Utleieboliger skal radonmåles - men alle må ikke

Har du ikke målt radon og gjort utbedringer innen 1. januar 2014, risikerer du anmeldelse og bøter. Men noen kan slippe unna!

Leier du ut leilighet eller hybel, må du vite at radonnivåene der ikke overskrider grensene i strålevernforskriften. "Alle" må måle, men det er likevel ikke alle som strengt tatt trenger det, for eksempel de som bor høyt oppe i etasjene i en blokk. Om det ikke er andre forhold som tilsier noe annet. Dersom du må måle, men ikke gjør det innenfor fristen, kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse og bøter.
Leier du ut leilighet eller hybel, må du vite at radonnivåene der ikke overskrider grensene i strålevernforskriften. "Alle" må måle, men det er likevel ikke alle som strengt tatt trenger det, for eksempel de som bor høyt oppe i etasjene i en blokk. Om det ikke er andre forhold som tilsier noe annet. Dersom du må måle, men ikke gjør det innenfor fristen, kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse og bøter. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Alle som leier ut bolig plikter å kontrollere radonnivået i utleieboligen samt å gjøre eventuelle utbedringer ifølge kravene i strålevernforskriften, innen 1. januar 2014.

Dersom du kommer til årsskifte og ikke har gjort verken målinger eller eventuelle utbedringer, kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse og bøter.

Strålevernet jobber med å få på plass en tilsynsordning som skal kontrollere at du og jeg følger lovverket.

– Dette skal ikke bli noen død bestemmelse, men den skal aktivt følges opp, sier Bård Olsen, rådgiver i seksjon for miljø og atomsikkerhet i Statens strålevern.

Dette sier loven

Dette sier Strålevernforskriften: § 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

… Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

Med andre ord: Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Dette betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100q/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Dette må dokumenteres. Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. Radonnivåene skal aldri overstige denne grensen.


Vil føre tilsyn

Den nye forskriften trer i kraft fra årsskifte, og Statens strålevern jobber for å få på plass en kontrollordning.

– Vi jobber for at radonkravet til utleieboliger skal følges opp og for å få på plass en tilsynsordning. Å føre tilsyn med alle vil være en stor oppgave, så sannsynligvis vil det bli et utvalg som kontrolleres, en form for stikkprøvekontroll, sier Olsen til DinSide.

Det vil altså ikke bli noe slags register hvor du skal melde inn målingene dine, og du skal heller ikke melde inn registreringene dine noe sted.

– Målerapporten må du selv ta vare på, og denne er dokumentasjon på at du har målt. Den kan vises fram til leietaker og ved et eventuelt tilsyn, sier Olsen til DinSide.

Slik måler du radon

Dette kan du risikere

Hva så om du ikke følger reglene, hva risikerer du?

– Strålevernloven har reaksjonsmidler som pålegg om retting og stansing, og muligheter for anmeldelse. I første omgang vil det være naturlig å gi pålegg om måling og pålegg om å iverksette tiltak dersom det allerede er målt for høye nivåer og det ikke blir gjort noe med problemet, forteller Olsen.

– Og hvis utleier ikke følger pålegget, hva så?

– Hvis en ikke følger pålegget, følger de vanlige reaksjonsmidlene i Strålevernloven som tvangsmulkt og eventuell politianmeldelse, forteller Olsen.

Hvor stor en eventuell tvangsmulkt vil være, kan imidlertid ikke Olsen si noe om på nåværende tidspunkt.

Dette gjør radon

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge. (Kilde: Statens strålevern)


– Dette er ting som vi ikke har utredet ennå, og som det er for tidlig å si noe om. Vi tenker at regeverket er i leietakerens interesse, og at radonmålinger er noe man bør etterspørre når man inngår leiekontrakter, sier Olsen.

Dersom utleier ikke kan fremvise en slik måling, bør du ifølge be om å få det gjort.

– Be om dokumentasjon på dette når du inngår leiekontrakt. Om dette ikke er gjort, bør en i første omgang be om å få gjort en måling og vise til kravene for radon i utleieboliger og til Strålevernets veiledning, sier Olsen videre.

Det er ikke sikkert du trenger å måle

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboligen, at dette ikke skal overskride fastsatt nivå. Og for å vite om leiligheten har nivåer som er innenfor grenseverdiene, må de fleste faktisk måle dette.

Strålevernet anbefaler generelt alle som bor i leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, å måle radon - noe som dermed inkluderer alle eneboliger. I blokkleiligheter i etasjer over dette, vil det kanskje ikke være nødvendig å måle. Dette gjelder også for utleieboliger.

Dersom du leier ut en bolig som eksempelvis ligger i femte etasje over bakken, trenger du mest sannsynlig ikke å måle.

Dette gjelder såfremt at det ikke er spesielle forhold som tilsier noe annet - for eksempel at utleieboligen ligger i et område hvor det er kjent at det er problemer med store radonkonsentrasjoner, eller at utleieboligen ligger i en blokk hvor det er kjent at det er et radonproblem.

Uansett er det utleier som er ansvarlig for å oppfylle kravet om at radonnivået skal ligge under grenseverdiene, og er det spesielle forhold som tilsier det, bør du altså også måle radon i blokkleiligheter i høyere etasjer. Ifølge Olsen, er det enkleste gjerne å få gjort en måling, dersom man er i tvil om det er nødvendig.

– Hva skjer dersom du får stikkprøvekontroll på døra, og du ikke har foretatt en måling med bakgrunn i at leiligheten ligger i eksempelvis femte etasje?

– Ved et eventuelt tilsyn må man da vise til at en at en ikke har målt fordi leiligheten ligger i femte etasje. Med mindre spesielle forhold tilsier at du skulle ha målt, er dette greit. Oppdatert informasjon om Strålevernets måleanbefalinger vil alltid ligge på nettsidene våre, så jeg oppfordrer alle til å alltid sjekke ut disse når de går i gang med nye radonmålinger, sier Olsen.

Ifølge SSB, eier 8 av 10 nordmenn sin egen bolig, det betyr at av Norges drøye 5 millioner innbyggere er ganske mange som leier bolig.

Du finner en oversikt over firmaer som kan hjelpe deg med radonmålinger, hos Statens strålevern.

Du kan måle enkelt og billig ved hjelp av sporfilm. Det koster 200-300 kroner per stykke, og du må ha minst to stykker per bolig. Dette sendes inn til et laboratorium og analyseres. Foto: Produsentene
Du kan måle enkelt og billig ved hjelp av sporfilm. Det koster 200-300 kroner per stykke, og du må ha minst to stykker per bolig. Dette sendes inn til et laboratorium og analyseres. Foto: Produsentene Vis mer


Du trodde vel ikke én gang var nok?

Dersom du trodde at om du bare gjorde dette denne ene gangen så var det nok - så tok du grundig feil. Stråleverforskriften stiller nemlig krav til hva radonnivået ikke skal overskride, og ettersom nivået kan endre seg over tid - så er dette noe du må følge med på.

– Radon må måles regelmessig, fordi konsentrasjonen i boligen kan forandre seg etter endel år. Akkurat hvor ofte vil variere fra tilfelle til tilfelle. Har du målt og hatt høye verdier som har ført til utbedringer, bør du kanskje måle oftere. Har du målt flere ganger over tid, og nivåene har vært lave, kan du måle sjeldnere. Men hvert femte år er en grei tommelfingerregel, i første omgang, sier Olsen.

Han understreker at det ikke er noe krav om at du må kontrollere hvert femte år, men at dette kun er en tommelfingerregel på hva som kan være lurt i forhold til å overholde verdiene under oppsyn og å holde kravene som stilles til radonnivået i utleieboligen.

Les også: Her er enkle tiltak mot radon

Allerede seint ute

Ettersom radonmålinger skal gjøres i vinterhalvåret, er du allerede for seint ute til å få til dette nå i vår. Det betyr at du må vente til høsten med å starte målinger. Er nivåene i boligen din innenfor grenseverdiene, er jo alt vel og bra, men dersom du får målinger som viser for høye verdier som krever utbedringer, vil det si at du egentlig er litt for seint ute til å greie å gjøre utbedringer og måle i en tomånedersperiode etter dette, innen årsskifte. Ifølge Olsen vil dette ikke umiddelbart utløse sanksjoner.

– Nei, og uansett ved et eventuelt tilsyn så vil første naturlig skritt være å gi et pålegg om måling og eventuell utbedring, så det som er viktig da er at man faktisk er i gang. Det er viktig at man får satt igang så snart som mulig, får lagt en tiltaksplan og får gjort utbedringene så raskt som mulig, sier Olsen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer