om rasfare.

De har allerede nær doblet antall istapp-gebyr i løpet av de tre første ukene av 2024 i forhold til hele fjoråret.

TIPS: Vintervær kan føre til at hjulbuen fylles opp med snø og is, da kan være lurt å ta noen forholdsregler. Video: Berit B. Njarga / Embla Hjort-Larsen / Storyblocks. Vis mer

- Nei det er ikke tilstrekkelig for gårdeier å merke med «takras/fare for takras», sier fagkonsulent for Bypatruljen ved Bymiljøetaten i Oslo, Vigdis Johansen, til DinSide.

- Når man har satt opp varsler om fare for ras, skal gårdeier snares sørge for at taket blir ryddet.

Dette må du gjøre

Og lover og regler er klare:

Politivedtektenes i Oslo sier dette om gårdeiers særlige plikter når det gjelder snø, is og takras.

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller liknende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes seinest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.»

Det er altså ikke nok å sette opp en fortaussperre og håpe på det beste.

Og når snøen eller isen har falt, dukker det opp enda en plikt for gårdeieren:

«Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.»

DET JOBBES: Over hele Vinter-Norge er fjerning av snø i gang. Her fra Thorvald Meyersgate på Grünerløkka i Oslo. Foto: Odd Roar Lange
DET JOBBES: Over hele Vinter-Norge er fjerning av snø i gang. Her fra Thorvald Meyersgate på Grünerløkka i Oslo. Foto: Odd Roar Lange Vis mer

Kostbart

- Man kan bli ilagt gebyr når snø/is eller istapper truer med å falle ned. Hvor ofte man kan bli ilagt gebyr avhenger av forholdene på stedet. Det vil si at forholdene ikke er utbedret og det har økt i omfang, fortsetter Vigdis Johansen, som minner om at det kan bli kostbart for huseierne å ikke fjerne is og snø.

- I og med at dette er en overtredelse som omhandler fare liv og helse er gebyr størrelsen på 5000 kroner. Dette kan forhøyes med 50 prosent ved gjentakende eller alvorlig overtredelse. Beløpene gjenspeiler alvorlighetsgraden av overtredelsen.

Millionregning

Det er så langt i år ilagt 362 gebyr for manglende rydding av tak for snø/is - istapper, samt 85 for manglende fjerning av varsler om rasfare. Skiltene skal nemlig ikke skal ikke stå ute utover sju dager.

Det betyr 1 850 000 kroner i is- og snøgebyr og 425 000 i gebyr for å la fareskiltene henge for lenge.

Det er nesten en dobling i forhold til hele fjoråret hvor det ble ilagt 198 gebyr for manglende rydding av tak for snø/Is - istapper, samt 50 gebyr for manglende fjerning av varsler om rasfare.

Og fagkonsulenten for Bymiljøetatens bypatrulje har følgende beskjed til dem som ønsker å varsle om farlige bygårder.

- Publikum kan varsle til politiet eller vår døgnbemannede vaktsentral.

Har du et tips til meg om denne saken?

Har du et tips til meg om denne saken?

Hei, jeg heter Odd Roar Lange og er reiseekspert og -journalist for DinSide og Dagbladet. Har du et tips om snø og is i norsk byrom og ønsker å fortelle din historie på Norges største forbrukernettsted DinSide.no? Eller har du en opplevelse, et spørsmål eller et smart forslag som andre bør få kjennskap til?