Snøbrøyting og regler

Får dumpe på tomten din

Kommunen har full rett til å brøyte hauger av snø og grus inn på tomten din.

BRØYTELASS PÅ TOMTEN DIN: Om kommunen brøyter snø inn på tomten din, kan du spare deg for å klage. Men i ett tilfelle, kan du krever erstatning. Arkivfoto: Hanna Johre / NTB.
BRØYTELASS PÅ TOMTEN DIN: Om kommunen brøyter snø inn på tomten din, kan du spare deg for å klage. Men i ett tilfelle, kan du krever erstatning. Arkivfoto: Hanna Johre / NTB. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Startet arbeidsdagen allerede før du dro hjemmefra i dag, fordi halve morgenen gikk med til å skufle vekk den svære snøhaugen som sperret for bilen i innkjørselen din?

Du kan gjerne forbanne brøytebilen fra kommunen for nok en gang å ha dumpet et lass av snø over på tomten din, men at dette av og til skjer, må du faktisk bare godta.

Kommunen har nemlig alt på det rene, med hjemmel til å måke snø inn på tomten din.

Men hvorfor har kommunen lov til dette? Og hvem skal eventuelt ta kostnaden dersom brøytelasset fører til skader på dine eiendeler?

Advokaten svarer!

VÆR: Snøen daler ned over Østlandet og fører til glatte veier og ulykker mandag 30 oktober. Video: Dagbladet-tipser. Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. Vis mer

Derfor er det lov

Dersom naboen måker snøen over på tomten din, kan du klage i vei. For dette er et klart brudd på Naboloven.

I Nabolovens § 2 står det nemlig at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig, eller unødvendig skade, eller til ulempe for naboen - som for eksempel å måke snø over til naboen.

For enkelte kan det da virke ulogisk at kommunen, derimot, har full rett til å brøyte hauger med snø og sand inn på tomten din, selv om brøytekanter sperrer huset og bilen din inne, og småstein kan dekke både innkjørsel og hage.

Kommunen har til og med lov til å bruke tomten din som deponi dersom det skulle bli nødvendig.

Ifølge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser til offentlig vei, regne med at noe av snøen som brøytes vekk havner inn på privat grunn.

Dette er det en langvarig og etablert praksis for:

- Viktigheten av at veiene holdes kjørbare og trafikksikre, er så store at ulempene naboen påføres må anses påregnelig, sier Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Det er derfor nødvendig med en effektiv fjerning av snøen.

- Og i mange tilfeller vil det være svært kostbart og lite effektivt hvis kommunene måtte kjøre bort snøen langs veiene, opplyser hun videre.

Når veiene skal holdes åpne og sikre, må altså så mye som mulig av veien være fri for snø. Det betyr at brøytebilen ofte må brøyte helt i kanten av veien, og på fortauer inn til eiendommen, presiserer advokaten.

ADVOKATEN SVARER: Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseiernes Landsforbund.
ADVOKATEN SVARER: Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseiernes Landsforbund. Vis mer

- Beboerne i området kan derfor ikke kreve at brøytebilen holder en viss avstand til tomten. Private avtaler om skadeforebygging med forskjellige grunneiere vil være umulig for kommunen å holde orden på, og vanskelig å gjennomføre, understreker Magnussen videre.

- Forskjell på stor- og småkommuner

- Varierer brøytepraksis fra kommunene til kommune, eller forholder kommunene seg til de samme reglene?

- Reglene kommunene forholder seg til er nok de samme, men økonomien til kommunen eller størrelsen, kan kanskje ha noe å si når det gjelder om man frakter bort snø eller ikke, svarer Magnussen.

- Jeg vil anta at det er stor forskjell på hva storby-kommunene får til i forhold til en mindre kommune med god råd og færre veier, legger hun til.

Norges største kommune, Oslo kommune, opplyser på sin nettside at de alltid vil prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men at trafikksikkerhet og framkommelighet må prioriteres:

«Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister. Dersom vintervedlikeholdet har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes til de som brøyter i ditt område, informerer kommunen».

Slik krever du erstatning

Dersom brøytebilen har forårsaket skader på eiendommen din; alt fra steinsprut på garasjedøra til løsnede stener på murkanten, er det brøyte-tjenesten som skal stå til ansvar for skadene – det gjelder både for kommunen og private brøyteselskaper.

- Kommuner har ofte avtaler med private brøytefirmaer. Hvis brøytebilen fysisk kommer borti og skader eiendommen din under brøyting, vil det være brøyteselskapet som er erstatningsansvarlig for denne skaden, understreker Magnussen.

Du må da sende et krav til brøyteselskapet, som vil komme på befaring og utbedrer hvis de kan. Kan man ikke utbedre, må du kreve erstatning. Da er det lurt å sende kopi til kommunen, råder advokaten.

- Er det kommunen selv som står for brøytingen, sendes kravet til kommunen, sier hun videre.

Forebyggende tiltak

Mange erfarer at når våren kommer, så ligger det mye grus og sand igjen i hagen og gress på tomten - dette regnes ikke for skade.

Magnussens tips til beboere nær kommunale veier å forebygge problemet ved å legge ut en fiberduk der man vanligvis på mye grus i hagen på vinteren; da blir det lettere å samle det opp og fjerne det til våren.

- Så får vi håpe at brøytefirmaene, til tross for at de må være effektive, gjør det de kan for å minimere ulempene for dem med hage rett inn til vei, avslutter hun.