Hvilken ved er best?

Veden som varmer mest

Før du kjøper ved, bør du få med deg ekspertenes nøkkeltips.

HVILKEN VED ER BEST?: Det får du vite lenger ned i denne saken! Foto: Linn Merete Rognø.
HVILKEN VED ER BEST?: Det får du vite lenger ned i denne saken! Foto: Linn Merete Rognø. Vis mer
Publisert

Det er helst bare to ting de fleste er opptatte av når vi skal kjøpe ved: Pris og kvalitet.

Eller rettere sagt; hvor god ved vi får for pengene når det gjelder varmeverdi.

Det mener i alle fall Simen Gjølsjø, seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

FARLIG FYRING: Brenner du avfall som plast og papir, aviser og impregnert treverk i vedovn, avgis en suppe av komponenter og kjemikalier til røykgassene. Foto: Linn Merete Rognø. Vis mer

- Alle norske treslag brenner godt, men det er stor forskjell på hvor mye varme de forskjellige vedsortene gir, sier Gjølsjø.

Ifølge NIBIOs målinger er det særlig fire treslag som varmer mye mer enn de andre på listen.

Men uansett hvilken vedsort du skal kjøpe, er det minst to ting du alltid bør sjekke før du betaler.

Her får du ekspertenes beste tips!

Derfor er bjørkeved populært

Bjørk gir mye varme, men er ikke den veden som varmer mest.

Som NIBIOs oversikt lenger ned i denne saken viser, gir hardvedtreslag som bøk, eik og ask mer varme per vedkubbe.

Likevel er bjørk det mest brukte treslaget for ved, og trolig vedtypen med det beste ryktet blant de ulike vedsortene, opplyser Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

- Vi finner bjørkeslag i alle landets fylker og langt opp mot fjellet, og derfor er dette treslaget svært tilgjengelig for vedproduksjon, sier Larsen.

Samtidig er bjørk vesentlig dyrere enn andre sorter, ifølge Gjølsjø.

- Men hvorfor er bjørkeved så populært når flere andre vedtyper varmer bedre og i tillegg er billigere?

Det er det flere årsaker til, mener de to ekspertene:

- Selv om bjørk ikke gir mest varmeenergi, gir den mye. Bjørka har relativt stor egenvekt, den er tung, og produserer ikke gnister som spruter i peisen, slik som for eksempel furu og gran gjør, sier Gjølsjø.

Bjørka har også blitt mer populær enn andre treslag de siste åra på grunn av interiørhensyn, hevder Larsen.

- Stadig flere setter pris på å ha fin, hvit bjørkeved liggende i et lite vedlag i stua. Også dufter jo bjørkeveden så godt, mener han.

Avgjørende for ved-kvaliteten

Det viktigste som avgjør om ved har god brennverdi i tillegg til treslaget, er lav fuktighet. Økt fuktighet gir redusert brennverdi.

Fuktigheten i ved bør være under 20 prosent, opplyser Larsen og Gjølsjø.

Når du skal kjøpe ved, bør du derfor forsikre deg om at fuktighetsprosenten er lav:

- Mitt råd er å investere i en fuktighetsmåler for noen hundrelapper, slik at du kan sjekk fuktigheten på veden selv, hvis du er i tvil, sier Gjølsjø.

Uten måling av vekt og fuktinnhold går kunden glipp av den viktigste informasjonen om vedsekken; hvor mye energi den inneholder, mener eksperten.

- Det er også lurt å spørre forhandleren om hvordan veden er håndtert og tørket; om den er kløyvd på vårparten og tørket naturlig gjennom sommeren, sier Gjølsø videre.

Veden med best brennverdi

Basert på energiinnhold per kubikkmeter ved 20 prosent fuktighet, er det disse vedsortene som varmer best:

  • Bøk og barlind
  • Eik og ask
  • Rogn og alm
  • Lønn, hassel og bjørk

Kilde: Norsk Ved / NIBIO

Årsaken til at bøk er ett av treslagene som topper listen, er at bøk produserer trevirke med svært høy egenvekt, opplyser Larsen,- og egenvekten på trevirket varierer fra treslag til treslag.

- Osp er eksempelvis et lett treslag som gir mye mindre varme per volumenhet enn tyngre treslag som bjørk. Like store kubber med bjørk og osp vil derfor varme svært forskjellig; bjørkekubben varmer mye mer, forklarer eksperten.

- Men varmemengden per kilo ved er lik uansett treslag. Kjøper du 15 kilo med bjørk eller 15 kilo med osp, så får du samme varmemengde, legger Larsen til.

Dette må du sjekke

Larsen synes at forbrukere bør være opptatte av å kjøpe lokalprodusert ved, i stedet for importved med store CO₂ utslipp på grunn av lang lastebiltransport.

Enkelte forbrukere kan imidlertid bli lurt når de skal kjøpe ved, mener Larsen,- fordi vi i perioder med ekstra stor etterspørsel, slik som nå, får inn vedselgere som bare er ute etter å tjene «raske penger».

- Det er derfor svært viktig at vedkunder forholder seg til seriøse vedprodusenter som vil være i bransjen også i åra framover, råder han.

Her er Larsens nøkkeltips:

Sammenlikne vedpriser: Be om pris per kWt på veden. Da er det svært enkelt å sammenlikne forskjellige pristilbud, uansett størrelsen på sekkene eller hvilket treslag som tilbys. Kjøp av større enheter som sekker på 1000 liter, 1500 liter med flere, gir rimeligere ved per kWt enn kjøp av småsekker på eksempelvis 40 eller 60 liter. Årsaken er at pakking og håndtering av småsekker krever mye mer manuelt arbeid. Storsekkene kan fylles rett fra vedmaskinens utmaterband og må transporteres videre maskinelt.

Måle fuktighet: Be alltid om å få dokumentert fuktighetsprosenten ved hjelp av fuktighetsmåler. Alle seriøse vedselgere har en fuktighetsmåler og kan enkelt dokumentere fuktigheten. Den bør være under 20 prosent og ikke over 23 prosent - som er maksimum for den siste vedklassen i Norsk Standard 4414 Ved til brensel.