Strikking og håndarbeid

Kan butikken kreve at du kjøper garn om du vil kjøpe mønster?

Kan garnbutikken kreve at du må kjøpe garn dersom du vil kjøpe en strikkeoppskrift? Forbrukertilsynet mener det kan stride mot markedsføringsloven.

KREVER BUTIKKEN AT DU MÅ KJØPE GARN OM DU VIL KJØPE MØNSTER? Forbrukertilsynet mener garnbransjens praksis om å nekte salg av oppskrift dersom du ikke kjøper garn på samme sted, kan være brudd på markedsføringsloven. Illustrasjonsfoto: Kristin Sørdal
KREVER BUTIKKEN AT DU MÅ KJØPE GARN OM DU VIL KJØPE MØNSTER? Forbrukertilsynet mener garnbransjens praksis om å nekte salg av oppskrift dersom du ikke kjøper garn på samme sted, kan være brudd på markedsføringsloven. Illustrasjonsfoto: Kristin Sørdal Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Garnproduksjon er millionindustri; garnprodusentene tjener hundrevis av millioner på salg av garn og mønster hvert år - og pilene har pekt oppover de siste åra.

Strikking og håndarbeid er populært, både blant ung og gammel. Det florerer av strikke-, hekle- og håndarbeidsgrupper på Facebook, og du kan kjøpe garn, mønster og håndarbeidsprodukter både på nett og i fysiske butikker.

De fleste som har vært innom en inspirasjonsgruppe for håndarbeid vil ha sett at det der deles flittig, både i ferdige inspirasjonsprosjekter og prosjekter i arbeid. Det hersker også en viss indre justis i spørsmålet om det er lov eller ikke, å dele strikke- eller hekleoppskrifter med andre.

For mens noen garnprodusenter har valgt å legge alle oppskrifter åpent og fritt til nedlasting, er det andre som ikke har dette åpent - og som forlanger at du må kjøpe garn dersom du ønsker å kjøpe eller laste ned et mønster.

Men kan de egentlig kreve at du må kjøpe garn dersom du ønsker å kjøpe et mønster?

Dette er også klaget inn til Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet):

Garnprodusent Driftsinntekter 2017
Rauma ullvarefabrikk58.518.000
Sandnesgarn AS263.949.000
House og Yarn232.192.000

«Klage på krav om å kjøpe garn for å få kjøpt mønster, både på nett og i butikker» heter det i en av klagene vi har sett som er adressert til Forbrukerombudet. Og det finnes flere slike i innboksen til Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet: - Potensielt et urimelig vilkår

Som nevnt er det flere som har klaget praksisen med tvungent mersalg inn til tidligere Forbrukerombudet - nå Forbrukertilsynet.

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet
Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet Vis mer

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet, sier til Dinside at de ikke har behandlet noen av klagene per i dag.

- Så langt har vi ikke prioritert å behandle klager på denne problemstillingen, men dette er en vurdering som vi gjør fortløpende, sier Haug.

Men han sier til Dinside at en slik praksis, hvor man krever at kunden må kjøpe garn for å få kjøpt strikkeoppskriften, kan være et urimelig avtalevilkår i strid med markedsføringslovens § 22.

- Forbrukertilsynet har blant annet konkludert med at det er urimelig å kreve at kunder som kun ønsker internett også må betale for tv-tjenester, sier han.

- Forbrukertilsynet har ikke vurdert om dette konkrete tilfellet er i strid med markedsføringsloven, så jeg kan ikke komme med noen endelig konklusjon på det. Men potensielt er det et urimelig vilkår å kreve at de som vil kjøpe strikkeoppskrifter også må kjøpe garn fra samme butikk, uttaler juridisk direktør Haug til Dinside.

Haug sier imidlertid at han ikke er kjent med en rettskjennelse som Sandnesgarn henviser til, og som de hevder bekrefter at strikkeoppskriften er en bruksanvisning på garnet - og at bransjen dermed kan kreve samsalg.

- Jeg er ikke kjent med kjennelsen du viser til, men tviler på at denne kan være av betydning for vurderingen av om den aktuelle praksisen er i strid med markedsføringsloven.

Hvilke muligheter har forbrukere til å si ifra om de er uenige i en slik praksis?

- I tillegg til å klage direkte til de næringsdrivende som står for denne praksisen, kan forbrukere klage til oss, oppfordrer Haug.

Dette sier Markedsføringslovens § 22:

Urimelige avtalevilkår: Vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukerne, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn. Tilsvarende gjelder for vilkår overfor sammenslutninger som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, forutsatt at avtalen skal tjene medlemmenes personlige formål.

Ved rimelighetsvurderingen skal det legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforhold.

Første og annet ledd gjelder ikke for innholdet i prisvilkår og i lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre. Kongen kan gi nærmere regler om at første og annet ledd heller ikke skal gjelde for andre spesielle kontraktsforhold.

(Kilde: Markedsføringsloven)

- Ja, vi praktiserer en slik politikk

- Det er helt riktig at vi praktiserer en politikk hvor mønster ikke skal selges uten tilhørende garn, bekrefter Erling Digernes, styremedlem ved Rauma Ullvarefabrikk AS til Dinside.

Han forklarer dette blant annet med et ønske om å opprettholde produksjonen i Norge.

- Det er ingen lønnsomhet i salg av strikkeoppskrifter. I likhet med norsk ferdigvareindustri for øvrig, er design et av de viktigste konkurranseparametere også for oss som produserer strikkegarn. Den eneste måten vi kan møte konkurransen fra lavkostland på, er å levere på kvalitet og å være god på design, sier Digernes.

Han uttaler at praksisen om at oppskrifter skal selges sammen med garn er en «vel innarbeidet bransjepraksis» - og sier det er en politikk som er etablert i samråd med faghandelen for garn.

- Vi er kjente med at Forbrukerombudet i 2014 slo ned på enkelte kabelselskaps praksis med at kunden ikke får abonnere på internettaksess, uten samtidig å abonnere på TV. Det ble den gang foretatt en juridisk vurdering av den innarbeidede praksisen i garnbransjen, som også vi følger, sier Digernes.

Ifølge Digernes ble det i 2014 sendt ut et skriv til forhandlere der de viser til det de hevder er en rettslig avgjørelse som konkluderte med at praksisen om kun å selge mønster i kombinasjon med garn, er i samsvar med norsk lov.

Der henviser de også til at en sammenlikning med kabelselskapenes praksis ikke har noen overføringsverdi til dette tilfellet.

- Denne ordningen er etter vår mening avgjørende for å opprettholde norsk produksjon og norsk strikkedesign. Å produsere strikkedesign er isolert sett en ulønnsom aktivitet, der utgiftene langt overstiger inntekter fra salg av mønster, sier Digernes videre.

Han uttaler også at strikkeoppskriftene fungerer som en bruksanvisning for garnet.

- Ordningen er derfor også en beskyttelse for sluttforbrukeren som kan få problemer når de blir anbefalt å bruke feil garn. Det hender ikke så rent sjelden at vi får klage på oppskriften, mens det er bruk av feil garn som er den egentlige årsak til klagen, sier han til Dinside.

Han viser til at heller ikke garnbutikkene får kjøpe oppskriftene dersom de ikke fører tilhørende garn.

- Praktiseres ulikt

Per Willy Næsseth, kjedeleder i Norsk Flid Husfliden, sier til Dinside at deres garnavdelinger selger garn og hefter etter retningslinjer fra leverandørene.

- Leverandørene praktiserer imidlertid dette ulikt. At oppskriftshefte og garn selges i kombinasjon, er i samsvar med fast innarbeidet bransjepraksis, har vi fått opplyst fra vår hovedleverandør, Rauma, sier han, og viser til at de også har fått opplyst at rettskjennelsen til Sandnes Garn skal bekrefte dette.

- Er noen uenige, må de ta det via en advokat

Harald Mjølne, direktør i Sandnes garn, bekrefter overfor Dinside at de krever at kunder som ønsker å kjøpe mønster fra dem, også må kjøpe garn. Dette er også noe de krever av sine forhandlere.

- Det er en rettskjennelse på at strikkeoppskrifter er en bruksanvisning på garnet. Vi foreholder oss til den, uttaler Harald Mjølne, direktør i Sandnes garn.

Dinside har spurt Sandnes garn en rekke spørsmål om hvorfor de kun selger mønster dersom man i tillegg kjøper garn - og hvordan de stiller seg til at Forbrukertilsynet mener dette kan være i strid med markedsføringsloven.

På dette svarer Mjølne:

- Denne saken har vi hatt oppe før, og derfor referer jeg til en rettslig kjennelse der strikkeoppskriften er bruksanvisning til garnet. Vi lager design med strikkeoppskrifter for å selge vårt garn. Vi er ikke interessert i å selge strikkeoppskrifter der det brukes annet garn til dem.

- Forbrukertilsynet bør sette seg inn i den rettskjennelsen som er tatt, sier han videre.

- Men forbrukertilsynet sier at de ikke er kjent med kjennelsen dere viser til, og at de tviler på at denne kan være av betydning for vurderingen av om den aktuelle praksisen er i strid med markedsføringsloven?

- Jeg bruker ikke mer tid på dette. Er noen uenige, må de ta det via en advokat, svarer Mjølne.

Det har ikke lykkes Dinside å finne den aktuelle rettskjennelsen som Mjølne refererer til, og Mjølne har ikke svart på hvor denne kan leses.

- Alt ligger åpent

Margaretha Finseth, design- og merkevaresjef hos House of Yarn, sier til Dinside at de har en annen praksis enn det som har vært, og fremdeles er, bransjepraksis med koblingssalg av garn og oppskrifter:

De legger alle design og oppskrifter ut på nettsidene til gratis nedlastning.

Margaretha Finseth, design- og merkevaresjef hos House of Yarn. Foto: Xenia Villafranca
Margaretha Finseth, design- og merkevaresjef hos House of Yarn. Foto: Xenia Villafranca Vis mer

Selskapet eier blant annet merkevarene Dale Garn, Du store Alpakka, Gjestal Garn, Linde Garn og Knit at Home, Line Langmo og Camilla Pihl.

- All design og oppskrifter fra oss kan lastes ned gratis umiddelbart ved lansering fra våre nettsider. I tillegg gir vi ut gratis design- og oppskrifts-hefter til våre forhandlere og sluttkunder, sier Finseth til Dinside.

- Vi mener at dette er markedsmateriell som skal deles til publikum, sier hun videre - og understreker at dette er en naturlig utvikling også i denne bransjen - i likhet med andre bransjer der det tidligere var vanlig med koblingssalg.

Hun bemerker at garnbransjen er veldig tradisjonell, og hevder at det gjerne er noe motstand mot endringer.

- Dette er tradisjonstung bransje, og når man endrer på «sånn vi alltid har gjort det» så er det ikke så alltid så populært. Men dette har vært et gnagsår i bransjen i mange år, sier Finseth til Dinside.

- Pinner og garn til folket!

- Rent juridisk har den part som har de direkte kostnadene til produktutvikling, rett til å ta betalt for produktet. Mens forhandlerleddet rent juridisk ikke kan ta seg betalt fordi det da er koblingssalg, hevder Finseth.

Hun forteller at det legges ned svært store ressurser i produktutvikling av design og oppskrifter, og at de risikerer at kundene laster ned gratis oppskrifter fra en leverandør, og så kjøper garn fra en konkurrerende garnleverandør.

- Det betyr for oss at vi har kostnadene med designutvikling, og taper salget på garnet. Det er en dårlig deal rent økonomisk sett. Det er dette man prøver å hindre ved koblingssalg, sier hun.

- Men det funker uansett ikke, og på sikt vil det uansett jevnes ut og alle får del i enda mere strikkeglede. Vi tenker at alle parter tjener på å avskaffe koblingssalget. Jo mer vi deler og inspirerer strikkefolket både i sosiale og tradisjonelle media, jo mer entusiasme skapes det rundt garn, strikking og gjør-det-selv, sier Finseth til Dinside.

Hun hevder vi er inne i en positiv trend der stadig flere og særlig unge folk kaster seg på gjør-det-selv-prosjekter, redesign, recycling og upcycling, omsøm, antimote og bærekraftig mote.

- Og der hører pinner og garn hjemme. Alt dette ønsker vi velkommen, og vi vil være med å inspirere til enda mer kreativitet. Så vi sier heller: Mer inspirasjon, kreativitet, pinner og vakkert garn til folket! ler Finseth.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer