Bokostnader i norske kommuner

Hele 65.614 kroner skiller bokostnadene i norske kommuner

Ny analyse viser at de myndighetsbestemte kostnadene, som eiendomsskatt og kommunale avgifter, øker.

BILLIGST Å BO: Lavangen i Troms topper listen over kommunene med laveste bokostnader som er på 72.058 kroner i året, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. I motsatt ende finner vi Oslo. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
BILLIGST Å BO: Lavangen i Troms topper listen over kommunene med laveste bokostnader som er på 72.058 kroner i året, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. I motsatt ende finner vi Oslo. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I august skrev vi om at det skiller nesten 18.000 kroner i kommunale gebyr og eiendomsskatt mellom norske kommuner, men nå er det snakk om enda større skiller.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse, på oppdrag av Huseiernes Landsforbund, viser nemlig at det er en prisforskjell i bokostnader på hele 65.614 kroner mellom kommunene.

Billigste kommune er Lavangen i Troms med bokostnader på 72.058 kroner i året, mens Oslo er dyrest med 137.672 kroner årlig.

Rapporten ble lagt fram torsdag 13. september for første gang, og Huseierne vil fortsette å presentere bokostnadsutviklingen hvert år framover. Dinside var til stede ved framleggelsen.

Lenger ned i saken kan du se topplistene over høyeste og laveste bokostnader, og på nettsidene til Huseiernes Landsforbund kan du sjekke kostnadene i din kommune.

- Uheldig utvikling

Samfunnsøkonomisk analyse har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittshusholdning i Norge, altså en enebolig på 120 kvadratmeter, over tidsperioden fra 2010 til 2017.

BOKOSTNADER: Her ser du hvordan markeds- og myndighetsbestemte bokostnader fordeler seg etter husholdningenes inntekt.
BOKOSTNADER: Her ser du hvordan markeds- og myndighetsbestemte bokostnader fordeler seg etter husholdningenes inntekt. Vis mer

De finner et interessant skille mellom markedsbestemte og myndighetsbestemte bokostnader: De markedsbestemte bokostnadene har falt som andel av husholdningenes disponible inntekt, mens kostnadene myndighetene bestemmer har hatt en moderat økning, fra 2,9 til 3,2 prosent i syvårsperioden.

Markedsbestemte kostnader er typisk vedlikehold, forsikring og renter, mens myndighetsbestemte kostnader er eiendomsskatt og kommunale avgifter. Energikostnader er splittet mellom marked og myndigheter.

- Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig med den ventede økningen i markedsbestemte bokostnader, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Mener kommunene kan gjøre lite

Tilbake til bokostnadsforskjellene mellom kommunene på hele 65.614 kroner. Hvorfor er ulikhetene så store?

Helge Eide, områdedirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS), påpeker funnet i rapporten som viser at de markedsbestemte bokostnadene er høyere enn de myndighetsbestemte, som stemmer.

De myndighetsbestemte bokostnadene utgjør 20 prosent, mens de markedsbestemte 80 prosent. Men, som sagt er det de myndighetsbestemte kostnadene som øker jevnt over, og de markedsbestemte holder seg ganske stabile enn så lenge.

- Forskjeller i kommunale avgifter er først og fremst bestemt av forholdet mellom kilometer ledningsnett for vann og avløp og antall innbyggere dette skal til i kommunen, samt eventuelle investeringer i vann- og avløpsnettet de senere år, sier Eide.

Eiendomsskatt er en frivillig, lokal skatt som det folkevalgte kommunestyret vedtar, og derfor er det heller ikke er noe poeng å utjevne kommunale forskjeller her, mener Eide. Tvungen statlig eiendomsskatt, som i teorien kunne utjevnes i hele landet, er ikke aktuell politikk nasjonalt, samt noe KS også vil fraråde.

- Siden forskjeller i bokostnader i hovedsak bestemmes av faktorer utenfor politisk kontroll, og de forskjeller som påvirkes av lokale beslutninger kan begrunnes godt, ser vi ikke på det som noe prioritert sak å arbeide med utjevningstiltak, sier Eide.

Kommunene kan ikke tjene på gebyr

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for en liten del av det bokostnadsrapporten handler om. De understreker at kommunene kan ta seg betalt for hva det koster å produsere tjenesten, men de kan ikke tjene på det, noe som kalles selvkost.

- I den nye kommuneloven, som vil gjelde fra 2020, vil vi lovfeste hvordan selvkost, altså øvre ramme for gebyrene på en tjeneste, skal beregnes, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Forskriften vil bli sendt på høring neste år, og KMD mener den vil bidra til et tydeligere og enklere regelverk.

- Innbyggerne må sjekke kommunale avgifter før de bosetter seg

Forbrukerrådet har også testet kommunale tjenester, samt kartlagt kostnad- og kostnadsvariasjoner over lang tid, og rapporten til Huseiernes Landsforbund og Samfunnsøkonomisk analyse sammenfaller med deres funn.

- Generelt avdekker ikke rapporten en veldig alarmerende utvikling i forhold til kostnadsvekst. Men, vi opplever kommunene som lite prissensitive, og innbyggere sjekker sjelden kostnader før de bosetter seg i en kommune, sier Audun Skeidsvoll, direktør for forbrukepolitisk avdeling i Forbrukerrådet.

Kommunale forskjeller må vi akseptere, men kostnadsnivået må tydeliggjøres slik at innbyggerne kjenner til både nivå, utvikling og innhold i tjenestene som ytes, fortsetter Skeidsvoll.

- Kommunalt selvstyre er viktig, men innbyggerne må bli mer opplyste. Forskjellene mellom kommunene i kostnadsnivå store. Her har den enkelte kommune en jobb å gjøre, sier direktøren.

Billig i nord, dyrt i sørøst

Her ser du de ti kommunene med laveste bokostnader:

BILLIGSTE KOMMUNER BOKOSTNADER
Lavangen72058
Hasvik73306
Sørreisa73606
Vardø74005
Loppa74466
Meløy74483
Lødingen74526
Berlevåg74675
Åsnes75043
Storfjord75134

Som du ser er kommuner i Nord-Norge overrepresentert. Lavangen i Troms er desidert billigst med sine 72.058 kroner i årlige bokostnader, etterfulgt av Hasvik i Finnmark og Sørreisa i Troms.

Her ser du de ti kommunene med høyeste bokostnader:

DYRESTE KOMMUNER BOKOSTNADER
Oslo137672
Bærum125946
Asker117313
Oppegård115703
Frogn114413
Nesodden114324
Lørenskog110559
Skedsmo110487
Ski110222
Tromsø109018

Det er klar overvekt fra Østlandet, som du ser. Oslo er landets dyreste kommune i totale bokostnader, etterfulgt av nabokommunene Bærum og Asker. Det er interessant at det skiller hele 8.633 kroner året å bo i de to sistnevnte kommunene.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer