Hva gjør du om noen drikker dette?

Vanlige vaske- og rensemidler kan gi brekninger, magesmerter og alvorlige etseskader.

FARE: Avløpsåpnere, ovnsrens, maskinoppvaskmidler, malingsfjernere, avfettingsmidler og sterke rengjøringsmidler kan innebære som regel fare for alvorlig etseskade. Sjekk faresymbolet på pakken, og oppbevar det utenfor rekkevidde for små barn. Foto: ELISABETH DALSEG
FARE: Avløpsåpnere, ovnsrens, maskinoppvaskmidler, malingsfjernere, avfettingsmidler og sterke rengjøringsmidler kan innebære som regel fare for alvorlig etseskade. Sjekk faresymbolet på pakken, og oppbevar det utenfor rekkevidde for små barn. Foto: ELISABETH DALSEG Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I dag kom meldingen om at seks birkensyklister har tatt feil av vaskemidler og energidrikker, med ugreie konsekvenser.

Guffen og ubehagelig feil. Men langt farligere om du har småtroll som har fått i seg vaskemidler eller andre remedier som ikke er beregnet for inntak.

Har du eller andre fått i dere vaskemidler, spist medisin de ikke skal ha, eller spist sopp de helst burde ha holdt seg unna?

Da bør du ringe Giftinformasjonen: 22591300

Giftinformasjonen har døgnåpen telefontjeneste hvor du kan få hjelp til å vurdere risiko og alvorlighetsgrad av en eventuell forgiftning, samt veiledning om hvilke tiltak som er påkrevet.

Legg også merke til at det har kommet nye faresymboler for merking av farlige kjemikalieprodukter. Her kan du se hvordan de nye symbolene ser ut. I en overgangsfase vil du kunne se begge symbolene, men fra 1. juni 2015 skal kun de nye symbolene brukes.

Akutt

De fleste henvendelsene som Giftinformasjonen mottar, omhandler akutte eksponeringer, altså at det har oppstått en situasjon hvor det er mistanke om inntak av giftige stoffer. De fleste akuttilfellene er uhell, selv om en stor andel er selvforskyldt - spesielt hos ungdom.

Rundt halvparten av henvendelsene om akutte forgiftningstilfeller, dreier seg om barn under ti år, og det er barna mellom ett og fire år som utgjør den største gruppa.

En enkel forholdsregel du kan ta, er å oppbevare alle potensielt farlige produkter utenfor rekkevidde for noen som kan komme til å skade seg på det. Og ALDRI fyll farlige produkter på matemballasje, som for eksempel whitesprit på brusflaske eller liknende, det kan føre til uheldige situasjoner.

Her er vanlige henvendelser Giftinformasjonen får, og hva du bør gjøre:

Amaryllis er giftig, det er også mange andre stueplanter. Foto: Plant of the Week
Amaryllis er giftig, det er også mange andre stueplanter. Foto: Plant of the Week Vis mer


Planter

Barlind, gullregn, liljekonvall, selsnepe og revebjelle er eksempler på noen giftige planter du bør sørge for å holde unna minstemann. Disse kan medføre symptomer på hjerte, sentralnervesystemet og andre organer. Men også vanlige stueplanter som amaryllis, eføy og fredslilje, er giftige. Har barnet puttet plantevekster i munnen, bør du forsøke å finne ut av hvilken plante det er snakk om, hvilken del av planten som er spist og eventuelt hvor mye. Forgiftningsfaren vil variere fra planteart til planteart, med ulik alvorlighetsgrad og symptomer.

Les mer: Farlige sopper og farlige blomster

Har barnet drukket blomstervann fra vasen? Dette er aldri giftig, men kan medføre magebesvær om vannet har stått lenge ...

De fleste planter innebærer liten eller ingen forgiftningsfare. Eksempler på ufarlige planter er orkide, ildtopp, mispel-arter, rogn og teiebær.

Symptomer: Mange giftige planter medfører først og fremst irritasjon på slimhinner. Slike planter kan gi magesmerter, brekninger, oppkast og diare. Tygging på enkelte slike planter kan også gi sterk irritasjon og hevelse i munn og svelg. Eksempler på irriterende planter er fredslilje, zamioculcas/smaragd, dieffenbachia, eføy og kristtorn.

Noen giftige planter kan ved inntak gi symptomer på sentralnervesystemet, hjerte og andre organer. Noen eksempler på slike planter er barlind, gullregn, liljekonvall, selsnepe og revebjelle.

Det finnes detaljert informasjon om giftige plantearter, med endel bilder samt beskrivelse av symptomer og hva som bør gjøres: giftinfo.no

Førstehjelp/behandling: For å kunne vurdere forgiftningsfaren må en vite hvilken plante og hvor store mengder som er spist. Det at barn smaker på ett bær eller en plante er sjelden farlig. Har en smakt på en giftig plante er det i de fleste tilfeller nok å skylle munnen godt og gi drikke. Ved inntak av flere bær eller større plantedeler kan imidlertid behandling hos lege/sykehus være aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen dersom du er usikker på om planten eller mengden som er spist kan medføre forgiftningsfare.

Rengjøringsmidler

Alkalier er en annen stor gruppe hva gjelder henvendelser til Giftinformasjonen. Produkter som inneholder alkalier (natrium- og kaliumhydroksid, ammoniakk, natriummetasilikat), er avløpsåpnere, ovnsrens, maskinoppvaskmidler, malingsfjernere, avfettingsmidler og sterke rengjøringsmidler.

Symptomer: Avhengig av konsentrasjonen på produktet og hvor lenge en har vært i kontakt med det, kan dette virke alt fra irriterende til sterkt etsende på slimhinner, øyne og hud. Alkalier kan gi alt fra milde symptomer som svie i munn og svelg, brekninger og magesmerter til alvorlige etseskader i svelg og spiserør. Produkter som avløpsåpnere og ovnsrens innebærer som regel fare for alvorlig etseskade.

Førstehjelp/behandling: Ved inntak gi straks drikke i små porsjoner, gjerne melk eller vann. Brekninger skal ikke fremkalles. Oppsøk snarest lege eller sykehus ved inntak av etsende produkter/stoffer.

Ved sprut i øynene eller søl på hud skyll straks med vann i minimum 15 minutter. Ved fare for etseskade kreves langvarig skylling (flere timer) og behandling hos lege eller på sykehus. Det bør også skylles underveis i transport til lege eller sykehus.

Lampeoljer, bensin o.l

Tennvæske, lampeolje, white spirit, bensin, diesel og motorolje er eksempler på petroleumsdestillater, som selv ved små mengder kan være svært alvorlig.

Les også: Frostvæske SKAL smake vondt

Symptomer: Hoste, pustebesvær eller nedsatt bevissthet, er symptomer som krever sykehusinnleggelse. Selv ved små inntak kan produktene komme over i luftveiene og medføre fare for kjemisk lungebetennelse. Store inntak innebærer i tillegg fare for nedsatt bevissthet. Petroleumsdestillater virker også irriterende på slimhinner, øyne og hud.

Førstehjelp/behandling: Ved inntak gi noen spiseskjeer flytende, fettholdig drikke (eks fløte, iskrem eller matolje). Brekninger skal ikke fremkalles. Ved inntak av flere slurker eller symptomer fra luftveiene (hoste, pustebesvær) eller nedsatt bevissthet, anbefales observasjon på sykehus. Dersom slike symptomer ikke oppstår innen seks timer regnes faren for å være over.

Ved sprut i øynene skyll med vann i 15 minutter. Kontakt lege ved vedvarende symptomer på øyet.

Ved hudkontakt skyll og vask grundig med mild såpe og vann. Fjern tilsølte klær. Smør huden med mild fuktighetskrem. Alvorlige hudskader behandles hos lege.

Fluor

Dette er noe de fleste barn og voksne tar daglig, men som altså er bra i små mengder men ikke fullt så bra i større mengder ... Eksempel på slike produkter er fluortabletter (Flux), fluortannkrem, fluortyggegummi og fluortannskyllevæske. Fås kjøpt i butikken og på apoteket.

Symptomer: Fluorprodukter er lite farlige, men små inntak kan likevel gi magebesvær (kvalme, brekninger, oppkast, diare, magesmerter) på grunn av søtningsstoffer i produktene. Ved svært store inntak er det fare for alvorlig forgiftning.

Førstehjelp/behandling: Ved inntak av inntil 100mg fluorid (220mg natriumfluorid) er det ikke nødvendig med andre tiltak enn å gi melk å drikke. Dette tilsvarer 400 tabletter Flux 0,25mg, 200 tabletter Flux 0,5mg og ca en liten tube tannkrem (75ml 0,075% fluorid).

Paracetamol

Smertestillende og febernetsettende tabletter som alle inneholder virkestoffet paracetamol: Pamol, Panodil, Panodil Zapp, Paracet, Paracetamol og Pinex. De finnes som flytende mikstur, stikkpiller og tabletter i forskjellige former, og får kjøpt både på apotek, butikk, kiosk, ja hvor det skulle være.

Symptomer: Ved feilbruk eller overdosering kan paracetamolholdige produkter gi alvorlig forgiftning på grunn av skade på leveren. Symptomer på forgiftning er kvalme, magesmerter, diare og leverskade. Det kan ta flere dager før symptomer oppstår og i mellomtiden kan det ha utviklet seg en alvorlig leverskade.

Førstehjelp/behandling: Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege dersom du tror noen har fått i seg for mye paracetamol. Tidlig behandling er avgjørende for å forhindre livstruende skade.

(Rådene i artikkelen ble første gang publisert i 2008, og er nå hentet frem til nytte for nye lesere.)

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer