Nye snus-krav

Skal gjøre produktet mindre attraktivt.

NYE BESTEMMELSER: Minstestørrelsen på snus endres 1. januar. Bildet er ment som illustrasjon. Foto: Shutterstock
NYE BESTEMMELSER: Minstestørrelsen på snus endres 1. januar. Bildet er ment som illustrasjon. Foto: Shutterstock Vis mer
Publisert

Tidligere i år opplyste Helsedirektoratet om at det fra og med 1. januar vil stilles krav om minstestørrelse for snus.

- For porsjonssnus skal enkeltpakningene etter denne datoen inneholde minst 20 porsjoner og 15 gram. For løssnus skal enkeltpakningene inneholde minst 30 gram, skrev Helsedirektoratet.

Men det ble ikke informert om hvorfor det nye kravet skal innføres. Nå kommer Erlend Bø, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, med begrunnelsen.

- De nye kravene for snus er basert på den samme begrunnelsen som ble lagt til grunn da minstepakninger for sigaretter ble innført, som er at små pakninger øker tilgjengeligheten for mindreårige, primært fordi disse er billigere. En regulering av minstestørrelse på snuspakningene kan derfor gjøre produktet mindre attraktivt og tilgjengelig for unge, og slik redusere snusbruk blant unge, forteller han til DinSide.

Du har kanskje lagt merke til at enkelte snustyper ikke lenger selges? Vel, snart er det helt tomt. Dette på grunn av regjeringens nye regler. Video: Jenny Emilie Aas Vis mer

Minstekrav

Avdelingsdirektøren trekker fram at en rapport fra Helsedirektoratet i 2016 viser at det fantes mange vektvarianter på markedet.

- De fleste varianter av løssnus veide rundt 40 gram, mens porsjonssnus lå rundt 16-22 gram og miniporsjoner i underkant av 10 gram. Det ble vist til at en boks med snus normalt sett inneholder rundt 20 porsjoner, og at det i Sverige ble innført et krav om minst 20 porsjoner i 2019.

Han fortsetter:

- På bakgrunn av dette fant departementet ut at det for løssnus kunne innføres et minstekrav om 30 gram uten at dette ville få praktisk betydning. Tilsvarende vurderte departementet at ettersom de fleste snusproduktene i Norge innføres fra Sverige, ville de fleste berørte produsenter allerede ha innrettet seg etter den svenske reguleringen.

Disse påvirkes

Snus på nett (Snusbutikk.no) og M Sørensen har tidligere informert om at det er en rekke snusvarianter som påvirkes av den kommende endringen.

- I vårt sortiment vil det være slutten for merker som NF og WTF. Nesten alle snusmerker blir på en eller annen måte påvirket av disse endringene. Det vil påvirke all snus i miniporsjon, samt merker som 24K, Ace, COZ, Dope, Dyno, frid Superwhite, Helwit, Kozmo Superwhite, LOOP, PAZ, WQS og Zyn, skrev M Sørensen på sin nettside.

Snus på nett forklarer at de forventer porsjonssnusen som de selger og ikke oppfyller krav om minstestørrelse, vil bli relansert med innhold som følger de nye reglene.

- Dette fører også i enkelte tilfeller til at prisen vil måtte øke, ettersom økt vekt gir økt tobakksavgift.

Begge aktørene mener også at det ved årsslutt vil finnes store mengder usalgbar snus som må destrueres.