Nye regler for små elektriske kjøretøy og elsykler

Ønsker 12-årsgrense og hjelmpåbud

Forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy som hoverboard, Segway, elsykler og andre er klart: Skal defineres som sykkel – men med aldersgrense og hjelmkrav for noen.

ALDERSGRENSE OG HJELMPÅBUD: Vegdirektoratet har oversendt sitt endelige forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy til Samferdselsdepartementet. De nye reglene omfatter blant annet aldersgrense på 12 år for kjøring på hoverboard og liknende - og hjelmpåbud for de under 17 år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
ALDERSGRENSE OG HJELMPÅBUD: Vegdirektoratet har oversendt sitt endelige forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy til Samferdselsdepartementet. De nye reglene omfatter blant annet aldersgrense på 12 år for kjøring på hoverboard og liknende - og hjelmpåbud for de under 17 år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer
Publisert

For nøyaktig ett år siden gikk regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut og meldte at de ønsket å endre reglene for små elektriske kjøretøy som ståhjulinger og el-sparkesykler, slik at de ble sidestilt med vanlige tråsykler.

Regjeringen ønsket blant annet å fjerne aldersgrensa som er i dag (ja, det er fremdeles 16 års aldersgrense for å kjøre selvbalanserende kjøretøy) – noe som ble møtt med stor motstand fra både politi og trafikksikkerhetsorganisasjoner.

På bakgrunn av høringssvarene ønsket Vegdirektoratet å se på muligheten for et alders- og hjelmkrav for kjøring av små elektriske kjøretøy – noe har etterspurt en tilbakemelding på fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har imidlertid ikke ønsket å uttale seg om en eventuell ny aldersgrense eller hjelmpåbud, før en grundig høringsoppsummering med forslag til nytt regelverk ligger på bordet.

Og det gjør det nå:

Ønsker 12-årsgrense og hjelmpåbud for ungdom

Nå har Vegdirektoratet kommet med et forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy og elsykler.

Forslaget omfatter både 12-årsgrense og hjelmpåbud for noen kjøretøygrupper, hastighetsgrenser og forsikringsspørsmål. Du kan lese mer om forslaget som ligger til behandling hos Vegdirektoratet, lenger ned i teksten.

Det er imidlertid uklart hvordan de endelige reglene blir og når de vil tre i kraft.

– Basert på utredningsarbeidet gjort i forbindelse med høringen og høringsinnspillene som har kommet, har vi laget en oppsummering til Samferdselsdepartementet med våre anbefalinger av hva reglene for små elektriske kjøretøy bør være. Nå skal Samferdselsdepartementet gjøre en selvstendig vurdering av denne. Den endelige beslutningen av hvordan reglene vil bli ligger til Samferdselsdepartementet, sier Anette Hauge i seksjon for Trafikkadferd i Vegdirektoratet til Dinside.

Hun understreker at det kan hende at Samferdselsdepartementet kommer til andre konklusjoner enn det de har gjort.

Ifølge Kurt Ottesen ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet, vil spørsmålet om når de nye reglene kommer på plass i stor grad avhenge av hvordan Samferdselsdepartementet ser på forslaget om aldersgrense og hjelmpåbud.

– Hvor raskt det går vil avhenge av departementets vurdering av aldersgrense og hjelmpåbud. Sier de seg enige i forslaget vårt, som inkluderer 12-årsgrense og hjelmpåbud for barn under 17 år, vil det betinge endringer i vegtrafikkloven og lovendringsprosesser tar lengre tid enn kun å endre forskrifter, sier Ottesen til Dinside.

– Dersom vi må gjøre de lovendringene, vil dette neppe være på plass i år – da blir det fort 2019, sier Ottesen.

Dersom departementet ikke vil ha aldersgrense og hjelmpåbud, behøver man ikke å gjøre lovendringer. Da vil det ifølge Ottesen kun være snakk om å endre seks-sju forskrifter, som er en raskere prosess.

– Da vil reglene sannsynligvis kunne være på plass til våren 2018, sier Ottesen.

Han understreker at de ikke har fått noen signaler fra departementet på når de kan forvente svar.

Ønsket om 12-årsgrense og hjelmpåbud for de under 17, gjelder kun for kjøretøygruppen «små elektriske kjøretøy» - herunder selvbalanserende kjøretøy - og altså ikke for vanlig sykkel og elsykkel.

– Vurderer forslaget nå

Forslaget skal ikke på høring flere ganger, men kun behandles og bestemmes av Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet kan foreløpig ikke si når de nye reglene vil komme og om de vil bli slik Vegdirektoratet foreslår:

– Departementet har mottatt Vegdirektoratets høringsoppsummering med endelig forslag til regelverksendringer. Vi holder nå på å vurdere direktoratets begrunnede endringsforslag. Vi kan per i dag ikke si noe om hvor lang tid departementet vil bruke på denne vurderingen, og hvilke endringer som blir fastsatt, uttaler Samferdselsdepartementets pressekontor til Dinside.

– Vi tar likevel sikte på å fullføre arbeidet og fastsette regelendringene så snart som mulig, sier departementets presseavdeling videre. ​

Dette er forslaget til nye regler:

Klassifiseres som sykkel: Små elektriske kjøretøy skal klassifiseres som sykkel slik at de skal kunne brukes på samme områder og samme vilkår som sykkel. Dette medfører blant annet at promillegrensen for bil/motorvogn ikke vil gjelder for kjøretøy av denne typen.

Aldersgrense 12 år: På bakgrunn av innspill fra blant annet Trygg Trafikk, UP og Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, ønskes en aldersgrense på 12 år. Dette vil gjelde for sykler som klassifiseres som små elektriske kjøretøy – men ikke for vanlige sykler eller elsykler. Det vil ikke stilles krav til at barnet har med legitimasjon som bekrefter alder – og brudd på aldersgrensen vil heller ikke håndheves.

Hjelmpåbud: Hjelmpåbud for barn til og med 16 år. Overtredelse av påbudet vil ikke sanksjoneres – men skal fungere som et argument for foreldre – for å få barna til å bruke hjelm. Signalverdi og holdningsskapende er andre argumenter. Hjelmpåbudet vil ikke gjelde for tråsykkel og elsykkel – kun for små elektriske kjøretøy.

Unntatt forsikringsplikt: Forslaget til nye regler innebærer at små elektriske kjøretøy og elsykkel skal unntas både den enkeltes forsikringsplikt og den kollektive forsikringsordningens ansvar.

Dette betyr at du ikke skal behøve en ansvarsforsikring for å kjøre eksempelvis Segway eller hoverboard, i motsetning til om du har en bil hvor ansvarsforsikring er påkrevd.

Punktet om unntak fra «den kollektive forsikringsordningens ansvar» betyr at skader påført av denne typen kjøretøy ikke vil dekkes gjennom den kollektive forsikringspotten fra Trafikkforsikringsforeningen som vanligvis dekker skader fra uforsikrede kjøretøy påført personer eller gjenstander.

Maks hastighet: Makshastighet for alle typen små elektriske kjøretøy skal være 20 kilometer i timen.

Andre tekniske krav: Det stilles tekniske krav til maks størrelse på kjøretøyet og til merking med refleks, lys og signalhorn. Det vil ikke være krav til signalhorn der dette ikke er mulig å montere hensiktsmessig. Lys kan monteres på førerens kropp, men ikke på hodet/hjelm.

Dette er saken

  1. Fra 1. juli 2014 ble det lov å kjøre selvbalanserende kjøretøy i Norge, under nærmere bestemte regler. Saken fikk stor oppmerksomhet i media, mye på grunn av delte meninger om dette var en klok beslutning eller ikke. Regjeringen hadde dette som en av sine fanesaker.
  2. Etter instruks fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, utarbeidet Statens vegvesen et forslag til regelverk for bruk av selvbalanserende kjøretøy i Norge. Det var flere som hadde motargumenter da regelverket ble sendt på høring, blant annet Trygg Trafikk, forsikringsbransjen og Politidirektoratet.
  3. For ett år siden meldte regjeringen at de ønsket å endre reglene for små elektriske kjøretøy som ståhjulinger og el-sparkesykler, slik at de ble sidestilt med vanlige tråsykler - som blant annet ville innebære å fjerne aldersgrensen. Også dette ble møtt med motstand fra blant annet Politiet og trafikksikkerhetsorganisasjoner.
  4. I utgangspunktet ønsket Regjeringen at de nye reglene skulle tre i kraft våren 2017, men Samferdselsdepartementet har fremdeles ikke kommet til noen konklusjon om hvordan de nye reglene vil bli.
  5. Revidert forslag til nytt regelverk er oversendt Samferdselsdepartementet fra Vegdirektoratet - og der står saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer