Rå melk:

Kan gjøre deg alvorlig syk

Trend trosser helseråd.

FRARÅDES: Før du kaster deg på trenden om å drikke råmelk, bør du være obs på risikoen det kan medføre. Video: TikTok / Storyblocks. Vis mer
Publisert

Mens melkemangelen sørger for overskrifter her til lands, øker også omtalen av råvaren verden over.

Rå melk rett fra kua - upasteurisert melk - er i ferd med å vokse i popularitet blant TikTok-ere, ifølge Women's Wear Daily.

Motetidsskriftet skrev nylig at emneknaggen #RawMilk skal ha over 195 millioner visninger på videodelingstjenesten, hvor klippene som er lagt ut både taler for og imot det ubehandlede meieriproduktet.

Mens noen brukere sverger til at rå, ubehandlet melk er bedre for kroppen enn pasteurisert melk fra butikken, advarer andre om at det er knyttet stor helserisiko til å drikke den rå melka.

- Neglisjerer risikoen

Taran Skjerdal, seniorforsker i matbakteriebiologi ved Veterinærinstituttet, blir presentert for begge synspunkter.

- Jeg er kjent med at det hevdes at upasteurisert melk er sunnere for kroppen. Dette kommer oftest fra folk som neglisjerer risikoen for sykdom, eller er villige til å ta sykdomsrisikoen for seg selv og dem de gir melka til, begynner hun.

Det er langt ifra første gang hun stiller opp i media for å kommentere temaet. Hun gjorde det seinest i en kronikk fjor, i avisa Nationen, på denne tida av året.

At det ikke er noen sunne stoffer i melka som går tapt ved pasteurisering, har hun ikke grunnlag for å påstå, men:

- Jeg har heller ikke sett dokumentasjon på at det skjer. Det er mulig at det er fordi jeg ikke har lett etter det, men med så stor risiko for sykdom som det er med upasteurisert melk, ser jeg heller ikke behov for å lete etter det, forklarer hun.

KLAR TALE: Taran Skjerdal, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, sier at risikoen er større en fordelene ved å drikke upasteurisert melk. Foto: Veterinærinstituttet
KLAR TALE: Taran Skjerdal, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, sier at risikoen er større en fordelene ved å drikke upasteurisert melk. Foto: Veterinærinstituttet Vis mer

For man risikerer å bli alvorlig syk av bakterier som - iblant - finnes i upasteurisert melk. Det opplyser både Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet.

Barn er utsatt

Skjerdal nevner noen av dem: Staphylococus, patogene E.coli, Campylobacter og Listeria.

- Små barn er spesielt utsatt, blant annet fordi tarmfloraen ikke er like etablert som hos voksne. Barn er også mer utsatte for å utvikle den svært alvorlige tilstanden HUS når de utsettes for patogene E. coli. Norske og internasjonale myndigheter er samstemte i å fraråde upasteurisert melk til små barn.

HUS, Hemolytisk-uremisk syndrom, er ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) en alvorlig blod- og nyresykdom, som særlig rammer små barn, og oftest starter med en tarminfeksjon.

FHIs artikkel om rå melk har et eget avsnitt som tar for seg helsefaren for barn. Her frarådes barna å innta melk rett fra tanken på gårdsbesøk - som jo var relativt vanlig før i tida.

Også gravide, eldre og mennesker med svekket immunforsvar bør unngå rå melk. En listeriainfeksjon kan i verste fall føre til spontanabort eller medfødte skader hos foster - uten at mor får annet enn influensaliknende symptomer.

Forbudt å selge

Skjerdal er åpen om at også hun har drukket sin andel rå melk i løpet av livet, men det var fordi det ikke fantes noe bedre alternativ der og da.

- Det var det som fantes da vi var ukevis på hytta, der all mat måtte lagres uten kjølemuligheter fordi det ikke var noen butikk i nærheten.

Melk kunne skaffes fra en seter like ved.

- I dette perspektivet var det bra at vi fikk upasteurisert melk, men i våre dager finnes det så mange flere kilder til trygt og sammensatt kosthold at behovet for næringsstoffer fra upasteurisert melk ikke synes like stort, sier hun.

Seniorforskeren påpeker at de fleste land har satt restriksjoner på omsetning av upasteurisert melk generelt. Også i Norge.

Her til lands har det vært forbud mot å selge rå, upasteurisert melk siden 1953 - unntaket er hvis salget skjer «tilfeldig og ikke har preg av butikksalg».

Forbudet ble innført fordi rå melk den gang var årsak til mange alvorlige infeksjonssykdommer.

- Entydig

Noen forkjempere for rå melk hevder, ifølge Skjerdal, at Listeria kan vokse til høyere konsentrasjoner om pasteurisert melk har Listeria - enn om upasteurisert melk har det.

- Delvis med rette. Begrunnelsen for dette er at andre og ufarlige mikrober i den upasteuriserte melka vil vokse opp og hemme veksten av Listeria. Ved pasteurisering fjernes de andre bakteriene, og da får ikke Listeria noen konkurranse og vokser til høyere konsentrasjon.

Selv om forskning støtter dette, forklarer Skjerdal at de andre bakteriene i upasteurisert melk ikke vil utgjøre tilstrekkelig risikoreduksjon.

- Konsentrasjonen av Listeria kan likevel bli uakseptabelt høy, og risikoen for sykdom fra E. coli og Campylobacter blir ikke mindre av at det er andre mikrober til stede, sier seniorforskeren.

I tillegg er sannsynligheten for at melk forurenses med sykdomsframkallende bakterier etter pasteurisering svært liten.

- Risikovurderinger av upasteurisert melk er derfor entydige: Det er en betydelig risiko for sykdom, til og med alvorlig sykdom.

OPPBEVARING: Melk skal ikke oppbevares hvor som helst, her får du melke-tabbene du bør unngå i sommer. Video: Embla Hjort-Larsen Vis mer