Uklare regler

Uklare regler for el-sparkesykler

Det er sykkelreglene som gjelder, men de passer ikke alltid like godt. Kan man for eksempel være to på én sparkesykkel?

DETTE ER EN «BLEMME»: Det skal bare være lov med en person på en sparkesykkel, men en utilsiktet uklarhet gjør at du neppe vil få forelegg for «ulovligheten». Enn så lenge. Foto: Pål Joakim Pollen
DETTE ER EN «BLEMME»: Det skal bare være lov med en person på en sparkesykkel, men en utilsiktet uklarhet gjør at du neppe vil få forelegg for «ulovligheten». Enn så lenge. Foto: Pål Joakim Pollen Vis mer
Publisert

Det er mange elektriske sparkesykler i bygatene i Oslo og andre norske byer om dagen, og sparkesyklistene har blitt kritisert for uvettig kjøring og hensetting av sparkesykler på fortau. Og det er faktisk en god del regler du må forholde deg til om du kjører en elektrisk sparkesykkel.

Men hvor mange kan egentlig kjøre sammen på en elektrisk sparkesykkel?

Er det de samme reglene som gjelder for en syklist? Kan kan man være to på én sparkesykkel?

(Og ja, om du skulle lure om det er så farlig å bryte reglene: Du kan risikere å bli straffet med bøter, i form av forenklet forelegg.)

Det er definert som «sykkel»

Det første å huske på er at en elektrisk sparkesykkel er definert som en sykkel.

Det betyr at det i hovedsak er de samme kjørereglene som gjelder for kjøring med elektrisk sparkesykkel som ved sykling.

Og det betyr også at det er de samme satsene for brudd på trafikkreglene, som ved sykling.

Men det er likevel noen særegne regler for denne gruppen med kjøretøy som omfatter sparkesykkel, hoverboard, «Segway»-liknende kjøretøy eller andre kjøretøy som defineres som «små, elektriske kjøretøy».

Som blant annet dette med antall tillatte personer.

I Forskrift om krav til sykkel, er det blant annet regulert hvor mange personer som kan kjøre på én elektrisk sparkesykkel, et hoverboard eller en Segway.

- Intensjonen er at det kun skal være én

Kurt Ottesen ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen hos Statens vegvesen henviser til sykkeldefinisjonen kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12 femte ledd, hvor det står at det skal være kun én person på et kjøretøy som eksempelvis en elektrisk sparkesykkel:

Definisjonen av små elektriske kjøretøy er at det er «et elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)».

- Intensjonen med denne definisjonen er at det ikke skal være tillatt med passasjerer, sier Ottesen til Dinside.

Men så er det slik at det er en annen definisjon i en annen forskrift som gjør hele svaret på spørsmålet mer usikkert. Og dilemmaet oppstår ettersom de elektriske kjøretøyene er definert som og likestilles med en tråsykkel:

- Imidlertid er det for sykkel i bruksforskriften (§ 3-1 nr. 2 bokstav f og g) på nærmere vilkår tillatt med passasjer dersom de tillatte vekter ikke overskrides og befordringen er betryggende, forteller Ottesen.

Ifølge denne «bruksforskriftens» definisjoner er det altså tillatt med flere enn en person på en sykkel eller elektrisk sparkesykkel ved to scenarioer:

For transport av én person:

Elektriske kjøretøy er definert som sykkel i Forskrift om krav til sykkel. Der er det også regulert hvor mange kjøretøyet er beregnet for:

«Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning. » (Kilde: Forskrift om krav til sykkel, §2)

1: To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på sykkel. Dersom sykkelen er påmontert tilhenger, kan det bare transporteres ett barn under 10 år på sykkelen (bruksforskriften §3-1. nr. 2 bokstav f)

2: To barn under 6 år eller en person i tilhenger til sykkel. (bruksforskriften §3-1. nr. 2 bokstav g)

- En utilsiktet konsekvens

- Vi ser at bestemmelsene om passasjerer på sykkel gjør rettstilstanden noe uklar. I regelen i «bruksforskriften», som åpner for passasjerer på sykkel, er det imidlertid et krav om at personbefordringen ikke overskrider de tillate vekter for kjøretøyet og at befordringen er betryggende. Det skal nok ikke mye til for å si at det å kjøre med passasjer på et små elektrisk kjøretøy vil gå utover trafikksikkerheten. Men på grunn av denne uklarheten er det nok lite sannsynlig at man vil få forelegg for slik kjøring, sier Ottesen til Dinside.

Alle små, elektriske kjøretøy skal være merket med tillatt lastevekt. Den ene elektriske sparkesykkelen som Dinside har testet, er merket med maksvekt på 100 kilo. Det betyr at det kan være lov med to på sparkesykkelen dersom de til sammen veier under 100 kilo.

MAKS VEKT: Sjekk merkingen på sykkelen eller sparkesykkelen: Vekten må ikke overskride det kjøretøyet er godkjent for. Foto: Kristin Sørdal
MAKS VEKT: Sjekk merkingen på sykkelen eller sparkesykkelen: Vekten må ikke overskride det kjøretøyet er godkjent for. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Men Ottesen understreker at Statens vegvesen ønsker å se på muligheten for å rette opp i denne utilsiktede uklarheten i regelverket.

- Dette er en utilsiktet konsekvens vi ikke tidligere har fanget opp. Som sagt var vår intensjon i høringen, høringsoppsummeringen og ordlyden i definisjonen, at det kun skal være tillatt med én person på små elektriske kjøretøy, nemlig føreren, sier Ottesen.

Han sier videre at de skal se nærmere på muligheten for å rette opp i denne uklarheten ved å henvise i regelen i bruksforskriften § 3-1 nr. 2 bokstav f) og g) til kun den delen av sykkeldefinisjonen som omhandler vanlig sykkel og elektrisk sykkel.

Da vil ikke den delen av bruksforskriften som åpner for flere personer per kjøretøy, gjelde for små, elektriske kjøretøy - som eksempelvis elektriske sparkesykler.

Husk imidlertid at de som driver med utleie av sparkesykler kan ha egne regler som gjelder for leie av deres sparkesykler. I utleiebestemmelsene hos Voi står det for eksempel tydelig og klart at det kun er tillatt med én person per sparkesykkel (se bilde).

KUN EN PERSON PER SCOOTER: Dette er reglene du må forholde deg til overfor utleieselskapet Voi, som har utleie-sparkesykler på gata i Oslo og flere europeiske storbyer. Skjermdump: Voi app/Kristin Sørdal
KUN EN PERSON PER SCOOTER: Dette er reglene du må forholde deg til overfor utleieselskapet Voi, som har utleie-sparkesykler på gata i Oslo og flere europeiske storbyer. Skjermdump: Voi app/Kristin Sørdal Vis mer

Tekniske krav

Som vi tidligere har skrevet på Dinside, stilles det særlige tekniske krav til små, elektriske kjøretøy - som altså blant annet gjelder for elektriske sparkesykler:

Det stilles blant annet krav til refleks, lys og lydsignal, men det er definert noen unntak til kravene som at det kan lempes på kravet om refleks og lydsignal dersom det ikke er mulig å feste dette på grunn av kjøretøyets størrelse eller utforming.

Det stilles også krav til størrelse på sparkesykkelen, og hastighetsbegrensninger, som du kan se detaljer om nedenfor.

Tekniske krav til små, elektriske kjøretøy:

For å bli regnet som en sykkel, og dermed være lov å kjøre på innenfor reglene i Norge, må kjøretøyet:

  • maksimalt veie 70 kg (inkludert batteri)
  • ikke være bredere enn 85 cm ikke være lengre enn 120 cm
  • ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Sperren skal være satt av produsent eller den som kan gjøre det på vegne av produsenten.
  • Brukeren skal ikke kunne endre sperren til en hastighet over 20 km/t.

Dette er reglene for tråsykkel og elsykkel

Og om du skulle lure på hvordan disse reglene nå egentlig er for syklende på tråsykkel: Kan du ha med passasjer og hvor mange i så fall?

- Vanlig tråsykkel og elsykkel følger reglene som er gjengitt ovenfor, sier Ottesen med henvisning til bruksforskriftens bokstav f og g.

- Men husk vilkåret om at personbefordringen ikke må overskride de tillate vekter for kjøretøyet og at befordringen er betryggende, understreker han.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer