Hånddesinfeksjon

- Oversvømmes av useriøse produkter

Norsk produsent av hånddesinfeksjon sparer ikke på kruttet i sin omtale av konkurrentene. Miljødirektoratet mener bildet er mye mer nyansert enn det produsenten hevder.

ANTIBAC: God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for hindring av smitte. Kan du bruke hånd-desinfisering på den riktige måten? Mette Fagernes fra Folkehelseinstituttet forteller deg de enkle grepene for få bakteriefrie lanker. Video: Lars Eivind Bones Vis mer
Publisert

I april ble det gjort flere unntak fra regelverket som gjorde at det dukket opp en rekke nye produkter for hånddesinfeksjon her til lands.

Produsenten av den norske hånddesinfeksjonen Blåtind, Wilhelmsen Chemicals, hevder at en rekke av desinfeksjonsmidlene som har dukket opp på det norske markedet etter coronapandemien, ikke har dokumentert effekt mot nettopp corona.

Daglig leder Thorstein Medhus sier til Dinside at deres forsknings- og utviklingsavdeling har gjort undersøkelser av 49 produkter som selges i Norge, og at bare åtte av dem kan dokumentere effekt mot covic-19-viruset.

Mangler dokumentasjon

- Vi har gjennomført en undersøkelse av de produktene vi fikk tak i, og av 49 produkter var det bare 8 som kan vise til dokumentert effekt mot coronavirus, sier Medhus.

Dinside har fått tilsendt og sett over undersøkelsen fra selskapet.

Han viser til den internasjonale testen EN 14476, som ifølge Standard Norges nettsider er standard for «Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området». Det er denne testen de mener storparten av produktene mangler.

Undersøkelsen er gjort av selskapet på eget initiativ, etter at de fikk mange forbrukerhenvendelser med spørsmål om hvordan man vet at et desinfeksjonsprodukt er godt nok.

Medhus sier at produktene er gjennomgått av deres produktingeniører ved forsknings- og utviklingsavdelingen i selskapet. De vurderte produktenes opprinnelsesland, sikkerhetsdatablad, tilgjengelig informasjon om produktet på internett, bestått EN1500 (effekt på bakterier), bestått EN14476 (effekt på kappekledde virus som korona), informasjon om virketid, oppgitt alkoholkonsentrasjon og i noen tilfeller andre virkestoff enn alkohol.

- Vurderingene ble kvalitetssikret både av vår Forsknings- og utviklingssjef, samt vår spesialist på Helse, Miljø og produktsikkerhet, legger han til.

Alkoholprosent avgjørende

I Norge er det Miljødirektoratet som er øverste myndighet for hånddesinfeksjon og regelverket for salg av denne typen produkter.

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier til Dinside at funnene i rapporten til den norske håndspritprodusenten gir grunn til bekymring.

- Vi forventer at dette er materiale som raskt blir gjennomgått og fulgt opp av Miljødirektoratet, sier han til Dinside.

Wilhelmsen Chemicals har skrevet brev til Miljødirektoratet om undersøkelsen.

OPPDATERT: I etterkant av publiseringen av Dinsides artikkel, har Miljødirektoratet gått gjennom rapporten fra produsenten. Generelt sier Miljødirektoratet at de har trappet opp innsatsen med å kontrollere virksomheter som gjør desinfeksjonsmidler tilgjengelig på det norske markedet siden mai i år.

- Hva tenker dere om rapporten til Wilhelmsen Chemicals og resultatene den viser?

- Etter en gjennomgang av rapporten fra Wilhelmsen mener vi det er riktig å sjekke noen av de 49 desinfeksjonsmidlene som er listet opp nærmere, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet til Dinside.

Veulemans sier videre at mange av de desinfeksjonsmidlene Wilhemsen nevner i sin rapport har en alkoholkonsentrasjon over 70 prosent, og er i tråd med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger.

- For alkoholbaserte produkter som er i tråd med anbefalinger fra FHI og WHO, er det etablert dokumentert effekt mot virus så lenge anbefalt minstekonsentrasjon av alkohol overholdes, påpeker Veulemans.

Han legger til at flere av desinfeksjonsmidlene på listen er allerede kjent for Miljødirektoratet og var allerede valgt ut for kontroll.

- Mye mer nyansert

Veulemans sier videre at deres gjennomgang av rapporten viser at bildet som Wilhelmsen tegner opp, er mye mer nyansert enn det de har gitt uttrykk for.

- Generelt er det utfordrende for forbrukere å vite om desinfeksjonsmidler uten alkohol er gode nok. Det enkleste for forbrukeren vil være å velge alkoholbaserte desinfeksjonsmidler hvor alkoholkonsentrasjonen er over 70 prosent, som er i tråd med Folkehelseinstituttets (FHIs) anbefalinger.

- Betyr det at dere mener produkter som ikke kan vise til EN14476, men som inneholder minst 70 prosent, antakelig oppfyller kravene?

- Ja, svarer Veulemans.

Ønsker bedre forbrukerinformasjon

Basert på selskapets egen undersøkelse av produktene som finnes på markedet, etterlyser Medhus bedre informasjon ut til forbrukerne.

Han mener myndighetene må ta et tydeligere ansvar.

- Det kan ikke være opp til forbrukerne å finne ut av hva som er et kvalitetsprodukt og ikke, spesielt når stikkprøver myndighetene selv har gjort viser at det finnes dårlige produkter der ute, sier Medhus, og legger til at informasjon som kommer direkte fra dem som produsent, kun vil oppfattes som reklame.

I sommer gikk Miljødirektoratet selv ut og advarte mot sju desinfeksjonsmidler som ikke holdt de det lovte. Også Folkehelseinstituttet har understreket ansvaret ved å selge slike produkter.

- Her hviler det et stort ansvar på mange, både på dem som produserer hånddesinfeksjon, ved at produktet holder det produsenten lover og at de følger standarder for disse produktene. Også de som tar det inn og de som selger det til forbrukerne, har et ansvar, uttalte seniorrådgiver Mette Fagernes til Dinside i august.

God nok ordning?

Vi har videre spurt Miljødirekotaret om ordningen med at produsent eller importør har ansvar for at produktet holder det de lover, er god nok, med tanke på at mange produkter kanskje ikke er effektive mot det de er tiltenkt.

- Alle virksomhetene i omsetningskjeden har et ansvar for å sikre at produktene de setter på markedet er lovlige og i samsvar med regelverket. Det vil være feil om virksomhetene fratas denne grunnleggende forpliktelsen. Tilsyn er nødvendig for å sikre at regelverket etterleves, svarer Torgersen.

- Har forbrukere grunn til å frykte at produktet de kjøper ikke virker mot coronaviruset?

- Det er alltid lurt at forbrukere sjekker informasjonen som er tilgjengelig ved kjøp. Hvis det hevdes at et produkt kan drepe virus, må dette kunne dokumenteres. Forbrukere kan derfor etterspørre slik dokumentasjon fra forhandlere, råder Torgersen.

Hun legger til at forbrukere kan sjekke den europeiske nettsida Safety gate der alle farlige produkter som tilsynsmyndighetene i Europa har ført tilsyn med er listet opp.

Vanskelig for forbruker

Vi har spurt Forbrukerrådet om de mener det er enkelt nok for forbruker å vite om denne typen produkt er bra nok, ved kjøp.

- Dersom det er snakk om useriøse aktører som ikke oppfyller kravene vil det være vanskelig for forbruker å vite at det de kjøper holder standard, påpeker Gunstein Instefjord.

Han sier videre at markedet for hånddesinfeksjon utviklet seg voldsomt på kort tid som følge av covid-19, og spesielt i begynnelsen av pandemien var det også gode penger å tjene for produsenter av slike desinfeksjonsprodukter.

- Da er det også grunn til å frykte at også mer useriøse aktører forsøker seg, sier han.

- Miljødirektoratet sier ansvaret for at produktene oppfyller kravene ligger på produsent og importør, mens de skal føre tilsyn med produktene. Risikerer man ikke at produkter som ikke er gode nok selges til forbruker – dersom produsent/importør ikke følger regelverket?

- Ja, det kan være en risiko for det. Ansvaret for at produktet oppfyller kravene ligger hos produsent og importør, ikke hos forbruker. Forbruker skal ha trygghet for at desinfeksjonsmidler følger standarder og kvalitetskrav og har den effekt det skal ha, påpeker han.

Kan selges ut året

Den nevnte unntaksbestemmelsen er bestemt avviklet fra og med 4. oktober, men produkter som allerede er på markedet kan selges fram til nyttår.

Seksjonsleder Trine-Lise Torgersen sier at hovedårsaken til at man ikke forlenger unntaksregelen er at mener det er god tilgang på hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler i Norge, og at grunnlaget for forskriften om midlertidig unntak dermed ikke lenger er til stede.

Fra nyttår blir det igjen kun tillatt med produkter som oppfyller kravene i biocidregelverket, altså som enten er godkjent av Miljødirektoratet eller som er tillatt fordi de oppfyller vilkårene under nasjonale overgangsbestemmelser.

- Det kan være både norskproduserte eller importerte produkter, men det vil ikke lenger være unntak fra krav til merking på norsk, forklarer hun.

Deler av saken ble publisert tidligere denne uka. Oppdatert med ferske uttalelser fra Miljødirektoratet 26. september

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer