Strømming – hva er lov og ikke?

Lovlig å piratstrømme, men ikke fra Popcorn Time, mener ekspert.

LOVLIG, ULOVLIG: Å strømme fra tjenester som Popcorn Time er ikke lov, fordi du deler innholdet videre via torrenter, skriver Jan Sandtrø. Foto: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX
LOVLIG, ULOVLIG: Å strømme fra tjenester som Popcorn Time er ikke lov, fordi du deler innholdet videre via torrenter, skriver Jan Sandtrø. Foto: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX Vis mer

Av: Jan Sandtrø
advokat, spesialisert på teknologirett

(dette er et utdrag fra et innlegg på teknologirett.com, du finner hele posten her)

Deling, nedlasting og streaming av materiale som er gjort tilgjengelig ulovlig («piratkopier»), er veldig omdiskutert og det er sterke meninger på flere fronter.

Men reglene om lovligheten av å gjøre åndsverk tilgjengelig for allmennheten, som det kalles i åndsverksloven (som også kalles «fildeling»), er ikke så enkle, og det er en del forvirring og feil i forståelsen av hva som er lov og ikke.

Forvirringen blir ikke mindre av at det stadig kommer nye tekniske løsninger, som hevdes å være lovlige. Her er et forsøk på klargjøring.

LES OGSÅ: «Det er ikke forbudt å høre på piratplater, se piratkopier av film eller lese piratkopierte bøker»

Strømming lov, deling ulovlig

EKSPERT: Jan Sandtrø har blant annet vært partner i Simonsen Advokatfirma, og kan digital jus. Foto: PRIVAT
EKSPERT: Jan Sandtrø har blant annet vært partner i Simonsen Advokatfirma, og kan digital jus. Foto: PRIVAT Vis mer

Kort fortalt:

  • Å dele eller gjøre tilgjengelig ulovlig materiale (som en ulovlig kopiert film) er ulovlig og straffbart og kan medføre erstatningskrav.
  • Å medvirke (dvs. å bidra til) at ulovlig materiale gjøres tilgjengelig, som å dele linker, er ulovlig og straffbart som om man skulle ha delt det ulovlige materialet selv.
  • Å laste ned ulovlig materiale, selv til privat bruk, er også ulovlig, dersom man laster ned fra et sted hvor det man laster ned er gjort tilgjengelig ulovlig. Dette er straffbart om andre laster ned fra deg når du laster ned.
  • Å streame fra et nettsted eller tjeneste som benytter torrent-teknologi eller lignende er ulovlig, siden man deler til andre samtidig som man laster ned. Dette er straffbart om andre laster ned fra deg når du streamer.
  • Å streame fra et nettsted eller tjeneste som ikke benytter torrent-teknologi eller lignende, som er en «ren streaming» er lovlig, men vil bli endret med ny åndsverkslov.
  • Strafferammen for det som er ulovlig over, er bøter eller fengsel i 3 måneder, eller i spesielt alvorlige tilfelle, bøter eller fengsel i 3 år.
  • Dommer på ulovlig fildeling og nedlasting har vært bøter på mellom kr 4.000 og 10.000, og fengselsstraff på mellom 45 og 90 dager (eller samfunnstjeneste om vilkårene har vært tilstede), samt erstatning på kr 120.000 (som var fildeling).

Strømming med torrent er ulovlig

IKKE GREIT: Blant annet Popcorn Time bruker torrentteknologi, som betyr at alle som bruker tjenesten også deler innholdet. Dette er ulovlig, mener forfatteren. Foto: ALL OVER PRESS / OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
IKKE GREIT: Blant annet Popcorn Time bruker torrentteknologi, som betyr at alle som bruker tjenesten også deler innholdet. Dette er ulovlig, mener forfatteren. Foto: ALL OVER PRESS / OLE PETTER BAUGERØD STOKKE Vis mer


Det er i dag kommet mange tjenester hvor man kan se filmer direkte fra nettsteder uten at filmene må først lastes ned, se eksempler på tjenester som ble stengt etter kjennelse fra Oslo tingrett her.

Men man må være klar over at en del av disse tjenestene benytter torrent-teknologi, slik som eksempelvis tjenesten Popcorn Time. Ved å streame en film hvor tjenesten bruker torrent-teknologi, så begår man også en straffbar handling siden man deler filmen samtidig som man streamer.

Det er altså ulovlig og straffbart å laste ned og også å streame, så lenge du benytter en tjeneste med torrent-teknologi. Men merk at det må ha skjedd en ulovlig handling ved at du delte mens du lastet ned. Om du laster ned en film, og ingen lastet ned samme filmen ved hjelp av at du lastet ned, så er det tvilsomt om handlingen du har gjort er straffbar (selv om den er ulovlig). Du må også ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt, altså ha visst eller forstått at du deler ulovlig materiale med andre ved å laste ned eller streame.

Strømming uten torrent er lovlig

BLOKKERES: Strømmetjenester har allerede begynt å bli blokkert av norske nettleverandører.  Foto: AFTENPOSTEN.NO
BLOKKERES: Strømmetjenester har allerede begynt å bli blokkert av norske nettleverandører. Foto: AFTENPOSTEN.NO Vis mer


Det å streame en film fra en nettside hvor det ikke benyttes torrent har vært uklart rettslig sett. Etter åndsverkloven § 2 andre avsnitt er står det om å fremstille et eksemplar (som er det samme som å kopiere):

«Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.»

Å overføre et eksemplar fra en tjeneste som gjør filmer tilgjengelig til sin egen telefon, nettbrett, PC, TV eller annet, vil mest trolig være å regne som «overføring til innretning som kan gjengi verket». Men Kulturdepartementet forstått på en annen måte, og i en proposisjon til Stortinget i 2013 (pdf) fremgår det bl.a. at ved streaming:

«...overføres innholdet uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, og det vil neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten»

Og Kulturdepartementet mener derfor at de som streamer et åndsverk (som en film):

«...vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.»

Men denne avklaringen fra Kulturdepartementet (selv om det kan diskuteres at dette er riktig juss), så er streaming selv fra ulovlige kilder å anse som lovlig.

Ny lov gjør all strømming ulovlig

Piratstrømmer du TV og film? (Avsluttet)
Nei, sjeldent eller aldri(47%) 857
Ja, ofte(29%) 531
Av og til(24%) 432
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Dette spørsmålet er nå forelagt EU-domstolen for avklaring i en nederlandsk sak (C-527/15), men det er uklart når det vil komme noen avklaring av spørsmålet. Det er også foreslått regler som avklarer spørsmålet i forslag til ny åndsverkslov (pdf), hvor det i foreslås å ta inn følgende ordlyd i ny § 2-2 tredje avsnitt:

«Det er ikke tillatt å bruke åndsverk som åpenbart ulovlig er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Straff og erstatning etter §§ 9-2 og 9-3 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.»

Merk at det er strenge krav til at man skal gjøre noe ulovlig, ved at det må åpenbart være ulovlig tilgjengelig film mv., og det bruk av kilden (for allmennheten, ikke bare fra den enkelte bruker) må være egnet til å skade opphavers økonomiske interesser. Denne bestemmelsen vil trolig ramme det store flertallet av ulovlige streamingtjenester på nettet per i dag.

Hva som er lovlig og ikke ved deling av åndsverk som filmer og musikk er et dynamisk område både rettslig og teknisk. Det eneste som er helt sikkert vedrørende fildeling er at siste ord om dette er ikke sagt.

(Dette er et utdrag, her finner du hele posten rundt lovligheten av nedlasting, deling og strømming)

LES OGSÅ:
«Det er ikke forbudt å høre på piratplater, se piratkopier av film eller lese piratkopierte bøker»
«I en verden hvor alt strømmes, eier du ingenting»
To jurister om Popcorn Time - med to ulike svar
TV2 Sumo-kunder raser over dårlig strømmekvalitet under fotballkamper

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer