Elektrisk sparkesykkel - regler:

Her er reglene for å kjøre med elektrisk sparkesykkel

Du kan faktisk ikke kjøre hvor du vil.

HER MÅ DU PASSE FARTEN: Elektrisk sparkesykkel er kun tillatt på fortau eller gågate når gangtrafikken er liten, og da må man ha tilnærmet gangfart. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
HER MÅ DU PASSE FARTEN: Elektrisk sparkesykkel er kun tillatt på fortau eller gågate når gangtrafikken er liten, og da må man ha tilnærmet gangfart. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I går skrev Dagbladet om strømmen med elektriske sparkesykler som skaper farlige situasjoner i Oslo.

Noen av utfordringene med dem er at de er bortimot lydløse, de kan kjøre opptil 20 kilometer i timen, de hensettes på fortau - og det er plutselig veldig mange av dem. Blindeforbundet er blant dem som har ytret bekymring etter å ha registrert at både kjøring i rask fart og hensetting av elsparkesyklene på fortau skaper farlige situasjoner.

At utleie-sparkesyklene i tillegg får kritikk for at de er av dårlig kvalitet og kun lever i cirka to måneder, er et annet aspekt som Dinside har skrevet om tidligere.

Men det er ikke slik at du kan kjøre hvor fort du vil, hvor du vil, med en elektrisk sparkesykkel.

Det er nemlig begrensninger på hastigheten for deg på elektrisk sparkesykkel dersom du ferdes på fortau eller gågate.

Du er nesten syklist

I fjor ble elektriske sparkesykler, hoverboard og andre små, elektriske kjøretøy sidestilt med sykkel.

Det betyr at det hovedsakelig er de samme reglene som gjelder for ferdsel med en elektrisk sparkesykkel, som for sykkel.

Vel å merke dersom de elektriske kjøretøyene tilfredsstiller de tekniske kravene til selve kjøretøyet.

(Dette til motsetning av en vanlig sparkesykkel uten motor, som ikke hører til i noen kjøretøygruppe og hvor det heller ikke stilles tekniske krav.)

For alle sparkesykler, med eller uten motor, gjelder regelen: Kjører du på sparkesykkelen, regnes du som kjørende. Triller du den ved siden av deg, regnes du som gående. Akkurat som for bruk av en vanlig tråsykkel.

Elsparkesykkel er en sykkel:

Elsparkesykler er definert som «sykkel» i Forskrift om krav til sykkel § 2:

«Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.»

- Ikke ubetinget tillatt

Kurt Ottesen ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen hos Statens vegvesen, påpeker overfor Dinside at selv om de elektriske sparkesyklene er som sykkel å regne, er det trafikkregler som regulerer adgangen til å sykle på fortau.

- Sykling er ikke ubetinget tillat på fortau, sier Ottesen.

Han viser til trafikkreglene § 18 nr. 3, hvor det heter at:

«Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

- Dette vil innebære at særlig i bysentrum vil man ikke kunne sykle på fortau når det er en viss mengde gangtrafikk, sier Ottesen, og understreker samtidig ta dette naturligvis er skjønnsmessig, så man ikke kan si at et visst antall gående betyr forbud.

Fartsbegrensningene for «syklende» eller «sparkesyklende» gjelder også for ferdsel i gågater, på gatetun og så videre.

- Det er lov å kjøre der, men ikke fortere enn gangfart, sier Ottesen.

Også Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes landsforbund, understreker viktigheten av å ta hensyn:

- Man må ta de samme hensynene som når man sykler. Spesielt er den såkalte aktsomhetsparagrafen i vegtrafikkloven, § 3, er viktig å følge, sier Andersson til Dinside.

«Aktsomhetsparagrafen»

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. (§3 i Vegtrafikkloven)

- Hvordan skal sikkerheten ivaretas?

Syklistenes Landsforening kommenterer til Dinside at det selvsagt er mange gode muligheter ved «mikromobilitet» - som bruk av elektrisk sparkesykkel er en del av. Men de peker også på flere utfordringer, som tyveri, hærverk, «forsøpling» og trafikksikkerhet.

- Sparkesyklene er sidestilt med sykkel – det er ingen aldersgrense for bruk, og kjøretøyene kan benyttes der sykler kan benyttes som gangvei og fortau. Hvordan sikkerheten til syklister, sparkesyklister og gående skal ivaretas i dette nye trafikkbildet, blir et sentralt spørsmål. Skrikende mangel på trygg, separat infrastruktur for syklister vil bli enda tydeligere, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistene til Dinside.

De etterlyser en offentlig regulering og utbygging av infrastruktur for å trygge forholdene for alle trafikantgruppene:

- Det er ikke tilrettelagt godt nok for myke trafikanter i dag. Å blande inn enda en trafikantgruppe på samme areal kan derfor få uheldige trafikksikkerhetsmessige konsekvenser. Myndighetene bør følge nøye med på utviklingen. Dette tydeliggjør behovet for rask utbygging av god og trygg infrastruktur for disse trafikantgruppene, spesielt gående og syklende, sier Andersson.

- Med den rette offentlige regulering og en videre, rask, utbygging av sikker infrastruktur for myke trafikanter, kan delingsordninger for elektriske sparkesykler ha livets rett – i samvirke med sykkel, sier han videre.

Aktuelle regler for ferdsel med sykkel/sparkesykkel :

Fra trafikkreglene, om ferdsel i trafikken:

  • Trafikkreglene § 9 nr. 2: Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.
  • Trafikkreglene § 13 nr. 3: På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.
  • Trafikkreglene § 18 nr. 4: Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Ikke tillatt i marka

Om du skulle forville deg i skogen med en elektrisk sparkesykkel, er det kanskje best å snu - og ikke bare på grunn av det vi mistenker vil være noe begrensede terrengegenskaper:

Det er nemlig ikke lov å kjøre en elektrisk sparkesykkel i utmark.

Da er sparkesykkelen nemlig ikke en «sykkel» lenger - men en «motorvogn»:

- Definisjonen som «sykkel» gjelder ikke her, i utmark er dette en motorvogn og da omfattes den av regelverket om motorferdsel i utmark, forteller Ottesen i Statens vegvesen.

Dinside tester 5 ståbrett, også kalt hoverboard: * ORB Wheel X4 fra Teknikmagasinet * Hoverboard Basic fra Rusta * Andersson Balance Scooter 2.3 fra NetonNet * Denver DBO-8050/Airboard 8" fra Coolstuff * HX X1 SUV BT fra XXL Se hvorfor sistnevnte, med innebygget Bluetooth-høyttaler, vinner! Les hele testen her: http://www.dinside.no/fritid/test-av-fem-hoverboards/67599583 (NB: Vi sier i videoen at vi tester brett fra 1.500 til 2.500 kroner, men prisene nå er mellom 1.500 og 3.500 kroner) Vis mer

Dette bekrefter også fagsjef Mats Larsen i Syklistenes landsforening:

– Vår tolkning er at elsparkesykkel ikke vil kunne brukes i utmark. Vegtrafikkloven og motorferdselsloven/markaloven er ikke samkjørt når det gjelder hva som er definert som sykkel. Stortinget har åpnet for bruk av elsykkel i utmark gjennom endringer i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og nå nylig også i markaloven. Elsykkel er her spesielt omtalt som et eget kjøretøy (ikke definert som sykkel), og så vidt vi forstår, åpner dermed ikke regelverket i dag for bruk av elsparkesykkel i utmark, sier Larsen til Dinside.

Husk disse trafikkreglene for (elspark-) syklister:

Trafikanter på elsparkesykler må også huske disse trafikkreglene, ettersom de er syklister.

Syklistenes landsforening svarer:

Hvem skal stoppe for hvem ved gangfelt? - Ferdes man i veibanen og kommer til kryssende gangfelt, skal man vike for kryssende fotgjengere, med mindre annet er regulert ved trafikklys.

Stoppe for rødt lys? - Ja, ferdes man i veibanen, skal man stoppe ved rødt lys, på samme måte som når man sykler.

Kan man kjøre over fotgjengerfeltet på elsparkesykkelen, eller må man gå av? - Man kan krysse gangfelt kjørende på elsparkesykkelen, men har da vikeplikt for all kryssende trafikk. Går man av, har kryssende trafikk vikeplikt, med mindre annet er regulert ved trafikklys.

Er det aldersgrense for elsparkesyklene? Og hva med bruk av hjelm? - Det er ingen aldersgrense, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer