Rana Plast AS / Båtsalg AS

Konkurs

Selskapet Båtsalg AS, tidligere Rana Plast AS, er konkurs. Det er dårlig nytt for Rana-eiere.

RANA PLAST KONKURS: Etter langvarig uenighet med Sjøfartsdirektoratet om tilbakekalling av to båtmodeller fra Rana Plast - og nylig et varsel om en komplett gjennomgang av alle modellene som produsenten lager og selger, er det utstedt konkursbegjæring på selskapet. Du kan rette krav til boet seinest innen 6. mars. Foto: Farligeprodukter.no
RANA PLAST KONKURS: Etter langvarig uenighet med Sjøfartsdirektoratet om tilbakekalling av to båtmodeller fra Rana Plast - og nylig et varsel om en komplett gjennomgang av alle modellene som produsenten lager og selger, er det utstedt konkursbegjæring på selskapet. Du kan rette krav til boet seinest innen 6. mars. Foto: Farligeprodukter.no Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Dinside har tidligere fortalt om tilbakekallingen av fritidsbåtene Rana 430 og Rana 540.

Tilbakekallingen er utstedt av Sjøfartsdirektoratet, og støttes i et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Jan-Egil Martin Pettersen, daglig leder i Rana Plast AS som i november 2019 endret navn til Båtsalg AS, har imidlertid hele tiden nektet å etterkomme tilbakekallingen.

Vi har også skrevet om hva Rana båteierne kan gjøre og hvilke reaksjoner det har skapt i båtbransjeforbundet Norboat at selskapet har nektet å etterkomme tilbakekallingen.

Nå er det åpnet konkurs i selskapet.

Det er Skatteetaten som har begjært konkursåpning for Båtsalg AS, på bakgrunn av ubetalte skatte- og avgiftskrav, som ifølge bostyrer beløper seg til 586.978 kroner.

Advokat Nils E. Tangedal ved advokatkontoret Judicium, med båt som spesialfelt fra nettstedet baatadvokaten.no, har tidligere sagt til Dinside at han tror vedtaket om tilbakekalling kun er «et slag i luften», at tilbakekallet kan få dramatiske følger for Rana Plast - og at han frykter at en konkurs i selskapet vil bety «game over» for de enkelte kjøpere som ønsker orden på dokumentasjonen for sine båter.

Nå er konkursen et faktum.

Nedenfor kan du se hvor du kan rette krav i boet.

- Ikke overraskende

- Ut fra offentlig tilgjengelige opplysninger er det ikke til å overraskes av at Båtsalg AS er konkurs. Stor underdekning på selskapskapital og betalingsanmerkninger, samt at de er funnet med «intet til utlegg», sier jo sitt. Uoversiktlige kostnader til å etterleve pålegget om tilbakekall trekker også i samme retning. Endelig er det vel ikke spesielt gode utsikter til å få solgt nok båter til å holde driften i gang med en slik sak som dette hengende over seg. Så dette var nok som forventet – dessverre, sier Tangedal til Dinside.

Når det gjelder hva som skjer med dem som sitter med en av de tilbakekalte båtene, sier Tangedal at man fremdeles kan rette krav mot forhandleren dersom man har handlet en ny Rana-båt fra en ekstern forhandler:

- Konkursen får virkning mest for dem som har kjøpt direkte fra Rana Plast/Båtsalg AS, siden det er fåfengt å rette krav den veien nå. Hvis man har kjøpt fra en forhandler som seinere har gått konkurs, vil man på samme måte ikke ha nytte av å fremme et direktekrav mot Båtsalg AS, sier Tangedal.

- Men hvis man derimot har kjøpt ny båt via forhandler, vil krav fremdeles kunne rettes dit. Det samme vil antakelig også gjelde dersom man har kjøpt brukt båt via forhandler, uttaler advokaten til Dinside.

Har du kjøpt båt av forhandler kan du ifølge Tangedal eventuelt rette krav dit om å få enten utarbeidet dokumentasjon eller erstattet kostnader til å få det gjort selv. En CE-etterkontroll/utarbeidelse av dokumentasjon vil ifølge advokaten koste minst 20.000 kroner.

- Konkursen er synd for båteierne, som blir sittende uten pålagt dokumentasjon for båtene sine, uttaler Tangedal til Dinside.

Dersom man har kjøpt av en privatperson, kan et eventuelt krav likevel kunne reises mot en forhandler lenger bak i eierkjeden - men har vil det avhenge av hva som står i kjøpsavtalen.

Tilbakekalling av Rana 540 og Rana 430

Båtene Rana 540 og Rana 430 er tilbakekalt (første vedtak 2. februar 2019). Du kan lese tilbakekallingen på Farligeprodukter.no

Dette står det om båtene i tilbakekallingen:

  • Rana Plast AS kan ikke dokumentere oppfyllelse av krav til CE merking av fritidsbåter for flere modeller, bl.a. Rana 540. og Rana 430.
  • Hvorfor er produktet farlig? Båten er ikke CE-merket.
  • Produsenten kan ikke dokumentere at båten oppfyller grunnleggende krav til fritidsbåter. De grunnleggende kravene omfatter bl.a. stabilitet og oppdrift, styrke, brannbeskyttelse, beskyttelse mot fall over bord etc.
  • Produkter satt på markedet etter 2014 skal tilbakekalles, det vil si at ansvarlig produsent skal kalle tilbake båter fra forbruker. Nye båter kan heller ikke selges

I januar 2020 ble det også klart at Sjøfartsdirektoratet ønsket å kontrollere dokumentasjonen på alle modellene som Båtsalg AS (tidligere Rana Plast AS v/daglig leder Jan-Egil M. Pettersen) har produsert og solgt.

- Kan rette krav mot daglig leder

Ifølge Tangedal er det også mulig for båteierne som har de tilbakekalte båtene uten CE-dokumentasjon, å rette krav mot daglig leder av selskapet Båtsalg AS, Jan-Egil Martin Pettersen.

Dette forklarer han med at daglig leder har ansvar for å påse at båtene har korrekt dokumentasjon:

- Alternativt kan man eventuelt rette krav mot daglig leder i Båtsalg AS på grunnlag av ulovfestet skyldansvar. Det hører rimeligvis til en daglig leders plikter å påse at båter man markedsfører og selger er korrekt CE-dokumentert, og det bør være vanskelig å slippe fra en slik unnlatelse. For denne typen plikter som i betydelig grad spiller inn mot sikkerhetsmessige forhold må det forventes at domstolene vil legge an en streng norm å bedømme etter.

- Om det «er noe å hente» økonomisk sett ved å fremme slike krav, kan muligens være en annen sak, sier Tangedal til Dinside.

- Manglene behøver ikke bety så mye for bruktsalg

Dersom krav om retting av feilene på de tilbakekalte båtene ikke fører fram, som altså dreier seg om manglende CE-godkjenning og mangel på annen dokumentasjon vedrørende produksjon og bruk av båtene, mener Tangedal at det ikke nødvendigvis vil få så stor innvirkning på bruktsalget av båtene.

Når det gjelder bruktsalg påpeker han at det verste kanskje er ryktet som Rana-båtene nå får:

- Ved salg av de aktuelle båttypene i bruktmarkedet behøver ikke fraværet av dokumentasjon å bety så mye, I hvert fall ikke på litt sikt. Det er antakelig ganske opplagt hvordan en båt av disse typer fungerer og en bruker trenger sannsynligvis ikke omfattende skriftlige instruksjoner for å kunne bruke båten. Det er heller ikke et krav at den dokumentasjon som mangler, skal foreligge ved private bruktsalg. Så lenge det er klargjort at det ikke finnes, vil et salg dermed ikke nødvendigvis få noen konsekvens bare av at dokumentasjonen mangler. Det er kanskje verre med det dårlige rykte disse båtene får nå slik denne saken har utviklet seg, sier han til Dinside.

Dersom man ikke hadde planer om å selge båten, foreslår han en inspeksjon av båten for å være trygg på å bruke den og at det ikke er andre feil ved båten:

- Å være eier av en båt av de tilbakekalte typene er ikke noen hyggelig situasjon. Det mest fornuftige man som eier kan gjøre i situasjonen som er oppstått, er å forsikre seg om at det ikke er andre feil ved båten. Hvis man ved egen inspeksjon eller f.eks. ved bruk av en av KNBFs besiktigelsesmenn får forsikret seg om at båten teknisk og sikkerhetsmessig er i orden, kan man i det minste føle seg trygg i bruken av båten. Så lenge man ikke hadde planer om å selge vil man da ikke lide noe større reelt tap, sier Tangedal.

Rana Plast AS/Båtsalg AS

Tilbaketrekkingen av Rana 540 og Rana 430 gjelder båter som er satt på markedet av Rana Plast AS under ledelse av nåværende eier, Jan-Egil Martin Pettersen.

Rana Plast AS byttet navn til Båtsalg AS i november 2019, men dette var et rent navnebytte på selskapet og har ingen betydning verken for eierskapet eller for ansvaret i forhold til tilbakekallingene og krav til konkursboet.

Opprinnelige Rana Plast AS gikk konkurs i 2013, men i 2014 ble det opprettet et nytt selskap med samme navn - men med nye eiere: Jan-Egil Martin Pettersen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at saken med manglende godkjenninger og alle salg fra 2013 og frem til i dag, ikke har noe å gjøre med de tidligere eierne av Rana Plast, som drev selskapet frem til 2013.

- Meld krav innen fristen

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, har tidligere sagt til Dinside at båter som mangler CE-merket vil ha en mangel etter forbrukerkjøpsloven , at produktet vil være ulovlig å selge og at kunden kan ha krav på pengene tilbake.

Etter at konkursåpningen er kjent, sier han at tilbakekallingene neppe vil bli fulgt opp:

- Det er viktig å huske at en tilbakekalling ikke gir forbrukeren noen aktivitetsplikt. Det er Rana Plast AS/Båtsalg AS som er ansvarlig for å følge påleggene til Sjøfartsdirektoratet. Nå som selskapet har åpnet konkurs er det usannsynlig at påleggene i tilbakekallingen blir fulgt opp, sier Iversen til Dinside.

Når det er åpnet en konkurs, kan forbrukere som mener de har utestående krav til selskapet, rette et krav til konkursboet.

Iversen sier til Dinside at han anbefaler berørte kunder om å sende sine krav til bostyrer innen fristen, som er 6. mars 2020.

Han advarer imidlertid mot å ha for store forhåpninger i forhold til å faktisk få tilkjent krav, og understreker at en vanlig kunde vanligvis ikke er prioritert i en konkursbehandling:

- I slike tilfeller er det sjelden slik at forbrukere får dekning for kravene sine. Vi anbefaler de berørte kundene å melde krav inn til konkursboet innen fristen, men oppfordrer dem til å ha lave forventninger. Et forbrukerkrav stiller et stykke bak i den prioriterte rekkefølgen i konkursbehandling, særlig der selskapet som er konkurs har pantsikret gjeld, sier Iversen.

Tangedal sier til Dinside at et rimelig krav for manglende dokumentasjon, som vil gjelde for eierne av de tilbakekalte Rana-båtene, vil være cirka 20.000 kroner.

- Ved innmelding av krav må du opplyse navn og adresse og hvilken båttype det gjelder, og melde krav på erstatning for manglende CE-dokumentasjon. Erfaringsmessig slipper man neppe fra en CE-etterkontroll eller utarbeidelse av dokumentasjon for mindre enn 20.000 kroner, som dermed er et passende beløp å melde, sier Tangedal til Dinside.

I likhet med Iversen, bemerker også Tangedal at man ikke skal ha for høye forventninger når det kommer til å faktisk få tilkjent penger fra konkursboet:

- For ordens skyld nevnes at det ikke er sjanse for å få noen uttelling, men på den andre side kan det være viktig for bostyrer å ha en dokumentert oversikt over denne typen krav. Som kjent skal bostyrer blant annet vurdere om det er begått straffbare eller kritikkverdige forhold under driften og da er slik kunnskap alltid av interesse, sier Tangedal.

Her kan du rette krav

Bostyrer, advokat Peter Wright, sier til Dinside at kunder og andre som mener å ha et krav mot Båtsalg AS kan melde kravet i konkursboet.

Ifølge Wright gjøres dette best per mail til Post@ajust.no eller til Postboks 1040, 8602 Mo i Rana.

- Legg ved relevant dokumentasjon for kravet de fremmer. Kjøpekontrakt, tidligere korrespondanse, fagkyndige vurderinger og eventuelle utbedringskostnader vil kunne være relevant, sier Wright og understreker at det skal være lavterskel å ta kontakt.

Dersom det er noe de ser mangler av dokumentasjon i kravet, så vil de ta kontakt og etterspørre det som mangler.

Bostyrer er i gang med å skaffe seg oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet og å finne ut hvilke verdier som eventuelt er der.

Wright sier til Dinside at det så langt i arbeidet ser ut til at det er begrensede midler i selskapet, men at det også ser ut til å være store avvik i den økonomiske situasjonen.

- Det beskrives en økonomisk situasjon som er vesentlig avvikende. Per i dag er det ikke sammenheng av de beskrivelsene som gis av daglig leder og det som framkommer av resultatregnskap og balanse. Det blir gjenstand for videre undersøkelser av boet, sier Wright til Dinside.

Han forteller at det beskrives som om det ikke eksisterer et varelager og ingen aktiva, men at det ifølge regnskapene skal være en del aktiva. De vil ikke avslutte aktiva-søket, fordi det er så store avvik.

LIVSFARLIG: EU-test av hårfønere, krølltenger og rettetenger avslører alvorlige feil som kan forårsake elsjokk og brann. Video: Ingebjørg Iversen / Dinside Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer