Farlige stoffer i leker, kjøkkenutstyr, hårspenner og -tilbehør

Sjokkrapport: Giftige stoffer i vanlige produkter fra resirkulert plast

Sjokkavsløring i stor europeisk undersøkelse: Vanlige husholdningsprodukter laget av resirkulert plast inneholder giftige stoffer.

GIFTSTOFFER I PRODUKTER AV RESIRKULERT PLAST: En stor europeisk undersøkelse avslører funn av bromerte flammehemere, som er farlig både for mennesker og miljø. Det er forbudt brukt i plastprodukter laget av ny plast - men er tillatt i produkter laget av resirkulerte plastprodukter. Ifølge rapporten stammer dette oftest fra resirkulerte elektronikkprodukter. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
GIFTSTOFFER I PRODUKTER AV RESIRKULERT PLAST: En stor europeisk undersøkelse avslører funn av bromerte flammehemere, som er farlig både for mennesker og miljø. Det er forbudt brukt i plastprodukter laget av ny plast - men er tillatt i produkter laget av resirkulerte plastprodukter. Ifølge rapporten stammer dette oftest fra resirkulerte elektronikkprodukter. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Stor felleseuropeisk test avslører funn av giftige flammehemmende midler i vanlige produkter man finner hjemme hos folk; som leker, hårtilbehør og kjøkkenprodukter.

- Dette er stoffer som er forbudt ved lov, men kun dersom produktene er laget av ny plast. For produkter som er laget av resirkulert plast, gjelder ikke de samme reglene, skriver organisasjonen Sveriges Konsumenter, som er en av de 19 organisasjonene bak rapporten.

Nå krever organisasjoner over hele Europa at smutthullet i loven tettes.

Det antas at de flammehemmende stoffene i de resirkulerte plastproduktene stammer fra gamle elektronikkprodukter.

SVART PLAST: Produkter i svart plast er ofte fremstilt av resirkulert plast, og Svenske Konsumenter råder deg til å ligge unna denne plasttypen for å forsøke å unngå de farlige stoffene. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
SVART PLAST: Produkter i svart plast er ofte fremstilt av resirkulert plast, og Svenske Konsumenter råder deg til å ligge unna denne plasttypen for å forsøke å unngå de farlige stoffene. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer

Funn i 109 av 430 produkter

Svenske svt.se skrev først om rapporten som Sveriges Konsumenter og 18 andre europeiske miljø- og forbrukerorganisasjoner har jobbet med.

Organisasjonene har testet til sammen 430 vanlige produkter folk har i hjemmene sine.

109 av de 430 testede produktene viste seg å inneholde spor av bromerte flammehemmere, som mistenkes for å være hormonforstyrrende.

Funnene ble gjort i blant annet leker og kjøkkenprodukter.

Sveriges Konsumenter påpeker at det er særlig graverende at dette forekommer i produkter for barn - fordi barn gjerne putter ting i munnen og således eksponeres ytterligere.

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er en større gruppe organiske stoffer som skal hindre at ting tar fyr.

Men noen av stoffene har vist helse- og miljøskadelige effekter. De er svært lite nedbrytbare, hoper seg opp i næringskjeden over tid og er påvist i levende organismer og i morsmelk.

Norge har hatt et nasjonalt forbud mot Den bromerte flammehemmeren dekaBDE (dekabromdifenyl eter) siden 2008, og vant i 2017 fram med et globalt forbud.

Smutthullet

Testen har hatt spesielt fokus på to flammehemmende stoffer (OktaBDE och DekaBDE) som er tillatt i forbrukerprodukter laget av gjenvunnet avfall i EU, på tross av at de er farlige for helse og miljø.

Sveriges Konsumenter påpeker at dette er stoffer som alle landene har forpliktet seg til å eliminere fra bruk og produksjon gjennom Stockholmkonvensjonen.

Men ifølge rapporten, har EU og fem andre land i verden, tillatt at det kan gjøres unntak for denne regelen når det kommer til gjenvinning og produkter framstilt etter gjenvinning.

EU og disse fem landene er ifølge rapporten, alene om å ha et slikt unntak i lovgivningen.

– At en fjerdedel av de testede produktene inneholder flammehemmere har gjort det åpenbart at dette smutthullet i loven må tettes. Farlig avfall skal ikke kunne brukes i forbrukerprodukter overhodet, og spesielt ikke i leker eller andre produkter som barn kommer i kontakt med, sier Maria Hammarling i Sveriges Konsumenter i en pressemelding.

Hun påpeker at de selvsagt gjerne ønsker resirkulering av materialer, men understreker at dette ikke kan skje på bekostning av folks helse.

Samtlige produkter som er testet, er laget av hard, svart plast - et materiale som ofte stammer fra resirkulerte elektronikkprodukter.

Bromerte flammehemmere, som ble funnet i produktene, er med på en liste for global eliminering på grunn av de negative helse- og miljøeffektene de har, men tillates i resirkulerte produkter.

Du kan lese hele rapporten her, hos IPEN: Toxic Loophole. Recycling Hazardous waste into new products.

- Grunn til bekymring

Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, sier til Dinside.no at han tror funnene i rapporten også kan gjelde for norske forhold.

Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen/Forbrukerrådet
Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen/Forbrukerrådet Vis mer

- Funnene i denne rapporten gir grunn til bekymring og det er grunn til å tro at rapporten har relevans også det norske markedet, sier Instefjord.

Han sier det er viktig med materialgjenvinning, men påpeker at vi må stille de samme krav til resirkulerte produkter som til nye produkter.

- Vi håper at denne rapporten leder til en innstramming i regelverket. Når kjemikalier blir forbudt eller strengt regulert for å beskytte helse og/eller miljø, må dette gjelde alle produkter, uttaler han til Diniside.no

- Fortvilende

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, uttrykker bekymring for funnene i rapporten:

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen/ Framtiden i våre hender
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen/ Framtiden i våre hender Vis mer

- At leker var den varegruppen med høyest konsentrasjon av PBDE i undersøkelsen bekymrer oss! Vi vet at barn er spesielt sårbare for miljøgifter. Stoffene kan lekke ut fra produktene, og bidrar dermed til den totale miljøgifteksponeringen. Nordmenn ligger allerede i verdenstoppen når det gjelder antall forskjellige miljøgifter i kroppen, uttaler Riise til Dinside.no.

Hun påpeker at bromerte flammehemmere kan gi alvorlig helseskade og at vi ikke har noen garanti for slike produkter ikke finnes i Norge.

- Bromerte flammehemmere kan gi alvorlig helseskade. Det er derfor fortvilende at de påviste stoffene, som nå er strengt regulert i nye produkter, likevel kan finne veien tilbake til barnerommet via leker laget av resirkulerte materialer. Vi har ingen garanti for at ikke slike produkter også selges i Norge, sier Riise.

Hun sier videre at vi trenger langt mer resirkulering, men at det må gjøres på en måte som ikke truer miljø og helse.

- Grenseverdiene for kjemikalier i nye produkter er satt for å beskytte oss, og det burde derfor være en selvfølge at de samme grenseverdiene også gjelder for produkter laget av resirkulerte materialer. Norge må presse på i EU for å oppnå dette, avslutter hun.

- Mulig at tilsvarende produkter finnes i Norge

Trine Celius, sjefingeniør ved seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering i Miljødirektoratet, sier til Dinside at EUs kjemikalieregelverk også gjelder i Norge, gjennom EØS-avtalen - og at vi i tillegg noen særnorske forbud.

På spørsmål om det er sannsynlig at de europeiske funnene også kan overføres til norske forhold, sier hun:

- Det er mulig at tilsvarende produkter omsettes på det norske markedet. Sannsynligvis er de fleste produktene hvor det er funnet bromerte flammehemmere, importert fra land utenfor Europa. For leketøy har vi egne stenge bestemmelser som regulerer innholdet av farlige stoffer, uttaler Celius til Dinside.

Hun forteller at Miljødirektoratet har analysert produkter som antas å være laget av gjenvunnet plast.

- Ingen av disse produktene inneholdt okta- og/eller pentaBDE over grenseverdiene. Det var derimot noen høye verdier av dekaBDE, forteller hun.

- Innenfor regelverket

Celius kommenterer at ingen av produktene overskrider de gjeldende grenseverdiene - og hun understreker de særreglene som gjelder for produkter laget av gjenvunnet materiale:

«Toxic loophole»-rapporten:

Bak rapporten står miljøorganisasjonene Arnika, HEAL, IPEN, Sveriges Konsumenter og 15 andre europeiske organisasjoner.

Produktene ble kjøpt i butikker og på markeder i både EU-medlemslander (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen, Portugal, Spania og Sverige) og i nærliggende land i Sentral- og Øst-Europa (Albania, Armenia, Belarus, Bosnia og Hercegovina, Makedonia, Montenegro, Russland og Serbia).

De fant spor av flammehemmende midler som opprinnelig kommer fra resirkulert elektronikkavfall, i 109 av de 430 testede produktene.

- I den aktuelle rapporten, hvis en antar at funnene av oktaBDE med sikkerhet stammer fra produkter som er laget av gjenvunnet materiale, overskrider ikke mengdene det som er fastsatt av EUs POP regelverket. I henhold til regelverket, er det lov å produsere artikler som er helt eller delvis laget av gjenvunnet materiale og som inneholder penta- og/eller oktaBDE opp til en konsentrasjon på 1000 ppm i ferdig produkt.

- Når det gjelder dekaBDE så er den ikke enda implementert i POP regelverket og en framtidig grenseverdi er ikke fastsatt. Det blir derimot ikke lov å gjenvinne materiale som inneholder dekaBDE, forteller hun til Dinside.no.

Hun forteller at Miljødirektoratet jobber kontinuerlig for å regulere farlige stoffer og for å påvirke pågående prosesser for å unngå at farlige stoffer ender opp i produkter laget av gjenvunnet materiale, både innen EU og globalt.

De fører også tilsyn med at produktene som omsettes på det norske markedet overholder regelverket.

Men hva kan forbrukerne gjøre, for å unngå risiko for uønskede stoffer?

- Vi anbefaler forbrukerne å velge miljømerkede produkter, sier Celius.

Verst i leker, håraccessoirer og kjøkkenredskaper

I den europeiske undersøkelsen fant man den høyeste målte konsentrasjonen av PBDE fant i leker for barn, etterfulgt av håraccessoarer og kjøkkenredskaper. En lekegitar fra Portugal hadde den høyeste konsentrasjonen av PBDE (3318 ppm eller 0,3 prosent av produktets vekt).

I Sverige handlet Sveriges Konsumenter inn 24 produkter; ti leker, ti håraccessoarer og fire kjøkkenprodukter, som ble sendt til test, som avslørte lave nivå av det svært giftige bromerte flammehemmende stoffet DecaBDE, i to håraccesoarer.

Sveriges Konsumenter konkluderer med at dette bekrefter at det finnes bromerte flammehemmere også i forbrukerprodukter i det svenske markedet.

De bemerker at det er vanskelig å fullstendig unngå å bli eksponert, ettersom disse kjemikaliene migrerer fra produkter og ferdes gjennom så vel dam som i matlaging og gjennom kroppskontakt.

- Som forbruker i Sverige kan man forsøke å minske sitt eget forbruk og bruk av plast, og spesielt plast som er svart og hard ettersom det tyder på at den er laget av resirkulert elektronikkavfall, skriver Sveriges Konsumenter i rapporten.

De bemerker også at det blir funnet rester av stoffer som er substitutt for flammehemmende midler - men som trolig er av liknende karakter.

- Motivert av mål om resirkulering

HÅRPYNT: Hårpynt og -tilbehør er testet, og i Sverige fant de spor av flammehemmere i to hårassesoarer. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
HÅRPYNT: Hårpynt og -tilbehør er testet, og i Sverige fant de spor av flammehemmere i to hårassesoarer. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer

Ifølge rapporten hadde 50 av produktene som ble analysert i studien, ikke oppfylt kravene i EU-forordningen dersom de var laget av ny plast i stedet for resirkulert plast.

I rapportens konklusjon skriver de at smutthullene i loven er motivert av mål om resirkulering og gjenvinning, som ignorerer konsekvensene av at nye produkter blir forurenset under resirkuleringen, som gjør at PBDE-utslipp og eksponering fortsetter å gå i arv.

De påpeker at farlig elektronikkavfall finner veien ut og over landegrenser via gjenvinning - og kommer tilbake i resirkulerte produkter.

Sveriges Konsumenter og de andre organisasjonene bak rapporten skriver at smutthullet i loven, som de skriver er skjult for allmennheten, truer konsumenter og spesielt barns helse, så vel som mennesker som jobber på gjenbruksstasjoner og de som bor i nærområdet - samt andre utsatte grupper i samfunnet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer