Selger elsparke­sykkel som går i 100 km/t

Stayclassy selger elsparkesykler som kan gå i 100 kilometer i timen, men Elkjøp har fjernet produktet fra nettbutikken.

100 KILOMETER I TIMEN: Elsparkesykkel med en toppfart på 100 kilometer i timen selges, men er ulovlig å bruke i Norge. Elkjøp stanset salget etter at Dinside gjorde dem oppmerksomme på produktet og at det er ulovlig å bruke. Foto: Kristin Sørdal
100 KILOMETER I TIMEN: Elsparkesykkel med en toppfart på 100 kilometer i timen selges, men er ulovlig å bruke i Norge. Elkjøp stanset salget etter at Dinside gjorde dem oppmerksomme på produktet og at det er ulovlig å bruke. Foto: Kristin Sørdal Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

En leser tipset Dinside om at Elkjøp selger elsparkesykkel med en maksfart på 100 kilometer i timen.

I annonsen på Elkjøp.no står det at sparkesykkelen er fra Stayclassy, at den har en toppfart på 100 kilometer i timen, og at den blir levert med sete.

I Norge er det imidlertid kun tillatt med elsparkesykler som har en sperre på 20 kilometer i timen. Det er heller ikke lov å ha sete på elsparkesykkelen.

Det er dermed ulovlig å kjøre med denne elsparkesykkelen i Norge.

- At de tør!

- At en seriøs aktør selger et produkt som er ulovlig å bruke, uten at det opplyses om, er kritikkverdig. Jeg håper Elkjøp tar sitt samfunnsansvar og tar denne av markedet. Dette kjøretøyet hører ikke hjemme på norske veier, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Også Hulda Tonstad, seniorrådgiver i elektrisk mobilitet i Norsk elbilforening, er kritisk:

- Det er useriøst å selge produkter som til de grader bryter med regelverket. At Elkjøp som seriøs aktør faktisk selger disse og totalt overser det faktum at de ikke er lovlige i bruk: At de tør! uttaler Tonstad til Dinside.

ELKJØP FJERNER PRODUKTET: Elkjøp hadde produktet til salg på sine nettsider i går. Nå er de fjernet, etter at Dinside gjorde dem oppmerksomme på produktet. Foto: Kristin Sørdal
ELKJØP FJERNER PRODUKTET: Elkjøp hadde produktet til salg på sine nettsider i går. Nå er de fjernet, etter at Dinside gjorde dem oppmerksomme på produktet. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

- Fjerner den umiddelbart

Etter at Dinside tok kontakt med Elkjøp og gjorde dem oppmerksom på at produktet er ulovlig å bruke, har Elkjøp fjernet annonsen:

- Vi er veldig glade for at Dinside gjorde oss oppmerksomme på dette produktet! Denne sparkesykkelen skulle aldri vært til salgs på elkjop.no og vi fjerner den selvsagt umiddelbart, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, til Dinside.

- Vi er helt enige med Trygg Trafikk om at dette kjøretøyet ikke hører hjemme på norske veier, fortsetter hun, og forteller at produktet lå ute via deres markedsplass, Marketplace, hvor andre leverandører benytter Elkjøps salgskanal for egne varer.

Ifølge Bergly har de egne rutiner for hvilke produkter som skal ligge tilgjengelig for salg på Marketplace. Det er selger som står for produktbeskrivelsen, og altså ikke Elkjøp.

- I dette tilfelle har dessverre sparkesykkelen kommet gjennom slusen hos oss og det beklager vi selvsagt. Vi går nå gjennom alle produkter fra denne leverandøren, for å sikre at alle kjøretøy som tilbys hos oss er innenfor lovverket og skjerper rutinene slik at dette ikke skjer igjen, sier Bergly til Dinside.

Stayclassy: - Kan brukes på bane

Det er selskapet Stayclassy som står bak den omtalte sparkesykkelen av merket Classywalk.

Det finnes for øvrig veldig mange andre selskaper som i likhet med Stayclassy selger elektriske sparkesykler som er ulovlige å bruke fordi de går raskere enn det reglene tillater. Og det er mange av disse selskapene som ikke opplyser om at det er ulovlig å bruke disse i Norge.

Elbilforeningen gikk tidligere i sommer ut og advarte mot å kjøpe ulovlige sparkesykler:

- Vi får stadig henvendelser fra folk som enten skal kjøpe eller har kjøpt. Mange er ikke klar over regelverket og kjøper en ulovlig sparkesykkel, forteller Tronstad i Norsk elbilforening.

LOVLIG ELLER ULOVLIG? Hos Stayclassy kan du velge om du vil ha en modell som er sperret på 20 kilometer i timen, eller om du vil ha en som kan oppnå toppfarten på 100 km/t. Foto: Kristin Sørdal
LOVLIG ELLER ULOVLIG? Hos Stayclassy kan du velge om du vil ha en modell som er sperret på 20 kilometer i timen, eller om du vil ha en som kan oppnå toppfarten på 100 km/t. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Stayclassy har flere modeller som har toppfart på 100 km/t. Ved bestilling kan kjøper velge å kjøpe sparkesykkel med sperre på 22 km/t, eller å kjøpe uten sperre med toppfart på 100 km/t. «Ved kjøp uten sperre, kan du justere hastigheten og selv sette sperre dersom det er ønskelig», heter det i informasjonen på nettsida.

Dinside har spurt Thomas Holstad, daglig leder i Stayclassy, hvorfor de selger sparkesykler som er ulovlig å bruke i Norge.

- Vi vil presiserer at disse produktene ikke er ulovlige å bruke i Norge, men ulovlig å bruke på offentlig vei. Disse kan eksempelvis brukes på en lukket, privat kjørebane, hevder Holstad overfor Dinside.

Vegvesenet: - Like ulovlig uansett

Ifølge Tormod Schau ved kontor for kjøretøyteknikk i Statens vegvesen, er det imidlertid ingen forskjell på privat og offentlig område når det gjelder kjøring med motorvogn som ikke kan klassifiseres i en kjøretøygruppe.

- En motorvogn som ikke faller inn i en eller annen kjøretøygruppe, kan ikke registreres og kan dermed ikke tas lovlig i bruk, uttaler Schau til Dinside, med henvisning til Vegtrafikkloven § 17.

- Vegtrafikkloven § 1 første ledd første punktum slår fast at «Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn.» Dette betyr da at det ikke er noen forskjell på om kjøringen finner sted på privat grunn eller offentlig veg, den er like ulovlig uansett, sier Schau videre.

Det betyr at myndighetene, det vil først og fremst si politiet, har hjemmel for å pålegge stopp uansett hvor kjøringen foregår.

Han understreker at kjøring på bane bare er mulig dersom et motorsportforbund har utarbeidet regelverk for kjøretøytypen, og det foregår organisert trening eller løp.

- Har aldri markedsført at de er lovlige å kjøre med

Holstad hevder overfor Dinside at de informerer om at disse ikke er lovlige å bruke på offentlig vei på sine nettsider, i tillegg til at de vedlegger et skriv med denne informasjonen når de sender produktet til kjøpere.

- Vi informerer for øvrig også om at produktet eventuelt må registreres som moped / lett MC for å kunne brukes lovlig i Norge under denne kategorien, hevder Holstad.

Dinside har imidlertid ikke kunnet finne denne informasjonen på nettsidene til Staycassy. Det eneste vi kan se at de skriver, er at «Topphastigheten til elsparkesykkelen kan være høyere enn 20 kilometer i timen, da spesifikasjonene til elektriske kjøretøy tillater +/- 10 %. Det vil si at 22 km/t er lovlig og den maksimale hastigheten som er tillatt.»

- Bør dere ikke opplyse om at sparkesyklene faktisk er ulovlig å kjøre med, dersom den ikke er sperret på 20 km/t fra produsent?

- Vi mener at vi har opplyst mer enn tilstrekkelig til våre kunder, og vi har aldri markedsført at disse produktene har vært lovlige å kjøre i Norge. Vi opplever også at vi informerer vesentlig bedre enn våre konkurrenter som selger liknende produkter, uttaler Holstad.

- Har dere noen tanker rundt deres ansvar ved å selge et produkt som er så risikabelt å bruke?

- Vi selger disse produktene fordi vi ser at det er noe markedet etterspør. Vi har sørget for at alle produktene vi selger er godkjente etter europeiske standarder, og foretatt alle nødvendige risikoanalyser før vi har sluppet disse ut i markedet. Det er uansett helt opp til forbrukeren hvorvidt han ønsker å bruke det forsvarlig, ansvarlig og aktsomt, uttaler Holstad til Dinside og sier videre at de oppfordrer alle kunder til å kjøre aktsomt og bruke tilstrekkelig med sikkerhetsutstyr.

Etter å ha blitt forevist informasjonen om reglene som Dinside skriver i denne artikkelen, innrømmer Holstad at elsparkesyklene med toppfart på 100 kilometer i timen, er ulovlige å bruke i Norge:

- Etter å ha gått gjennom vegtrafikkloven, kan vi ikke si oss annet enn enige med Statens vegvesen. Det er ikke ulovlig å selge disse, men ulovlig å bruke sparkesyklene i Norge. Vi er i dialog med diverse forbund og bedrifter som driver med flere typer kjøretøy og signalene som er sendt oss er at det om kort tid vil bli utarbeidet regler for bruk av disse produktene som går over tillatt hastighet, på baner i Norge. Vi gjelder oss til å lage Norges første event på dette området for våre kunder, uttaler Holstad til Dinside.

Dette er reglene

- Det er enkelt og greit ikke lov å kjøre denne noen steder i Norge, sier Steen i Trygg Trafikk.

- Årsakene til forbudet er at doningen kan komme opp i en voldsom fart som vil være svært vanskelig å manøvrere – og kan derfor være livsfarlig for fører. I tillegg kan det åpenbart skape farlige situasjoner for andre. Få vil like å møte en slik en i stor fart, sier han videre.

Tormod Schau ved kontor for kjøretøyteknikk i Statens vegvesen bekrefter at reglene for små elektriske kjøretøy er slik at kjøretøyet ikke lovlig kan gå raskere enn 20 kilometer i timen.

Han understreker at det gjelder kjøretøyets konstruktive hastighet, altså hvor fort kjøretøyet kan gå med motorhjelp, i motsetning til en fartsgrense som er noe føreren har ansvar for å overholde.

- Dersom en sparkesykkel har konstruktiv hastighet over 20 km/t er den en motorvogn, sier Schau.

Og en motorvogn er registreringspliktig og må typegodkjennes før første gangs registrering i Norge. For å bli godkjent, må man klassifisere kjøretøyet, altså bestemme om det er snakk om en moped (toppfart under 45 km/t), motorsykkel eller annet, og klassifiseringen avgjør videre hvilke tekniske krav som gjelder.

Toppfart for moped er 45 km/t. Går kjøretøyet raskere, må det klassifiseres som motorsykkel. Med registreringsplikt som annen motorvogn følger det at du må ha skilter på kjøretøyet og at du må følge reglene for kjøretøygruppen, som vil være annerledes enn kjørereglene for små elektriske kjøretøy.

Dersom kjøretøyet ikke kan klassifiseres i en annen kjøretøygruppe, for eksempel fordi det ikke oppfyller de tekniske kravene som stilles i kjøretøygruppen, vil det være ulovlig å bruke det.

- En motorvogn som ikke faller inn i en eller annen kjøretøygruppe, kan ikke registreres og kan dermed ikke tas lovlig i bruk, uttaler Schau og henviser til vegtrafikkloven § 17.

Forbudt med sete - da blir det en moped eller motorsykkel

I tillegg til å ha en toppfart utover det lovlige, leveres elsparkesykkelen i denne saken med sete, men dette er heller ikke lov. Sete er kun tillatt på kjøretøy med selvbalanserende teknologi (som eksempelvis denne doningen som Dinside har testet).

- Det betyr at dersom en ellers lovlig elektrisk sparkesykkel utstyres med sete blir den ulovlig å bruke. Den faller da inn under definisjonen på moped, og må godkjennes og registreres som moped for å kunne brukes lovlig. Krav om førerkort gjelder naturligvis, sier Schau.

Han bemerker at det finnes flere slike mopeder og motorsykler som er EU-typegodkjente, og som må registreres før bruk.

- Men en slik rask «sparkesykkel» er fortsatt en motorvogn selv om den ikke har sete, understreker han.

Dinside har testet X-robot; et selvbalanserende kjøretøy med sete. Vis mer

- Du risikerer å måtte ta hele regningen selv

Dinside har tidligere skrevet om forsikring og hva som dekker eventuelle skader dersom du kjører en elsparkesykkel og forvolder skade på andre, annen manns eiendom eller en selv. I mange tilfeller vil du være dekket av husets innboforsikring, dersom du har en slik. Men mange har ikke innboforsikring, og vil kunne risikere å måtte ta hele regningen selv.

Dersom du i tillegg kjører en ulovlig elsparkesykkel, og forvolder skade på andre eller annen manns eiendom, er du ekstra ille ute.

- Om du bruker en elsparkesykkel som bryter med reglene for disse kjøretøyene, vil du risikere å måtte sitte med hele eller deler regningen selv om du skulle skade noen andre eller kjøre inn i en bil eller ødelegge en sykkel. Skadene vil trolig kunne dekkes over ansvarsdelen på innboforsikringen, men forsikringsselskapet vil antakelig kreve pengene tilbake fra deg fordi du har opptrådt grovt uaktsomt. Alvorlige personskader kan komme opp i millionbeløp, uttaler Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer