Farlig med hybelkaniner?

- Unngå direkte kontakt med støv i nærheten av elektronikk

Husstøv og hybelkaniner kan skjule farlige stoffer. Og pass spesielt på støv rundt elektronikk - hvor du også anbefales å unngå direkte hudkontakt.

PASS PÅ: Husstøv og hybelkaniner kan skjule farlige miljøgifter, ifølge en fersk rapport. Og noen miljøgifter er det mer av i støvet ditt, enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
PASS PÅ: Husstøv og hybelkaniner kan skjule farlige miljøgifter, ifølge en fersk rapport. Og noen miljøgifter er det mer av i støvet ditt, enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Dinside.no har tidligere skrevet om en undersøkelse av hybelkaniner gjort av Norsk institutt for luftforskning (NILU), hvor de samlet inn og studerte støv og hybelkaniner fra norske hjem for å måle forekomsten av ulike miljøgifter.

De fant da at norske hybelkaniner inneholder store mengder miljøgifter som kan ha både miljø- og helseskadelige egenskaper.

Nå har Miljødirektoratet fått miljørådgivningsbedriften Bergfald til å utføre en større gjennomgang av flere studier av husstøv, for å kartlegge hvilke miljøgifter som finnes i krokene i norske hjem, hvordan de har havnet der - og hvilke tiltak man kan gjøre for å redusere eksponeringen av disse miljøgiftene.

For selv om du selvsagt ikke spiser hybelkaniner, eller de hopper opp og angriper deg, så representerer de likevel en fare, ved at de kan utsette deg for farlige miljøgifter.

Det er mye miljøgifter i husstøv

I rapporten har Bergfald gjennomgått flere norske studier, i tillegg til en svensk og en stor amerikansk studie.

De konkluderer med at de hyppigst påviste forbindelsene i husstøv er PFAS-er og bromerte og organofosfatbaserte flammehemmere.

Om miljøgiftene i støvet:

Organofosfater er organiske fosforforbindelser brukes som insektgifter, sopphindrende middel og som nervegift i stridsgasser. Brukes som flammehemmere i elektronikk, og da blant annet som erstatning for bromerte flammehemmere.

PFAS-er er perfluorerte stoffer som brukes blant annet i impregneringsmidler og brannskum. De kan hope seg opp i miljøet og gi økt risiko for skade på mennesker og dyr.

Bromerte flamehemmere: Miljøgifter som brukes som brannhemmere i mange plaststoffer. De kan gi alvorlige helseskader som kreft, redusert fruktbarhet fosterskade, nerveskade eller miljøskade og er klassifisert for dette. De kan også ha hormonforstyrrende egenskaper.

(Kilde: snl.no og miljøstatus.no)

I en amerikansk undersøkelse var det ftalater som ble påvist i høyest konsentrasjon - og man antar at siden bruksområdene i USA og Norge er forholdsvis like kan dette også være tilfellet her.

Støv kan ifølge rapporten binde alle typer miljøgifter til seg - og miljøgiftene kommer fra produkter vi har hjemme, eller som tas med inn i huset utenfra.

Støvet på og rundt elektriske produkter kan ha høyere innhold av miljøgifter enn andre steder. Særlig gjelder dette flammehemmende forbindelser.

Seniorforsker Helle Katrine Knutsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere sagt til Dinside at det som er like viktig som funnene av miljøgifter i hybelkaninene, er hva dette forteller oss om hvilke stoffer vi eksponeres for hjemme. Og barn er mer utsatt for å få i seg miljøgiftene som faktisk finnes i husstøvet - fordi de i større grad oppholder seg på gulvet.

- Unngå direkte kontakt med støv som ligger i umiddelbar nærhet av elektronikk

De ulike miljøgiftene har ulike egenskaper og er bundet til støvet på ulik måte. Dermed kan det være forskjellig hvilken måte det er best å fjerne støvet på, ut ifra hvilke miljøgifter støvet inneholder.

Generelt sett er det tørr fjerning i form av støvsuging som gjelder.

Men pass spesielt på støv på og rundt elektronikk:

Studier har vist en større forekomst av organofosfater i husstøv som befinner seg på og rundt elektronikk.

Du rådes derfor til å regelmessig fjerne støv som samles rundt og på elektronikk.

PASS SPESIELT PÅ STØV PÅ OG RUNDT ELEKTRONIKK: Studier har vist en større forekomst av organofosfater i husstøv som befinner seg på og rundt elektronikk.

Du rådes derfor til å regelmessig fjerne støv som samles rundt og på elektronikk. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
PASS SPESIELT PÅ STØV PÅ OG RUNDT ELEKTRONIKK: Studier har vist en større forekomst av organofosfater i husstøv som befinner seg på og rundt elektronikk. Du rådes derfor til å regelmessig fjerne støv som samles rundt og på elektronikk. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer

«I tillegg er hudkontakt en like viktig eksponeringsrute som inntak av støv, både for barn og mødre. På grunn av dette kan det derfor være gunstig å unngå direkte kontakt med støv som ligger i umiddelbar nærhet av elektronikk,» skriver Bergfald i rapporten.

- Mer av noen miljøgifter enn andre

Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet, sier til Dinside.no at funnene av miljøgifter i husstøv reflekterer at stoffene brukes i produkter vi omgir oss med daglig.

Hun sier videre at rapporten fra Bergfald ikke kan konkludere med om mengden miljøgifter i husstøv blir større eller mindre - men hun påpeker at den kan bekrefte at det er mer av noen miljøgifter enn andre:

REFLEKTERER INNHOLDET I TING RUNDT OSS: Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet, sier at funnene av miljøgifter i husstøv reflekterer at stoffene brukes i produkter vi omgir oss med daglig. Foto: Miljødirektoratet
REFLEKTERER INNHOLDET I TING RUNDT OSS: Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet, sier at funnene av miljøgifter i husstøv reflekterer at stoffene brukes i produkter vi omgir oss med daglig. Foto: Miljødirektoratet Vis mer

- Foreløpig har vi ikke nok resultater over tid for hver enkelt miljøgift til å kunne si om mengden i husstøvet går opp eller ned. Men dokumentasjonen som Bergfald har gjennomgått for oss viser at noen miljøgifter opptrer hyppigere i husstøvet enn andre. Av disse var blant annet PFAS-er og bromerte flammehemmere, som er stoffer vi jobber med å fase ut, sier Morka til Dinside.

- Norge står bak flere internasjonale reguleringsforslag på begge disse gruppene miljøgifter, og når vi lager slike forslag bruker vi blant annet kunnskapen om miljøgifter i husstøv. Slike forbud og andre regulering er viktige for å redusere den totale belastningen mennesker og miljø utsettes for, også gjennom husstøvet, avslutter hun.

- Ikke overrasket

Leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, sier til Dinside at de ikke er overrasket over funnene:

- Vi er dessverre ikke overrasket over funnene i undersøkelsen. Nordmenns sterke kjøpekraft bidrar til at vi er i verdenstoppen når det gjelder antall miljøgifter vi får i oss gjennom tingene vi kjøper.

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, etterlyser mer handlekraft fra norske myndigheter. Foto: Fremtiden i våre hender
Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, etterlyser mer handlekraft fra norske myndigheter. Foto: Fremtiden i våre hender Vis mer

Hun uttaler videre at de mener kjemikaliereguleringen går altfor sakte.

- Langt flere miljøgifter burde forbys, og stoffer som ligner hverandre burde behandles gruppevis i stedet for slik som nå, hvor man forbyr en og en forbindelse av gangen, sier hun, og legger til at Norge bør gå foran og innføre avgifter på prioriterte miljøgifter i påvente av strengere regulering i EU.

- Det er svært problematisk at forbrukerne ikke får nok informasjon om hvilke kjemikalier tingene vi kjøper, inneholder. Vi mener produkter som leker, elektronikk og tekstiler burde hatt en innholdsfortegnelse, i likhet med for eksempel kosmetikk og rengjøringsmidler. Det vil gjøre det lettere å velge bort produkter med skadelige kjemikalier, sier Riise.

Hun legger til at det er flere ting du som forbruker kan gjøre for å unngå skadelige kjemikalier.

- Det åpenbare er å kjøpe færre ting. Hvis man først trenger noe, kan det også lønne seg å kjøpe brukt, ettersom utlekking av miljøgifter ofte vil være størst i begynnelsen av produktets levetid. Vi anbefaler også å velge svanemerkede produkter hvis man vil ha en garanti for at de er miljøgiftfrie, råder Riise.

Slik kommer det inn i huset

Ifølge rapporten er det relativt lite som kan gjøres for å hindre dannelsen av støv, men det kan være lurt å begrense mengden smuss som tas med inn i boligen fra skitne klær og sko.

Et annet tiltak kan være å begrense bruken av en del sprayprodukter som hårspray, glitter, lakk, men også begrenset bruk av stearinlys, åpen flamme, røyking og røkelse kan ha betydning.

Det kommenteres også i rapporten at det i de fleste tilfeller er vanskelig å unngå å ta med miljøgiften hjem, fordi den foreligger i produktet uten at dette nødvendigvis fremgår av emballasjen eller på annen måte.

Dette er lurt å gjøre

Støvsuging kan være en effektiv måte å fjerne støv og de assosierte miljøgiftene på. Bruk av HEPA- filter eller sentralstøvsuger anbefales. For en del av giftene kan eksponering også skje over huden.

Hovedpunkt fra denne undersøkelsen omfatter:

  • Reduksjon i dannelse av støv av mineralsk opprinnelse (jord og sand) kan oppnås ved å være nøye med renhold i boligens inngangssone

  • Reduksjon i dannelse av støv kan oppnås ved å unngå støvdannende produkter som sprayprodukter og hårspray innendørs

  • Reduksjon i dannelse av støv kan oppnås ved å unngå støvdannende aktiviteter som røyking, stearinlys, røkelse og åpen ild

  • Reduksjon i eksponering mot skadelige forbindelse kan oppnås ved å unngå å kjøpe produkter der slike stoffer inngår. Dette er ikke alltid mulig, men duftstoffer og deres bærere i kosmetikk, renholds- og personlig pleieprodukter kan unngås siden det ofte opplyses på produktet hva det inneholder, eventuelt ikke inneholder

  • Reduksjon i eksponering mot skadelige forbindelser kan oppnås ved støvsuging. Helst bør HEPA-filter eller sentralstøvsuger benyttes

  • Særlige kilder til støveksponering i boligen omfatter gulvtepper og områder med mye elektronikk.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer