Vedovner avgir mer svevestøv enn biltrafikk

- Vi kan ikke la trafikken ta hele oppmerksomheten; vedfyring er også en utrolig viktig kilde til dette problemet.

VEDFYRING GIR MYE SVEVESTØV: I Oslo blir det forbudt å kjøre dieselbiler på de kommunale veiene denne uka. Men på landabasis slipper vedovner ut mer svevestøv enn biltrafikken. Foto: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX
VEDFYRING GIR MYE SVEVESTØV: I Oslo blir det forbudt å kjøre dieselbiler på de kommunale veiene denne uka. Men på landabasis slipper vedovner ut mer svevestøv enn biltrafikken. Foto: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) dør nesten en halv million mennesker som følge av luftforurensing hvert år. I Norge er dette tallet rundt 1.900, og 1.700 av disse dødsfallene skyldes svevestøv.

- Svevestøv, og da det mest finkornede svevestøvet, er det viktigste i forhold til for tidlige dødsfall som følge av luftforurensing, uttaler Cristina Guerreiro, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) til Dinside.

Ifølge tall fra Sintef og Norsk institutt for luftforskning (NILU) er vedfyring en mye større kilde til svevestøv på landsbasis, enn utslipp fra vegtrafikk.

LES OGSÅ: Sjekk om vedovnen er rentbrennende - ellers er den ulovlig

Mer svevestøv fra vedfyring enn fra vegtrafikk

Svevestøv kan irritere og danne betennelse i lungene, noe som kan gi økt hoste, bronkitt og forverre astma - og i verste fall alvorlige luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer eller lungekreft.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at vedfyring er en mye større kilde til svevestøv, enn utslipp fra vegtrafikk.

Som du kan se av tabellen nedenfor, skyldes 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis (TSP) vedfyring. Til sammenlikning står veitrafikken for 4 prosent av det totale partikkelutslippet, og «andre kilder» og «industri» står for henholdsvis 38 og 23 prosent.

Ser vi på utslippet av PM10 (Svevestøv), som er støvpartiklar med diameter på 10 µm og mindre, stammer 46 prosent fra vedfyring og kun 2 prosent fra veitrafikk.

SVEVESTØV-UTSLIPP I DAG: Dette er kildene til svevestøv i dag. TSP er den totale mengden partikkelutslipp i landet - mens PM10 er en finere del av TSP. Som du kan se, står veitrafikken for 4 prosent av de totale partikkelutslippene mens oppvarming (vedfyring) står for 28 prosent. Vedfyringen står for 46 prosent av utslippet av PM10 (de finere svevestøvpartiklene), mens veitrafikken står for 2 prosent. Foto: SINTEF
SVEVESTØV-UTSLIPP I DAG: Dette er kildene til svevestøv i dag. TSP er den totale mengden partikkelutslipp i landet - mens PM10 er en finere del av TSP. Som du kan se, står veitrafikken for 4 prosent av de totale partikkelutslippene mens oppvarming (vedfyring) står for 28 prosent. Vedfyringen står for 46 prosent av utslippet av PM10 (de finere svevestøvpartiklene), mens veitrafikken står for 2 prosent. Foto: SINTEF Vis mer- Trafikken kan ikke få all oppmerksomheten

Dette er svevestøv

En rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) anslår at luftforurensning er årsaken til mer enn 430.000 for tidlige dødsfall i Europa. For norske forhold har forskerne estimert at PM2,5 og NO2 var årsaken til henholdsvis 1.700 og 200 tilfeller av for tidlig død i Norge i 2012.

PM2,5 er betegnelsen på det mest finkornete svevestøvet. Vi har også PM10, som er større og mer grovkornet svevestøvpartikler. Svevestøv er en sekkebetegnelse på ulike forbindelser som holder seg svevende i lufta.

Når man snakker om dødsfall på grunn av luftforurensing, er det det finkornete svevestøvet som er den store synderen. Transportsektoren bidrar mest til høye nivåer av grove partikler, hvor veislitasje, blant annet ved piggdekkbruk, og oppvirvling av støv fra veier bidrar vesentlig - mens det er vedfyring som er hovedkilden til de fine partiklene.

De fine partiklene er så små at de kan følge med helt ned i lungene - og kan gjøre størst skade og forårsake de fleste av de luftveisrelaterte dødsfallene. (Kilde: NILU, Det europeiske miljøbyrået, Miljøstatus)

Svevestøvforurensing øker blant annet risikoen for sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Seniorforsker Cristina Guerreiro påpeker overfor Dinside at selv om det er flere kilder til svevestøv, er vedfyring en lokal versting.

- Dersom vi ser på lokale kilder i Oslo så er vedfyring om vinteren den helt klart største lokale kilden til fint svevestøv - og det mener jeg lett kan generaliseres for hele landet, sier Guerreiro.

- Det er ikke tvil om at det er veldig viktig å ta tak i dette problemet, og jeg er enig i at trafikken også må ta sin del - men vi kan ikke la hele oppmerksomheten gå den veien, fordi vedfyring er også en utrolig viktig kilde til dette problemet, sier Guerreiro til Dinside.

Hun forteller at halvparten av svevestøvet som er i byene, faktisk kommer fra steder rundt byene - og blir transportert inn til sentrum. Det er også mye svevestøv som kommer fra langtransport, samt at det dannes svevestøv i lufta av andre menneskeskapte utslipp.

LES OGSÅ: Fyr riktig: Husk å tenne fra toppen

1 million gamle ovner

Utslippsfordelingen er slik situasjonen er i dag, med den vedovnbestanden vi har i Norge i dag.

Ifølge Statistisk sentralbyrå, var det i 2016 rundt 2,5 millioner ildsteder, hvorav rundt 1 million gamle eller åpne ildsteder. Gamle vedovner og åpne ildsteder slipper ut mye mer svevestøv enn nyere, rentbrennende ovner.

Overslagsberegninger gjort av Sintef, viser at dersom man byttet alle de gamle vedovnene (eldre enn fra 1998) med en ny ovn fra 2016, ville det totale partikkelutslippet (TSP) kunne reduseres fra 46 prosent til 33 prosent.

Antar mye kommer fra trafikk på en «dårlig dag»

Morten Seljeskog, forsker ved avdeling for Termisk energi i Sintef, forsker på utslipp fra vedfyring. Han sier at selv om de ikke har analyser som viser hvor stor andel av svevestøvet som kommer fra hvilken kilde på en dag med store svevestøvproblemer i de store byene, er det mest sannsynlig at en stor del av problemet på et tidspunkt da mange er på vei til jobb, faktisk kommer fra biltrafikken.

- Beregninger gjort av NILU viser at i Oslo så finner man nesten fire ganger så høye konsentrasjoner av PM10 langs hovedveiene som man finner i omkringliggende boligområder. Skulle det være slik at vedfyring er den store stygge ulven, ville støvkonsentrasjonene vært motsatt; altså mest i boligområdene hvor det eventuelt fyres med ved. Det blir derfor ikke korrekt å bruke landsdekkene statistikk for å løse støvproblematikken i byer og tettsteder, sier Seljeskog til Dinside.

Han forteller videre at når det kommer til NO2-utslippet, så blir det motsatt som for partikkelutslipp: Der står veitrafikk for 23 prosent, mens vedfyring kun bidrar med 1 prosent på landsbasis. Ifølge Seljeskog viser flere studier en sammenheng mellom langvarig eksponering av NO2, og astma, bronkitt, lungefunksjon og dødelighet.

Han sier videre at det ikke har vært snakket så mye om hva som er hovedkilden til svevestøvproblemet i byene.

- Men der det er mye folk og mye trafikk, vil jeg tro at det ikke nødvendigvis er akkurat da folk sitter og fyrer som gale. Jeg vil tro at folk heller fyrer opp på kveldstid, uttaler Seljeskog.

HOVEDKILDEN ER BILTRAFIKK OG SKIPSFART: Diagrammet viser kilder til utslipp av Nitrogenoksid i  2014: - Viktigste kilde til utslipp av NO2, og NO, er eksosutslipp fra veitrafikk, noen steder kan også utslipp fra industri eller skipstrafikk være en relevant kilde, sier Seljeskog til Dinside. Foto: SINTEF
HOVEDKILDEN ER BILTRAFIKK OG SKIPSFART: Diagrammet viser kilder til utslipp av Nitrogenoksid i 2014: - Viktigste kilde til utslipp av NO2, og NO, er eksosutslipp fra veitrafikk, noen steder kan også utslipp fra industri eller skipstrafikk være en relevant kilde, sier Seljeskog til Dinside. Foto: SINTEF Vis merØnsker forbud

Halvparten fra vedfyring

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), stod vedfyring for halvparten av svevestøvutslippene i 2014. 2014 var rekordvarmt, og vedforbruket var dermed 14 prosent lavere i 2014 enn i 2013. Likevel sant svevestøvutslippet med kun 8 prosent i samme periode.

Norsk Varme har etterlyst mer fokus på utslipp fra gamle vedovner, og har tidligere foreslått at fyring med gamle vedovner forbys. I det minste på steder med høy befolkningstetthet og topografi som gjør at man ikke får spredd utslippene godt nok.

- Vi har foreslått et forbud mot de gamle ovnene, som skulle trå i kraft fra 2022, og vi støtter at man kan forby å fyre i gamle ovner i tettbygde strøk der dette er et problem, allerede fra neste år, uttaler styreleder i Norsk Varme, Merethe S. Halvorsrød, til Dinside.

Bransjeforeningen ønsker en kombinasjon av et forbud mot gamle ovner, samt en tilskuddsordning for å friste flere til å bytte.

- Normalt ikke den viktigste kilden

Dinside har spurt Olje- og energidepartementet om ikke en offentlig tilskuddsordning for å få byttet ut gamle vedovner, er vurdert for å kutte svevestøvproblemet - eller om et forbud kan bli vurdert.

Ifølge Seljeskog i Sintef, er det noen storbyer i Europa og USA hvor det ilegges restriksjoner på vedfyring i perioder med inversjon, altså på dager med store svevestøvproblemer - litt på samme måte som nummerforbud-kjøringen som har blitt praktisert i Bergen.

- Selv om fyring med ved er en stor kilde til utslipp av svevestøv, er vedfyring normalt ikke den viktigste kilden til overskridelser av grenseverdier for svevestøv i norske byer. På kalde vinterdager kan vedfyring likevel være en vesentlig kilde til høye konsentrasjoner av svevestøv, uttaler politisk rådgiver Elnar Holmen i Olje- og energidepartementet.

Han kommenterer at det fra 1998 har det vært stilt krav om at alle lukkede ildsteder som selges i Norge skal tilfredsstille krav til svevestøvutslipp, og at det er kommunene som har ansvar og myndighet for lokal luftforurensning. Han henviser videre til de enkelte kommunenes støtteordninger, samt Enovatilskuddet.

- Utslippskrav til nye vedovner har ført til at disse har blitt rentbrennende og mer effektive, dette reduserer den lokale luftforurensingen. Riktig fyring gir ovnene bedre effekt og mindre utslipp av svevestøv, sier Holmen.

Deler av artikkelen har vært publisert tidligere, oppdatert sist 16.1.2017

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer