Nedslående rapport:

- Varige mén en høy pris å betale

Hodeskader overrepresentert i ulykker med elektriske sparkesykler, avslører ny rapport. - Flaks at det ikke har gått liv, sier overlege. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
Hodeskader overrepresentert i ulykker med elektriske sparkesykler, avslører ny rapport. - Flaks at det ikke har gått liv, sier overlege. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer
Publisert

En fersk rapport fra Sverige avslører at hode og ansikt er den kroppsdelen som oftest blir skadd i en elsparkesykkelulykke.

Det er forsikringsselskapet Folksam som har gjennomgått alle svenske ulykker med elektriske sparkesykler i 2019 og så langt det har vært mulig i 2020.

Blant funnene er at hodeskader er mest vanlige:

44 prosent av de innrapporterte ulykkene var hodeskader - og en stor det av hodeskadene var rene ansiktsskader der 18 prosent skadet tennene sine.

- Kan sammenliknes

Anne Mette Bjerkan ved trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen sier til Dinside at vi ikke har en tilsvarende landsdekkende rapport for elsparkesykkelulykker i Norge.

Elsparkesykler kategoriseres som sykkel og ulykkene telles derfor blant sykkelulykkene.

Statens vegvesen og Helsedirektoratet har imidlertid finansiert en registrering av alle sykkelskader ved Oslo skadelegevakt i 2019 - fram til mars 2020. Dette vil resultere i en større skaderapport som skal komme i høst.

Bjerkan sier til Dinside at datagrunnlaget i den svenske undersøkelsen er noe annerledes enn i registreringen i Oslo - fordi det i den svenske brukes rapporter eller registreringer i offisiell ulykkesstatistikk - samt ulykker som rapporteres til Folksam.

Likevel mener hun at den svenske rapporten kan speile norske forhold godt:

- I Oslo-undersøkelsen består data av alle sykkelskader registrert ved Oslo skadelegevakt. Resultatene fra Oslo skadelegevakt sin rapport tyder på at resultatene kan sammenliknes med de svenske resultatene, sier Bjerkan, og utdyper:

- Eneulykker uten hindring utgjorde den største ulykkesårsaken, i overkant av 30 prosent fikk hodeskader, og om lag 40 prosent av skadene i undersøkelsen er registrert mellom klokka 22:00 og 06:00. I tillegg viser resultatene fra Oslo at kun en mindre andel brukte hjelm, og da en noe mindre andel enn det den svenske undersøkelsen viste.

DAGBLADET TESTER: De er elsket og hatet. De er overalt i Oslos gater, men hvilket merke av elsparkesykkel er best? Video: Madeleine Liereng. Reporter: Christian Wehus, Dagbladet TV Vis mer

Norsk overlege: - Mye det samme

- Det er stort sett veldig mye av det samme som vi ser, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, til Dinside, etter å ha sett den svenske rapporten.

Han poengterer at Folksam har sett på ulykker i hele landet, mens Oslo skadelegevakt kun har skaderapporter fra Oslo.

- Men det er veldig likt; problemstillingene er eksakt de samme, sier han videre.

Det som er likt er både det høye antallet hodeskader - men også hva rapporten sier om bakgrunnen for ulykkene:

At de fleste skjer nattetid; at det oftest ikke er brukt hjelm - og at mange ulykker skjer på grunn av feilhåndtering, feil på kjøretøyet og hindringer i veibanen, som fortauskanter eller trikkeskinner.

 • Den svenske rapporten konkluderer med at man må få opp hjelmbruken for å forhindre hodeskader - og poengterer at det trengs en hjelm som også beskytter kjevepartiet, noe en vanlig sykkelhjelm ikke gjør godt nok. I Sverige er det allerede påbudt med hjelm på sykkel/elsparkesykkel for barn opp til 15 år.
 • De sier at de som er ansvarlige for veiene bør ta et større ansvar - ettersom 1/3 av ulykkene inntraff på grunn av brist i drift- og vedlikehold eller at elsparkesyklisten kjørte inn i en kantstein.
 • De etterlyser mer stabile og tryggere sparkesykler, med større hjul, for å unngå skadene som kan spores tilbake til brukerfeil, ustabilitet og møte med kanter i veibanen.
 • De foreslår å begrense tilgangen på elsparkesykler kvelds- og nattetid, fordi en stor andel av ulykkene skjer nettopp da.
 • De ber utleieselskapene ta mer ansvar for trygg parkering av kjøretøyene, for å unngå ulykker med parkerte/henslengte sparkesykler.

Den svenske Folksam-studien viser også at:

 • 83 prosent av ulykkene var singelulykker – men i 13 prosent av tilfellene ble en annen trafikant skadd enten ved at en annen sparkesyklist kjørte på dem eller av elsparkesykler som lå i veien og dermed forårsaket ulykken
 • Hodeskader er mest vanlig: 44 prosent av de innrapporterte skadene var hodeskader.
 • Kun 13 prosent oppga at de brukte hjelm ved ulykken
 • En stor del av hodeskadene var rene ansiktsskader der 18 prosent skadet tennene sine.
 • 46 prosent av ulykkene inntraff nattetid (22-06), og ofte i helger (56 %)
 • Tekniske feil på elsparkesyklene gir opphav til 6 % av ulykkene
 • Feilbruk/håndteringsfeil ligger bak 18-26 % av ulykkene
 • 57 % av de som skades i elsparkesykkelulykker er menn
 • Gjennomsnittsalderen på den som skades er 30 år

- Flaks det ikke har gått med liv!

Den siste tiden har vi kunnet lese om flere ulykker i Norge med elsparkesyklister som har pådratt seg hodeskader, seinest 24. august da en kvinne fikk alvorlige hodeskader etter å ha kjørt inn i en fortauskant i Oslo.

ULYKKE: Politiet i Oslo melder om en el-sparkesykkelulykke i Waldemar Thranes gate i Oslo. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

Statistikker fra Oslo skadelegevakt viser at dobbelt så mange har skadd seg på elsparkesykkel i år, sammenliknet med i fjor.

Svihus sier til Dinside at de flere ganger har advart om skadene, men at fokuset har blitt rettet mye mot parkeringen.

- Fortsatt er det mest fokus på at de er i veien, men vi mener det er vel så viktig å fokusere på skadene, sier Svihus.

- De aller fleste skadene er lette, men så er det en del alvorlige - og det er bare flaks at det ikke har gått med liv, det er det ingen tvil om, uttaler Svihus.

Han forteller at de alvorligste skadene de ser, er de med blødninger inne i hodet. Og at selv om pasientene klarer seg, så kan de ofte få varige mén - noe som også gjelder for bruddskader i ansikt og kjeve, armer og bein.

- Dette er skader som folk vil plages med resten av livet. Så er spørsmålet om man synes at det er greit. Vi synes kanskje det er en litt høy pris å betale, uttaler Svihus.

Han kommenterer at også de har sett at skadetallet er mye høyere på natta, og at en regulering der ville hatt stor innvirkning på skadeantallet:

- Det er veldig mye farligere på natta. Å begrense bruken nattetid er det enkelttiltaket som ville ha hatt størst påvirkning på skadeantallet, tror han.

Lav hjelmbruk i Norge

Den svenske rapporten avslører at det ble brukt hjelm i 13 prosent av ulykkene. Denne andelen er mye lavere i Norge:

- I Oslo er det kun 2,3 prosent av de skadde som har opplyst om at de har brukt hjelm mot 13 prosent i den svenske rapporten, kommenterer Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

I Sverige er det allerede påbudt med hjelm på sykkel eller elsparkesykkel for barn opp til 15 år.

For øvrig kommenterer Steen også at deler av funnene i den svenske rapporten likner på det vi ser i Oslo; at kjønn, gjennomsnittsalder og når på døgnet ulykkene skjer, er direkte overførbart.

- Vi ser også at eneulykker er helt klart dominerende også i Oslo, sier Steen, og fortsetter:

- Vi liker dårlig antallet skader og den negative utviklingen på antallet skader. Vi som brukere av elsparkesyklene må øve mer, ta hensyn både til andre i trafikken og ikke minst tilpasse fart og handlinger ut ifra det som skjer i trafikkbildet. Det er åpenbart veldig fornuftig å bruke hjelm og selvfølgelig holde seg edru. Ellers kommen man langt hvis man følger trafikkregler og viser hensyn til andre i trafikken.

Hareide: - Se på innstramminger

Samferdselsdepartementet har nylig bedt Statens vegvesen utrede strengere regulering av elsparkesykler.

- I utgangspunktet er små elektriske kjøretøyer som elsparkesykler et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer ved utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer som nå gjør seg gjeldende i de største byene våre. Jeg ber derfor nå Statens vegvesen utrede nærmere hvordan vi bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I oppdraget bes det om at nødvendige forskriftsendringer kan være på plass våren 2021.

- Dette er knapp frist, og arbeidet har allerede startet, forteller Anette Hauge i seksjon for Trafikkadferd i Vegdirektoratet.

Hun forteller at de skal utrede egnede reguleringer, men at det ikke vil være anledning til en videre studie av hendelser med elsparkesykkelulykker i dette arbeidet.

Utredningen skal blant annet omfatte parkering og håndheving, ruspåvirket kjøring, bruk av fortau, aldersgrense, hjelmpåbud, lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger og effektiv håndheving av forbudet mot flere på et kjøretøy.

I Vegdirektoratets utredning om elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy fra 2018, før myndighetene besluttet å klassifisere dem som vanlige tråsykler, anbefalte Vegdirektoratet 12-årsgrense og hjelmpåbud for de under 17 år.

Disse anbefalingene ble imidlertid ikke fulgt, og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen annonserte de nye reglene slik:

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen.

Trygg Trafikk: - Aldersgrense og hjelmpåbud bør vurderes

Under behandlingen av nye regler for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy i 2018, var det på bakgrunn av innspill fra blant annet Trygg Trafikk, UP og Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, at Vegdirektoratet anbefalte en aldersgrense på 12 år kom.

Hva gjelder hjelmpåbud, ble det anbefalt for barn til og med 16 år - og signalverdi og holdningsskapende atferd var noen av argumentene.

Dette ble, som tidligere nevnt, ikke tatt til følge i 2018.

Når Vegdirektoratet nå skal lage et nytt forslag til regelverk på oppdrag for Samferdselsdepartementet, trekker Trygg Trafikk igjen fram aldersgrenser og hjelmpåbud som mulige tiltak de mener bør komme, sammen med begrensninger på nattekjøring og generelt strammere regler for utleiebransjen:

- Kommunene og utleiebransjen må sammen finne gode løsninger som øker trafikksikkerheten for brukerne. Kommunene bør kunne gi føringer på antallet utleiekjøretøy, hvor de kan parkeres og hvor de kan brukes. Samtidig bør det vurderes en generell nedre aldersgrense for bruk og et evt. hjelmpåbud. Utleiesykler bør vurderes stengt seint kveld og natt for å begrense tilgangen for alle som skal hjem fra fest, sier Steen i Trygg Trafikk.

- I tillegg kan man vurdere å innlemme opplæring i bruk av elsparkesykler som en del av sykkelopplæringen i skolen, sier han.

- Kan risikere erstatningskrav på flere millioner

Det er ingen forsikringsplikt for kjøring med elsparkesykkel.

Dette betyr at du ikke trenger en ansvarsforsikring, i motsetning til om du har en bil - hvor du må ha en ansvarsforsikring (delkasko) som dekker utgiftene dersom du skulle forvolde skade.

Som elsparkesyklist kan du være forsikret mot utgifter til eventuelle skadereparasjoner eller erstatninger for skader på deg selv eller andres person eller eiendom, gjennom innboforsikringen - dersom du har en.

Men innboforsikringen dekker ikke alt, og det er ikke alle som har en.

Torbjørn Brandeggen, senior kommunikasjonsrådgiver i Tryg, sier til Dinside at de har hatt tilfeller hvor elsparkesykler har kjørt i, eller på annen måte forårsaket skader, på bil.

- Er skadene omfattende og bileier har kasko utløser det gjerne reparasjonsomkostninger. Vi har også hatt tilfeller hvor personer med ulykkes- eller behandlingsforsikring har blitt skadd av eller i elsparkesykkelulykke, og således utløst forsikringserstatning. Og vi har hatt saker der kunder med tannhelseforsikring har vært utsatt for ulykke hvor elsparkesykkel har vært involvert. Vår tannhelseforsikring kan gjelde ved uforutsette kostnader og dekke behandlinger opp til 40.000 kroner per år, sier Brandeggen.

Uten en egen forsikring som dekker slike skader, kan det bli dyrt å skade seg selv eller andre:

- De fleste klarer å leve nokså greit med å gå med armen i gips noen uker etter å ha blitt lappet på legevakten. Og her betaler du jo stort sett bare egenandel. Men dersom det er tannskader, må du i de fleste tilfeller måtte ta hele regningen selv som voksen. Konsekvensene av alvorlige hodeskader er det lett å tenke seg til selv. Du kan også bli ansvarlig for skader du påfører andre mennesker, biler, eiendom eller annet, og kan i verste fall ende opp med et erstatningskrav på flere millioner dersom det er en alvorlig personskade hvor vedkommende blir invalidisert, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If, til Dinside.

Uaktsom kjøring: Erstatningen kan falle bort

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, kommenterer også at erstatningen kan falle bort dersom man har kjørt i ruset tilstand, selv om ulykken opprinnelig kan være dekket i en ulykke- eller reiseforsikring:

- Har man en ulykkesforsikring eller en utvidet reiseforsikring med ulykkesdekning vil uhell som for eksempel fall på sykkel eller sparkesykkel være dekket. Utgifter både hos sykehus og tannlege dekkes. Men har man opptrådt uaktsomt, som for eksempel å ha kjørt i ruset tilstand, kan erstatningen falle helt eller delvis bort, sier Rysstad til Dinside.

Brandeggen etterlyser at det stilles krav til utleieselskapene om forsikring for brukerne:

- Vi mener at utleieselskapene skal ha plikt til å tilby forsikring på linje med den bilutleiefirmaer har. Da ville leietaker vært dekket for skader på sykkel, seg selv og andre. Det er grovt uansvarlig å henvise til leietakers egen forsikring, særlig når vi vet at svært mange unge personer leier elsparkesykkel, og trolig er uvitende om de har forsikringsdekning eller ikke, sier Brandeggen, og fortsetter:

- Skraper man opp en bil, eller kjører på en person som blir skadd, og er uten forsikring kan man risikere å måtte dekke skadekostnadene selv, noe som kan bli veldig dyrt. For dem som har egen innbo- eller reiseforsikring er ansvarsforsikring inkludert.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer