Nå forsvinner denne varmepumpe-støtten

Varmepumpe-støtte er en av støtteordningene som forsvinner eller endres fra 1. april.

SLUTT PÅ ENOVA-STØTTE: Fra 1. april er det slutt på støtte til luft-vann og avtrekksvarmepumpe. Ifølge Enova er det ikke lenger behov for støtte for dette, og de vil heller bruke mer penger på energioppgradering av bygningskroppen. Varmepumpeforeningen Novap er veldig uenige i Enovas belutning, og hevder det fremdeles er behov for støtte for at folk skal velge varmepumpe. Foto: Mitsubishi Electric Europe B.v. Norwegian Branch
SLUTT PÅ ENOVA-STØTTE: Fra 1. april er det slutt på støtte til luft-vann og avtrekksvarmepumpe. Ifølge Enova er det ikke lenger behov for støtte for dette, og de vil heller bruke mer penger på energioppgradering av bygningskroppen. Varmepumpeforeningen Novap er veldig uenige i Enovas belutning, og hevder det fremdeles er behov for støtte for at folk skal velge varmepumpe. Foto: Mitsubishi Electric Europe B.v. Norwegian Branch Vis mer
Publisert

Enova har mange støtteordninger for energitiltak både for privatpersoner og for bedrifter. Privatpersoner kan søke og få penger tilbake for energitiltak hjemme, enten du oppgraderer boligen eller bygger ny bolig.

Disse støtteordningene evalueres kontinuerlig og fra 1. april er det flere støttetiltak som fjernes, blant annet støtte til to varmepumpetyper.

Dette endres fra 1. april

Det er flere støtteordninger som kuttes fra 1. april. Det betyr at dersom du har planer om å benytte deg av disse, eller er i gang med noen av disse tiltakene, lønner det seg å skyte fart på jobben:

Det er nemlig slik at for å få støtten godkjent, må tiltakene være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i Enovas elektroniske søknadsportal seinest 31. mars 2020.

Disse tiltakene endres fra 1. april 2020:

  • Støtten fjernes til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe.
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15.000 kroner til 10.000 kroner
  • Den faste støttesatsen til solfanger endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kroner per kvadratmeter opp til 25 kvadratmeter opprettholdes
  • Den faste støttesatsen til elproduksjon endres fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kroner per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes

- Ment for å skape tilbud og etterspørsel

Hva er så grunnen til at Enova nå fjerner støtten til luft-vann og avtrekksvarmepumpe? Ifølge informasjon på Enovas nettsider er dette to av de mest populære energitiltakene.

Kjersti Gjervan, seniorrådgiver i Enova, sier til Dinside at hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

- Støtten til blant annet luft-vann-varmepumper er ment for å skape tilbud og etterspørsel etter denne typen energiøkonomiske løsninger i norske boliger, og i de siste åra har det vært en kraftig vekst i markedet for varmepumper. Det har aldri blitt solgt så mange varmepumper som nå, sier Gjervan.

Hun sier videre at denne utviklingen har bidratt til at luft-vann varmepumper har blitt mer tilgjengelig for folk flest, og at en viktig del av jobben deres er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein – uten støtte fra Enova.

- Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for varmepumper, uttaler Gjervan.

Etter endringene som gjøres fra 1. april, gjenstår det én type varmepumpestøtte hos Enova, og det er til væske-vann-varmepumper.

- Støtten vil bestå fram til vi ser samme markedsutvikling som for andre typer varmepumper, sier Gjervan.

Varmepumpebransjen: - Skjønner ikke hvorfor

- Vi skjønner fortsatt ikke hvorfor Enova skal redusere støtten, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

De har også tidligere uttalt seg kritisk til at Enova nå fjerner støtten til noen av de mest populære energitiltakene.

- Varmepumper er svært populært blant norske boligeiere, men det er luft-til-luft-varmepumper de fleste velger.

- Væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumper gir de største besparelsene, men disse er også dyrere å investere i. Selv om varmepumper er noe av det mest lønnsomme du kan investere i som boligeier, så er investeringsbeløpet ofte en barriere. Derfor har Enovastøtten bidratt positivt. De siste åra har flere skiftet ut oljefyren med varmepumper, og dette har drevet salgstallene opp, uttaler Hagemoen til Dinside.

Han viser til at Enova sommeren 2019 reduserte støttebeløpet til varmepumper, og at de høsten 2019 kunne se at salgstallene hadde gått ned. Hagemoen hevder at man nå er tilbake på omtrent samme salgstall som 2017.

- I motsetning til Enova kan vi ikke se at dette markedet er blitt mer modent. Det er satt politiske mål for å bidra til mer energieffektivisering, og vi er bekymret for hvordan Enova skal bidra til energieffektivisering i boliger, når de fjerner noen av de klart mest populære tiltakene, sier Hagemoen.

- Heldigvis skal Enova fortsatt støtte væske-til-vann-varmepumper, vannbåren varme og akkumulatortank.

Mer fokus på oppgradering av boliger

I en melding om støtteendringene fra Enova, sier markedssjef Gunnel Fottland at justeringene de nå gjør ikke er for å bruke mindre penger på boligtiltak, men for å sikre pengene brukes riktig.

- For eksempel ønsker vi å stimulere flere til å gjøre en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de likevel skal rehabilitere boligene sine. Vi vurderer også mulige nye tiltak, uttaler Fottland.

Gjervan sier til Dinside at de hele tiden jobber med utvikling av Enovatilskuddet, med mål om å etablere nye støttetilbud for umodne teknologier som fortsatt trenger et lite puff for å etablere seg i markedet, for at de skal bli tilgjengelig for folk flest.

Hun nevner rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet (ROT) som et område de ser et stort potensial i.

- Vi ser at det er et stort ROT-marked for boligsektoren på cirka 70-80 milliarder kroner i året, og folk pusser opp husene sine som aldri før. Dette er et unikt mulighetsrom for å tenke helhetlig i oppgraderingen og øke energiambisjonen. Skal du likevel skifte bordkledning er det lurt å legge inn ekstra isolasjon, sjekk gjerne med en energirådgiver før du går i gang, for rådgiveren kan bistå med å lage en plan for energioppgraderingen, sier Gjervan.

Du kan få inntil 5000 kroner i støtte til energirådgivning.

- Vi ønsker å bidra til at flere gjennomfører helhetlig energioppgradering, gjennom både støtte og informasjonstiltak, og med dette hjelpe brukere til å ta riktige beslutninger i oppgraderingsprosessen.

Her skal flere få støtte

Er det så noen steder hvor støtten økes, når to varmepumpestøtter kuttes helt og man får mindre i støtte for flere støtteordninger?

- Vi ønsker å stimulere flere til å gjøre en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de likevel skal rehabilitere boligene sine, og vil kanalisere mer av støtten ut til dette markedet, sier Gjervan.

I dag kan du få opptil 150.000 i støtte for oppgradering av bygningskroppen.

- Denne støtten er ment for deg som tenker helhet når du pusser opp boligen din, og gjennomfører en helhetlig energioppgradering, sier Gjervan.

- Med dette mener vi en forbedring av boligens varmeisolasjon, det vil si boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur samt bedre tetting mot luftlekkasjer. I tillegg må det sørges for god ventilering av boligen, sier hun videre.

Hun forklarer at et godt isolert og tett hus med et effektivt ventilasjonsanlegg vil gi bedre inneklima og komfort, samtidig som du får lavere energibruk og reduserte kostnader.

- Støtten til et balansert ventilasjonsanlegg og energirådgivning kommer i tillegg til støtten til helhetlig oppgradering, understreker Gjervan

De nyeste støtteordningene

Når noen støtteordninger går ut, kan man tenke seg at noe nytt kommer inn. Det er ingen nye støtteordninger på trappene akkurat nå, men Gjervan forteller at støtte til tiltak som akkumulatortank og gråvannsgjenvinning er fortsatt ganske nytt, og noe som på hvert sitt vis kan bidra til reduserte strømutgifter.

Du kan få inntil 5000 kroner i støtte til akkumulatortank og 2500 kroner i støtte til varmegjenvinning av gråvann.

- Disse to tiltakene er eksempler på det vi kaller umodne teknologier, og der støtten skal fungere som en starthjelp både for å få flere til å ta i bruk teknologien og for å få flere leverandører til å tilby produktet, sier hun.

Hun forteller at akkumulatortanken fungerer som et energilager hvor varmt vann kan lagres for bruk ved et seinere tidspunkt, og at fordelen med en slik løsning er at den kan bidra til jevnere effektbelastning.

- Strømprisen vil i nær framtid trolig påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene.

Varmegjenvinning av gråvann handler om å utnytte varmen fra vannet du har brukt i huset, før det forsvinner ut.

- Dette er vann som vært brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Dette vannet er ofte varmt, og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. På denne måten sparer du energi på oppvarming av vann, forteller Gjervan.

Hun legger til at gråvannsgjenvinning er rimelig og relativt enkelt å montere, og at teknologien ikke har pumpe eller bevegelige deler og egner seg for alle boligtyper.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer