De fleste farlige produkter er «made in China»

De fleste produktene som trekkes fra markedet, er produsert i Kina.

FLEST FARLIGE PRODUKTER ER FRA KINA: 64 prosent av meldingene som sendes ut om farlige produkter, gjelder produkter fra Kina. Og de største produktkategoriene er klær og tekstiler. Foto: KRISTIN SØRDAL
FLEST FARLIGE PRODUKTER ER FRA KINA: 64 prosent av meldingene som sendes ut om farlige produkter, gjelder produkter fra Kina. Og de største produktkategoriene er klær og tekstiler. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Hvert år tilbakekalles haugevis av matvarer fra norske dagligvarehyller, med bakgrunn i alt fra innhold av smittestoffer, allergifremkallende stoffer, feilproduksjon eller innhold av fremmedlegemer.

Hvert år tilbakekalles også tusener andre forbrukerprodukter fra det europeiske markedet.

I 2013 ble det sendt ut i alt 2.364 varsler om farlige produkter innenfor EU/EØS-området. 64 prosent av disse var laget i Kina - som utgjør 1.497 produkter. Dette er en økning på 6 prosent fra året før.

- Vi har ikke grunnlag for å si at man skal være mer skeptisk til kinesiske produkter, men det er en realitet at de utgjør 64 prosent av de innmeldte produktene for 2013, sier Robert Svinterud, senioringeniør ved Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til DinSide.

- De er også høyere representert i markedet, påpeker Svinterud.

For to år siden hadde 84 prosent av de farlige produktene opprinnelse Kina.

Jobber mye med Kina for å følge opp

Herfra kommer det farlige produktene. Foto: EU/RAPEX
Herfra kommer det farlige produktene. Foto: EU/RAPEX Vis mer


EU er Kinas største marked, etter USA, og dermed en viktig handelspartner. Det er etablert et samarbeid mellom EU og Kinas myndigheter som jobber spesielt med spørsmål rundt produktsikkerhet.

- Kina satser veldig på å følge opp, og de kinesiske myndighetene tar det veldig seriøst, sier Svinterud.

Ifølge Rapex-rapporten kan også noe av forklaringen ligge i resultatene av økt fokus på sporbarhet til produktene - og at den ganske store produktgruppen som var for produkter med ukjent opphav, nå er sortert inn under Kina-produkter.

Øker stadig

Tilbakekallinger og meldinger om farlige forbrukerprodukter blir meldt via EUs Rapex-system. Denne tjenesten ble etablert i 2003, og i fjor var altså tallet på meldinger om farlige produkter 2.364.

Dette er en solid økning fra 2003, hvor antallet meldinger var rundt 200. Det er også en 3,8 prosent økning sammenliknet med 2012.

Dette er altså totale tall for EU/EØS-området. Men også for Norges del har det vært en økning i antall varslinger om farlige produkter.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at økningen ikke nødvendigvis kan forklares med at det lages stadig flere farlige produkter.

- Forvaltningsområdet er utvidet fra kun å omfatte forbrukerprodukter til også å gjelde industriprodukter. Dette fikk gyldighet i Norge i fjor. Produktporteføljen er altså blitt større, sier Svinterud.

- Men det er en jevn økning, som vi ser av statistikken fra hele EU og EØS. Men vi ser også at endel av de nye EU-landene kanskje varsler om endel produkter som muligens ikke er så relevante for andre land, dette er typisk tekstilprodukter med snorproblematikk og slikt, sier Svinterud til DinSide.

Som du kan se av illustrasjonen til høyre, kommer de aller fleste produktene som det blir sendt ut varsel på, fra Kina (Hong Kong inkludert). Tyrkia er nest størst, men i forhold til Kina-produktene er dette en marginal andel.

Hva er Rapex?

Rapex (Rapid Exchange of Information) er et EU-system for hurtig utveksling av meldinger om farlige forbrukerprodukter. Rapex er hjemlet i EUs generelle produktsikkerhetsdirektiv (2001/95/EEC) og er en del av EØS-avtalen.

Rapex omfatter alle forbrukerprodukter unntatt legemidler og næringsmidler, som har egne meldesystemer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er kontaktmyndighet for Rapex i Norge. De mottar alle meldinger fra EU og distribuerer disse videre til aktuelle fagetater, for eksempel Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet, Statens strålevern og Miljødirektoratet.

I flere tilfeller kan samme produkt være underlagt flere myndigheter, avhengig av hvilke egenskaper det gjelder. For eksempel er kjemisk innhold i et leketøy Miljødirektoratet sitt ansvarsområde, mens brennbarheten til leketøyet er DSB sitt ansvarsområde.

Hensikten med meldesystemet er å utveksle informasjon om farlige produkter innen EU/EØS-området. På den måten kan tiltak iverksettes av nasjonale myndigheter for å begrense forekomsten av farlige produkter i markedet, og dermed forebygge skader.

Meldinger om farlige produkter publiseres på dsb.no, miljodirektoratet.no og på EUs nettside.


Når skal man reagere?

Du kan lese mer om hva Rapex er, i faktaboksen til høyre.

Det som skjer i dette samarbeidet, er altså at opprinnelseslandet som finner et farlig produkt, sender en notifikasjon - altså en melding - om produkter, inn til Rapex-systemet.

Så er det opp til de øvrige medlemslandene å plukke opp denne meldingen og handle ut fra det - de skal altså bedømme om det skal iverksettes en reaksjon.

Alvorlighetsgrad

Dette avgjøres på bakgrunn av om ansvarlige myndighet finner at dette er et produkt som er omsatt i landet. Dersom dette finnes, tar de kontakt med importør eller forhandler, og de må da gjøre riktige tiltak i forhold til risikoen ved produktet.

- Fagansvarlig her tar kontakt med importør og avklarer status på produktet og om det er gjort tiltak. Tiltaket er avhengig av alvorlighetsgraden på varselet. Det skal gjøres an risikoanalyse av landet som notifiserer, og hvis man er uenig i denne, kan det det være nødvendig å gjøre en ny risikoanalyse, forteller Svinterud.

Myndighetene kan iverksette tiltak overfor ansvarlig virksomhet dersom kravene til produktsikkerhet ikke er oppfylt. Tiltakene kan være å stanse salg av et produkt, pålegge tilbakekalling av et produkt fra forbruker og/eller ilegge tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av de plikter som er gitt i lover, forskrifter og vedtak.

Anmeldelse kan være aktuelt ved alvorlige forhold.

Ulike tiltak som kan iverksettes av ansvarlig virksomhet: rette mangel ved produkt, salgsstopp, tilbaketrekking av produktet fra salgsledd/butikk og tilbakekalling av produktet fra forbruker, samt publisering av informasjon til forbruker.

Mest tekstiler - og da med kjemikalier

De største produktgruppene i Rapex-statistikkene, er klær, tekstiler, moteprodukter - og leker.

Disse to produktgruppene utgjorde 25 prosent hver - altså totalt 50 prosent, av meldingene om farlige produkter.

Bakgrunnen for de fleste meldingene om disse produktene, dreide seg om kjemiske stoffer med risiko for forbrukeren og kvelningsrisiko, enten på grunn av snorer rundt halsen eller på grunn av risiko for at ting skal sette seg fast i halsen.

For øvrig dreier ni prosent av de totale meldingene seg om elektronisk utstyr, syv prosent er motoriserte kjøretøy og fire prosent er kosmetikk.

Les også: Toyota tilbakekaller 15.000 biler i Norge

Flere må på banen

DSB jobber med å øke oppmerksomheten om Rapex hos flere aktuelle myndigheter i Norge.

Det er fortsatt mange produktgrupper som ikke er representert i Rapex, og som altså ikke følges opp gjennom dette systemet, i Norge.

Fra DSB ble det sendt 14 reaksjoner på produkter innenfor henholdsvis sportsutstyr (5), maskiner (3), leketøy (2), klær/tekstiler (2), møbler (1) og annet (1). Mattilsynet har i 2013 alene meldt 16 av de 17 produktene i Rapex - dette er i hovedsak kosmetikk.

Hvert år tilbakekalles haugevis med matvarer!

- Det var kun DSB og Mattilsynet som notifiserte i fjor, så her er det et potensiale for økt aktivitet fra andre myndigheter. Men vi vet at Vegdirektoratet sendte ut 40 reaksjoner bare i januar i år, på motorkjøretøy, forteller Svinterud til DinSide.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer