Farlige stoffer i såpe og sminke

Nå forbys flere farlige stoffer i såper og kosmetikk

Flere ingredienser som blant annet brukes i sminke, såper, sjampo og deodoranter blir forbudt fra 2020.

FARLIGE STOFFER I KOSMETIKK-PRODUKTER: Nå forbys farlige stoffer i såper, sjampo, sminke og deodoranter - ja, generelt gjelder forbudet alle personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Stoffene forbys fordi de kan være svært miljøskadelige og noen er også hormonforstyrrende. Foto: Shutterstock/ NTB scanpix
FARLIGE STOFFER I KOSMETIKK-PRODUKTER: Nå forbys farlige stoffer i såper, sjampo, sminke og deodoranter - ja, generelt gjelder forbudet alle personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Stoffene forbys fordi de kan være svært miljøskadelige og noen er også hormonforstyrrende. Foto: Shutterstock/ NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Snart er det slutt for flere miljøskadelige stoffer som brukes i kosmetiske produkter.

Stoffene som nå forbys er D4 og D5 som er noe som kalles «siloksan» og som brukes for å gjøre produkter enklere å smøre på kroppen. I tillegg kommer det er forbud mot PFOA, som er et såkalt «perfluorert stoff» med vann- og fettavstøtende egenskaper. Det brukes blant annet i impregneringsmidler, men kan også forekomme i kosmetikkprodukter.

Stoffene forbys fordi de kan være svært miljøskadelige. De brytes langsomt ned og kan hope seg opp i levende organismer.

Ettersom slike produkter brukes i stort omfang, er faren at store mengder kan havne i naturen, ifølge Miljødirektoratet.

Forbudene gjelder fra 2020.

Fant D5 i 14 av 70 deodoranter

D4 og D5 er stoffer som norske miljømyndigheter har jobbet med å få satt på forbudslisten i årevis. D5 har stått på Miljødirektoratets prioriteringsliste siden 2006.

For ett år siden undersøkte Framtiden i våre hender 70 deodoranter som selges i Norge, for å se om de inneholdt D5. De fant det miljøskadelige stoffet i 14 av 70 deodoranter.

SJEKK SELV: Vil du sjekke om deodoranten din eller andre kroppspleieprodukter inneholder D5, bør du se etter Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, ellerPolydimethylcyclosiloxane i ingredienslisten. Foto: Kristin Sørdal
SJEKK SELV: Vil du sjekke om deodoranten din eller andre kroppspleieprodukter inneholder D5, bør du se etter Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, ellerPolydimethylcyclosiloxane i ingredienslisten. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Den gang uttalte Framtiden i våre hender at de syntes det var skremmende at så stor del av deodorantene som de fleste av oss bruker daglig, inneholder den omstridte miljøgiften D5.

Men nå er altså forbudet vedtatt:

Etter 31. januar 2020 blir siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent – i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk.

Det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, og det samme gjør også et hundretall andre stoffer som kan brytes ned til PFOA.

For PFOA er det satt en grenseverdi på at det er tillatt med maks 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter som produseres, importeres eller selges i EU og Norge. Dette gjelder fra 4. juli 2020.

- Vi oppfordrer kosmetikkbransjen til å forberede seg på stoffene som blir forbudt og gå over til mindre miljøskadelige alternativer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Dersom du selv vil sjekke om deodoranten din eller andre kosmetiske stoffer eller kroppspleieprodukter inneholder D5, bør du se etter Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, eller Polydimethylcyclosiloxane i ingredienslisten.

Fakta: D4 og D5

Siloksanene D4 og D5 har betenkelige miljøegenskaper, og det er dette som gjør at stoffene blir forbudt under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Både D4 og D5 er svært lite nedbrytbare i vann og sediment, og hoper seg svært lett opp i organismer. D5 kan også oppkonsentreres i næringskjeden, og bekymringen for stoffet stammer fra dets evne til å oppkonsentreres i organismer og næringskjeder og den lange oppholdstiden i miljøet.

Du kan finne stoffene i:

  • Kosmetikk og pleieprodukter (blant annet solkrem)
  • Vaske- og rengjøringsmidler
  • Bilpleiemidler
  • Impregneringsmidler
  • Fugemasser
  • Maling og lakk
  • Isolasjonsmaterialer

(Kilde: Miljødirektoratet og ErDetFarlig.no)

Kosmetikkbransjen: - Vil selvsagt rette seg etter nye regler

Administrerende direktør i Kosmetikkleverandørenes forening, Finn Rasmussen, sier til Dinside.no at kosmetikkbransjen er kjent med disse nye begrensningene for siloksaner som trer i kraft fra 31. januar 2020.

Han forteller at de produsentene som har produkter som omfattes av de nye reglene har jobbet i lang tid for å endre sammensetningen i de aktuelle produktene, for å sikre at man holder seg innenfor grenseverdiene.

- Bransjen vil selvsagt til enhver tid rette seg etter gjeldende regler. Det er også viktig å merke seg at sikkerheten for disse siloksanene når det gjelder helseaspektet er slått fast flere ganger av EUs vitenskapskomité, seinest i 2015, sier Rasmussen til Dinside.

- Når det gjelder PFOA er dette etter vår kunnskap svært lite i bruk, og der det finnes er det oftest i form av sporstoffer i konsentrasjoner langt lavere enn kommende grenseverdi. Uansett vil ansvarlige merkevareprodusenter forholde seg til den nye reguleringen. Kosmetiske produkter skal ikke medføre helsefare ved normal og påregnelig bruk, avslutter Rasmussen.

- Et skritt i riktig retning

Forbrukerrådet har de siste åra hatt fokus på innholdsstoffer i kosmetikk som kan føre til allergier og som er mistenkt hormonforstyrrende for mennesker. De har funnet slike stoffer både i håndsåper og solkremer.

Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen/ Forbrukerrådet
Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen/ Forbrukerrådet Vis mer

Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, uttaler til Dinside at ikke bare er siloksaner i kosmetikk den største kilden til miljøutslipp av dette - men han understreker også at D4 er et hormonforstyrrende stoff:

- Bruken av siloksaner er dessverre svært utbredt og utslippene til miljøet er store. Det antas at den største kilden til utslipp nå er kosmetikk. D4 er også klassifisert som hormonforstyrrende stoff på «SIN list», forteller Instefjord til Dinside.no

SIN (Substitute It Now) er en liste med stoffer som det er sannsynlig at EU vil forby eller begrense.

- Et forbud mot siloksanene D4 og D5 i pleieprodukter er viktig og svært positivt. Det samme gjelder PFOA. Perfluorerte stoffer brytes svært sakte ned i naturen. Noen kan hope seg opp i blodet og lagres i mennesker og dyr. Mengdene i miljøet vil derfor øke i takt med at vi lager og bruker dem. At det fra 2020 ikke lenger vil være lov til å produsere, importere eller omsette produkter med PFOA er derfor et svært viktig skritt i riktig retning, sier Instefjord videre.

- Skulle ønske forbudet hadde gått enda lenger

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, sier til Dinside at de er veldig glade for det nye forbudet - men at de skulle ønske forbudet hadde gått enda lenger:

- IKKE GODT NOK: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, synes siloksan-forbudet er gledelig - men skulle ønske det hadde gått enda lenger. Og PFOA-regelverket er ifølge Riise langt fra godt nok. Foto: Renate Madsen
- IKKE GODT NOK: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, synes siloksan-forbudet er gledelig - men skulle ønske det hadde gått enda lenger. Og PFOA-regelverket er ifølge Riise langt fra godt nok. Foto: Renate Madsen Vis mer

- D5 har vært blant hovedingrediensene i mange kosmetikkprodukter vi har testet, så vi er veldig glade for at det endelig kommer et forbud mot D4 og D5! Men vi skulle ønske forbudet hadde gått enda lenger, og omfattet siloksanen D6, som har erstattet D4 og D5 i flere produkter, ettersom D6 også er svært skadelig for miljøet.

Et forslag til utvidelse av forbudet til å gjelde også D6 er imidlertid under behandling.

Riise påpeker at forbudet også burde gjelde for kosmetikkprodukter som er ment å bli værende på kroppen, såkalte «leave-on» produkter, som for eksempel deodoranter - og generelt alle andre forbrukerprodukter hvor siloksaner brukes.

- Ifølge Miljødirektoratet planlegger EU å innføre forbud for flere produktgrupper og vi håper dette arbeidet ikke vil trekke ut i tid.

- Vi er bekymret både for miljø og helse når det gjelder disse stoffene. D4 mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen, og ha negative effekter i vannmiljøet, sier Riise til Dinside.no

- Dette er langt fra godt nok!

Hun er imidlertid ikke like imponert over de nye reglene for PFOA.

- Det er bra at EU har vedtatt strenge grenseverdier for PFOA, men dette er langt fra godt nok! Det finnes flere tusen PFAS-forbindelser på det globale markedet, og PFOA-forbudet omfatter bare en liten brøkdel av alle disse.

- Vårt inntrykk er at de fleste selskapene i vesten allerede har erstattet PFOA med andre PFASer som har mange av de samme egenskapene, men hvor man foreløpig ikke vet nok om potensielle skadevirkninger. Jo mer man forsker på disse stoffene, jo flere stoffer har vist seg å kunne være skadelige på en eller annen måte ved gjentakende og høy eksponering.

Hun uttaler videre at PFAS er svært tungt nedbrytbare stoffer, som forflytter seg raskt i miljøet - og at stoffgruppen derfor burde vært forbudt i vanlige forbrukerprodukter.

- Det pågår prosesser i EU for å forby flere stoffer, men arbeidet går veldig sakte. Norge kunne vært langt mer offensive på hjemmebane for å sette fart på utfasingen. Vi burde innføre en kjemikalieavgift på produkter med PFAS, sier Riise til Dinside.no og understreker at det er viktig både for miljø og forbrukerne å bli kvitt disse stoffene - og at det også er viktig for arbeiderne som produserer selve kjemikaliene, ettersom PFAS forurenser lokalmiljøet og kan forårsake helseskader i produksjonslandene.

Forbudet kan bli utvidet

Ifølge Miljødirektoratet jobbes det også med en mulig utvidelse av forbudet mot D4 og D5. Utvidelsen vil da også å gjelde kroppspleieprodukter som blir værende på huden - i motsetning til forbudene som nå kun gjelder for produkter som er ment å vaskes av.

Disse passer reglene for kosmetikkprodukter i Norge:

Mattilsynet regulerer omsetning av kosmetikk- og kroppspleieprodukter som kan være helseskadelige, men når disse produktene er skadelig for miljøet, omfattes de også av det europeiske kjemikalieregelverket REACH, som i Norge forvaltes av Miljødirektoratet.

I tillegg vil en utvidelse også gjelde rengjøringsmidler til husbruk og ulike bilpleiemidler.

Det finnes også en annen siklosan, søsterstoffet D6, som ifølge Miljødirektoratet har blitt brukt som erstatning for D4 og D5 i kosmetikk- og kroppspleieprodukter de siste åra. Problemet er at også D6 har mange av de samme miljøskadelige egenskapene som de stoffene som nå blir forbudt.

I utvidelsen av forbudet som det nå jobbes med i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA, vil det også settes de samme strenge restriksjonene for bruk av D6, som for D4 og D5.

Forslaget til utvidelsen av forbudet er ventet å være ferdig i januar 2019.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer