Brannfeller

Skrekkbilder fra norske hjem

De verste bildene fra elkontrollørene.

DET VERSTE ELTILSYNET HAR SETT: Eltilsynet sjekker elsikkerheten i norske hjem, i 2018 var de inne i 157.000 boliger.
DET VERSTE ELTILSYNET HAR SETT: Eltilsynet sjekker elsikkerheten i norske hjem, i 2018 var de inne i 157.000 boliger. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Har du noen gang hatt besøk av Det lokale eltilsynet (DLE)? De kan faktisk kreve å komme inn i huset ditt og sjekke hvordan det står til med elsikkerheten din.

I fjor besøkte eltilsynet cirka 157.000 norske hjem. Dinside har fått noen av de verste skrekkbildene fra tilsynsbesøkene, som du kan se i denne artikkelen.

- Man burde slutte å bli overrasket, men det er en del mennesker som ikke har helt begrensninger for hva man kan gjøre eller ikke gjøre. Jeg tror det går mye på at man ikke har en forståelse for det, sier Thor Egil Johansen, rådgiver i Energi Norge AS.

Det er nettselskapene som har ansvar for å føre tilsyn med elektriske anlegg der du bor, for eksempel Hafslund Nett eller Eidsiva Nett. Nettselskapene har egne kontrollører som drar på elinspeksjon hjem til folk. Tjenesten er inkludert i nettleien du betaler.

Dette er Eltilsynet

 • Det lokale eltillsyn (DLE) er en del av nettselskapene. De er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt område. Dette er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn.
 • DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, som utføres på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 • Ordningen finansieres gjennom den årlige inntektsrammen som nettselskapene tildeles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En del av nettselskapets inntekter fra nettleien brukes til å finansiere arbeidsoppgavene til DLE.

(Kilde: Elsikkerhet Norge)

- Informasjonen vel så viktig

Målet med eltilsynet er trygg bruk av elektrisitet.

- Det er en ganske viktig jobb tilsynet gjør, når de foretar selve kontrollen hjemme hos deg. Men like viktig er den informasjonen de gir, sier Thor Egil Johansen.

Se forskjellen på å sove med døra åpen og lukket dersom det brenner. #closebeforeyoudoze Vis mer

I tillegg til at kontrolløren sjekker at det elektriske hjemme hos deg er på plass, gjennom målinger av jording, kontroll av sikringer og sikringsskap og så videre, så snakker også kontrolløren mye om generell elsikkerhet - som eksempelvis om bruk av skjøteledninger, viktigheten av komfyrvakt og annet.

- Det er veldig mange feil som avdekkes ved kontroll, samtidig som man informerer folk om hva man kan gjøre selv. For eksempel at men kun lader når man er våken og til stede, sier Johansen.

SKREKKEKSEMPEL: Dette er ikke forskriftsstridig og altså ikke ulovlig, men dette illustrerer det med ladeproblematikk. Johansen forteller at kontrollørene ser slikt i de fleste hjem, og for ikke å snakke om på barnerom. Det potensielle problemet her er både bruken av skjøteledninger men også eventuell bruk av ladere som ikke er tilpasset produktet du har - og klærne som ligger over og rundt: - Skulle det skje noe i laderen, er det mye å ta fyr i her - og det vil spre seg fort. du Hvis kjenner på mange mobilladere, er de glovarme, og om de ligger tildekket er det klart det ikke gjør saken noe bedre med tøy som er skikkelig brennbart, sier Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn
SKREKKEKSEMPEL: Dette er ikke forskriftsstridig og altså ikke ulovlig, men dette illustrerer det med ladeproblematikk. Johansen forteller at kontrollørene ser slikt i de fleste hjem, og for ikke å snakke om på barnerom. Det potensielle problemet her er både bruken av skjøteledninger men også eventuell bruk av ladere som ikke er tilpasset produktet du har - og klærne som ligger over og rundt: - Skulle det skje noe i laderen, er det mye å ta fyr i her - og det vil spre seg fort. du Hvis kjenner på mange mobilladere, er de glovarme, og om de ligger tildekket er det klart det ikke gjør saken noe bedre med tøy som er skikkelig brennbart, sier Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn Vis mer

- Tilsvarende om bruk av tørketromler og oppvaskmaskin, dette bør også kun skje når man er hjemme og våken. Og unngå bruk av skjøteledning til ting som trekker mer enn 1000 watt, sier Johansen videre.

Han poengterer at det ikke er en absolutt grense på 1000 watt, men sier man ikke skal bruke skjøteledning på produkter som trekker mye strøm - som varmeovner, varmtvannstanker, vaskemaskiner og liknende. Det er imidlertid ikke noe problem å bruke skjøteledning på produkter som TV, stereoanlegg eller liknende, som ikke trekker så mye strøm.

VANLIG FEIL: Det lokale eltilsyn kan også bistå politiet etter en brann. Bildet viser en oppvaskmaskin som har tatt fyr. Ifølge Johansen er dette en helt vanlig feil: Det er elektronikkenheten som har tatt fyr. - Det er stor sett der det skjer, når det handler om brann i oppvaskmaskiner, sier Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn
VANLIG FEIL: Det lokale eltilsyn kan også bistå politiet etter en brann. Bildet viser en oppvaskmaskin som har tatt fyr. Ifølge Johansen er dette en helt vanlig feil: Det er elektronikkenheten som har tatt fyr. - Det er stor sett der det skjer, når det handler om brann i oppvaskmaskiner, sier Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn Vis mer

Besøk hvert 20. år

Johansen forteller at alle skal ha besøk av Det lokale eltilsyn en gang hvert 20. eller 25. år.

- Tidligere var dette veldig regelstyrt. Nå bruker de mer lokalkunnskapen sin og risikovurderer hvor de setter inn tiltakene, forteller han.

Og her er de nye automatiske strømmålerne (AMS-målere) til god hjelp.

- Vi ser at AMS-målerne er en viktig hjelp til at man kan avdekke jordfeil og overledning tidligere. Dette har allerede avverget flere branner, hevder Johansen, og legger til at informasjonen fra AMS-målerne er et viktig for å finne og avdekke feil over tid, som et tillegg til den enkle kontrollen som gjøres hjemme hos deg.

Ved endt inspeksjon får du en rapport fra kontrolløren. Der vil det stå om det er feil som må rettes, tidsfrist på å rette dette og eventuelle anmerkninger om anbefalte tiltak.

IKKE LOV: Dette er et anlegg som ikke var ferdig, men det er heller ikke uvanlig at man kommer over sånt. - Særlig i utleieboliger er kontrollørene ekstra på vakt. Det er utrolig hva man egentlig finner, forteller Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn
IKKE LOV: Dette er et anlegg som ikke var ferdig, men det er heller ikke uvanlig at man kommer over sånt. - Særlig i utleieboliger er kontrollørene ekstra på vakt. Det er utrolig hva man egentlig finner, forteller Johansen. Foto: Energi Norge/Det lokale eltilsyn Vis mer

Det er kun lov til å pålegge deg å fikse det som er direkte forskriftsstridig.

- Ved veldig alvorlige feil kan kontrolløren frakoble det der og da, forteller Johansen.

- Mindre alvorlige feil, som er forskriftsstridige, blir liggende som en heftelse på eiendommen din, med den risiko det er dersom det skulle skje noe og forsikringsselskapet får nyss om det - da kan det få konsekvenser der også, uttaler Johansen og understreker at det er eier og bruker som har ansvaret for at elanlegget er i orden til enhver tid

- Men som sagt; kontrolløren kan gi deg masse anbefalinger om ting du kan gjøre for å bedre elsikkerheten hjemme hos deg, sier han.

SJEKK DETTE SELV: - Dette er en veldig fin illustrasjon på noe folk kan være litt oppmerksom på sjøl: Har du stikkontakt eller støpsel som har begynt å få misfarginger, blir resultatet slik som på dette bildet dersom du ikke ikke tar affære, forteller Johansen. Misfarginger går ikke over, det blir kun verre, ifølge Johansen, som forteller at det er et symptom på en helt vanlig feil med feilmonterte støpsler som ikke er dimensjonert for å tåle strømstyrken som skal gjennom. - En av tingene du enkelt kan sjekke selv, er støpselet på varmtvannsberederen. Ser du misfarginger, vet du at her er det et potensielt branntilløp. Dette vil ikke gå over.
Ser du misfarging på deksel eller støpsel, må du ta affære, sier Johansen.
SJEKK DETTE SELV: - Dette er en veldig fin illustrasjon på noe folk kan være litt oppmerksom på sjøl: Har du stikkontakt eller støpsel som har begynt å få misfarginger, blir resultatet slik som på dette bildet dersom du ikke ikke tar affære, forteller Johansen. Misfarginger går ikke over, det blir kun verre, ifølge Johansen, som forteller at det er et symptom på en helt vanlig feil med feilmonterte støpsler som ikke er dimensjonert for å tåle strømstyrken som skal gjennom. - En av tingene du enkelt kan sjekke selv, er støpselet på varmtvannsberederen. Ser du misfarginger, vet du at her er det et potensielt branntilløp. Dette vil ikke gå over. Ser du misfarging på deksel eller støpsel, må du ta affære, sier Johansen. Vis mer

- Kan få konsekvenser for forsikringsoppgjøret

Informasjonssjef i If, Sigmund Clementz, sier til Dinside at det selvsagt er viktig å følge opp dersom du får pålegg om å utbedre feil eller svakheter av eltilsynet..

- Husk at disse påleggene ikke blir gitt først og fremst for å oppfylle en eller annen paragraf, men fordi du og familien din skal ha det sikkert hjemme. Kontrollørene er fagfolk som er levende opptatt av at brann- og elsikkerheten hjemme hos deg skal være god, sier Clementz, og understreker at det også er viktig å utbedre feil etter elsjekker som du bestiller selv, hvis det blir oppdaget alvorlige feil som kan føre til brann eller være en risiko for boligen og de som bor der på annen måte.

10 tips til økt strømsikkerhet i hjemmet

 1. Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede. Ikke lad produkter på soverommet.
 2. Bruk bare vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når du er hjemme og våken.
 3. Unngå bruk av skjøteledning til varmeovner og utsyr med effekt på 1000W eller mer.
 4. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
 5. Sjekk regelmessig støpsel/ plugg på varmtvannsberederen og se etter tegn på varmgang.
 6. Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
 7. Sjekk at jordfeilbryter(e) og eventuelt jordfeilvarsler reagerer på testknapp. Sjekk også at sikringsskapet er ryddig og at dør er lukket (låst).
 8. Er sikringer, brytere, stikkontakter, støpsler og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
 9. Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til. Bruk registrert elektroinstallatør til installasjonsarbeid.
 10. Lad kun elbil fra egnet ladeuttak. Det anbefales at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig.

(Kilde: Energi Norge/NHO)

If anbefaler i tillegg at du tar kontakt med elektriker for såkalt elsjekk, dersom man ikke har hatt elkontroll fra Det lokale eltilsyn hjemme hos seg på en stund, da det kan ha skjedd mye med det elektriske anlegget på noen år.

- Skjulte skader fra lynnedslag - som kan ha skjedd langt unna deg, men likevel ha rammet huset ditt uten at du har merket det - blir oppdaget da. En altfor stor andel av brannene i Norge i dag skyldes feil ved det elektriske anlegget eller det som er koblet til det, sier Clemetz.

Han bekrefter også det Johansen hevder, at en forskriftsstridig feil påpekt av eltilsynet som ikke blir rettet, kan føre til konsekvenser i forhold til forsikringsselskapet.

- Dersom det skulle oppstå en brann hvor brannårsaken kan føres tilbake til at en feil som ikke er rettet opp etter pålegg fra eltilsynet, kan det få konsekvenser for forsikringsoppgjøret hvis du har handlet grovt uaktsomt. I alle saker vil det imidlertid være detaljer og nyanser som vil spille inn. Det er sjelden saker er helt like, sier Clementz til Dinside.

Rabatt på forsikringen

Noen forsikringsselskaper gir rabatt dersom du gjennomfører en privat elkontroll. If har ikke en slik rabatt, men Gjensidige forsikring har det.

- Vi gir rabatt. Kontrollen skal utføres av sertifisert kontrollør. Alle feil og mangler skal være utbedret for å få rabatten. Rabatten varer i fem år. Deretter må ny kontroll gjennomføres for at rabatten skal fornyes, forteller Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige til Dinside.

- Størrelsen på rabatten, som gis på branndelen av forsikringspremien, vil variere veldig med hensyn til geografi og det enkelte hus, forteller han videre.

Eltilsynets kontroll kvalifiserer imidlertid ikke til forsikringsrabatt:

- Nei, det gjør det ikke. Det lokale eltilsynet utfører ikke den samme kontrollen som vår «elkontroll bolig» gjør, sier Rysstad.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer