Her feiler 6 av 10 elektronikk­butikker

Elektronikkforhandlere får kritikk for dårlig sikring og utbredt tyveri av elektronisk avfall, og for dårlig informasjon. Bransjen skylder på kundene: - Folk ignorerer åpningstidene, sier bransjen selv.

NEI: Det er et stort problem at EE-avfall forsvinner og ikke havner på godkjent avfallsmottak. Slik som på bildet skal det ikke gjøres. Foto: Miljødirektoratet
NEI: Det er et stort problem at EE-avfall forsvinner og ikke havner på godkjent avfallsmottak. Slik som på bildet skal det ikke gjøres. Foto: Miljødirektoratet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Elektronikkbutikker som Power, Skousen og Elkjøp - og andre butikker som selger elektriske og elektroniske produkter, som Ikea og Jula, har ansvaret for at EE-avfall blir samlet inn og levert til et godkjent mottak.

De skal også informere om returordning, samt sikre at EE-avfall blir korrekt håndtert, og at det ikke forekommer tyveri av elektronisk avfall som leveres hos dem.

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser imidlertid at elektronikkforhandlerne stryker på mange av disse punktene.

Farlige stoffer i EE-avfall

EE-produkter består ofte av mange ulike deler og stoffer, og en god del EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller. Farlige stoffer i EE-avfall som blir dumpet eller henlagt i miljøet vil kunne føre til skader på planter, dyr og mennesker. (Kilde: Miljødirektoratet)

6 av 10 bryter kravene

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn hos 35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter. Blant disse finner vi Power, Elkjøp, Ikea, Skousen, Jula, Euronics og Plantasjen.

Rapporten viser at seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.

For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen er bruddene som går oftest igjen.

Miljødirektoratet mener at dette er for mange brudd hos de kontrollerte virksomhetene.

- Vi hadde forventet at de aller fleste forhandlere nå ivaretar kravet til informasjon, og vi er derfor overrasket over at 40 prosent hadde brudd på dette kravet. Dette er noe vi har kontrollert i flere tilsynsaksjoner, sier Einar Knutsen, seksjonsleder i Miljødirektoratet til Dinside.

- Altfor mange forhandlere har for dårlig kontroll på avfallet slik at det kommer på avveie, sier Knutsen videre.

- Vi vet det kan være utfordrende for forhandlerne, men vi forventer at bransjen gjør mye mer for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie, slik de har plikt til, uttaler han.

Informasjonsplikten

Forhandlernes informasjonsplikten om retur og mottak av EE-avfall er beskrevet i avfallsforskriften § 1-6.

  • Forhandlere har plikt til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot gratis.
  • Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i alle butikk-lokaler, på nettside og finnes på alt trykket materiell og elektronisk markedsføringsmateriell som omfatter EE-produkter.
  • Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.
  • Det er ingen plikt til å informere muntlig ved salg av produkter. (Kilde: Miljødirektoratet)

4000-10.000 tonn på avveie

Ifølge Miljødirektoratet forsvinner mellom 4000 og 10.000 tonn elektronisk avfall fra forhandlerleddet hvert år, og havner dermed ikke på mottak som håndterer det på forsvarlig måte.

- Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter må gjøre mer for å sikre at EE-avfall blir forsvarlig håndtert og ikke kommer på avveie, konkluderer Miljødirektoratet.

Det er gjort liknende tilsynsaksjoner i flere år. Årets aksjon viser ifølge Knutsen at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at EE-avfallet ikke fjernes.

- Vi forventer at bransjen gjennomfører tiltak for å sikre at EE-avfall ikke kommer på avveie. EE-avfall inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljø. Forhandlerne har ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og levert videre til et godkjent mottak, uttaler Knutsen til Dinside.

De kontrollerte virksomhetene ligger i Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold.

Dette har de sjekket

Det er flere ting som er undersøkt under tilsynene, blant annet interne rutiner for opplæring og kontroll, informasjonsplikt om returordningen, mottak av EE-avfall, lagring og sikring av EE-avfall og levering a EE-avfall til lovlig mottak.

De hadde spesielt fokus på hvordan forhandlerne oppbevarte kasserte EE-produkter.

Konklusjoner i rapporten:

  • 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene følger ikke informasjonsplikten: Alle virksomheter som omsetter EE-produkter har en plikt til å motta gjenstander av samme type, og de har også en plikt om å informere om det. Dette for å forhindre at slike produkter havner i restavfallet eller andre steder hvor avfallet ikke blir håndtert forsvarlig, noe som kan medføre spredning av helse- og miljøfarlige stoffer.
  • 34 prosent av de kontrollerte virksomhetene har mangelfull oppbevaring av EE-avfall: EE-avfall som ikke oppbevares trygt kan føre til direkte forurensning eller forsøpling og kan enkelt hentes ut av aktører som ikke har som intensjon å behandle det på en miljømessig god måte.
  • Brudd på plikten til å forhindre tyveri av EE-avfall hos 23 prosent: Det å forhindre tyveri er også̊ tett knyttet til sikker oppbevaring av EE-avfall. Forhandlerne skal ha oversikt over om de har svinn av EE-avfall, vurdere årsaken til problemet og innføre tiltak for å redusere dette mest mulig. Tyverier fra innsamlingspunkter hos forhandlere kan blant annet bidra til ulovlig eksport av EE-avfall ut av landet.

Vurderer politisamarbeid

Tabellen viser at 40 prosent av virksomhetene ikke informerer om returordningen for EE-avfall, 34 prosent oppbevarer ikke EE-avfallet på en måte som sikrer at det ikke fører til forurensning eller kommer på avveie. Hos 23 prosent av virksomhetene blir EE-avfallet hentet ut av uvedkommende uten at de har vurdert hvilke tiltak som kan forhindre dette. Kilde: Miljødirektoratet.
Tabellen viser at 40 prosent av virksomhetene ikke informerer om returordningen for EE-avfall, 34 prosent oppbevarer ikke EE-avfallet på en måte som sikrer at det ikke fører til forurensning eller kommer på avveie. Hos 23 prosent av virksomhetene blir EE-avfallet hentet ut av uvedkommende uten at de har vurdert hvilke tiltak som kan forhindre dette. Kilde: Miljødirektoratet. Vis mer

- Miljødirektoratet mener at det for mange brudd og at det er behov for videre oppfølging. EE-forhandlerne har ansvar for å sikre at EE-avfall ikke kommer på avveie og vi forventer at de gjennomfører tiltak for å bidra til dette framover, skriver Miljødirektoratet i rapporten.

De varsler også at de vil følge opp forhandlere og andre deler i avfallskjeden for EE-avfall med flere tilsyn framover - og de vurderer også̊ nærmere dialog med politiet om oppfølging av dem som forsyner seg urettmessig av innsamlet EE-avfall.

- Vi vil bruke resultatene og informasjonen fra tilsynsaksjonen til å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å redusere problemet med at EE-avfall havner på avveie, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Når det gjelder en eventuell nærmere dialog med politiet, forteller Knutsen at miljømyndighetene har et godt samarbeid med politiet og Økokrim på miljøkrimområdet - og at EE-avfall som hentes av uvedkommende er et av flere tema i myndighetenes dialog med dem.

- Dersom EE-avfall hentes av uvedkommende fra mottak hos forhandlere, og det anmeldes av forhandler, så er det politiet som vil være rette myndighet til å følge opp saken videre, forteller Knutsen.

Forhandlerne: - Folk ignorerer åpningstidene

Knutsen forteller at forhandlerne i sin dialog med Miljødirektoratet har pekt på noen av utfordringene med å hindre at EE-avfall blir hentet av uvedkommende, blant annet at de opplever at containere, gjerder og andre kostbare tiltak som blir iverksatt, blir ødelagt. Og at privatpersoner setter igjen EE-avfall utenfor forhandler utenfor åpningstid.

Dette er også noe både Power og Elkjøp uttaler er et problem.

- På vår opplysning av returordningen av EE-avfall gir vi kundene info om at de kun skal levere dette i vår åpningstid. Dette er det mange kunder som ignorerer, spesielt i helgene. Dette EE-avfallet blir da stående uten sikring inntil mandag morgen, forteller Alexander Sælid, logistikk koordinator i Power Norge AS til Dinside.

Han forteller videre at de også henter mye EE-avfall hjemme hos kunder når de leverer nye varer. Det er også ulike systemer for håndtering av EE-avfall hos forhandlerne, hvor noen kan ha en låst container mens andre har et avlåst område.

- Vi har butikker hvor dette ikke er gjennomført godt nok, men vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å løse dette, uttaler Sælid.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, sier til Dinside at de har lest rapporten med stor interesse og at de er enige i at både de og bransjen har et stort forbedringspotensial.

- Dette er selvsagt et område som er viktig for oss, og her må vi igjen se over egne rutiner og etterse at disse blir etterfulgt som de skal.

- Det viktigste vi kan gjøre for å sikre at EL-avfall blir håndtert riktig er å fortsette ta dette imot på våre returpunkt ved våre butikker i åpningstidene. Et annet tiltak som nå testes ut ved flere returpunkter er fjernovervåkning med enveiskommunikasjon, som brukes om uvedkommende er til stede etter stengetid. Dette har så langt gitt gode resultater med tanke på tyveri, sier Bergly.

Knutsen i Miljødirektoratet sier at de vil oppfordre publikum til å forholde seg til åpningstidene, slik at det er enklere for EE-forhandlerne å sikre avfallet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer