Du får det tøffere på jobb

JOBB: Det kan bli vanskeligere å bli fast ansatt, du risikerer å jobbe mer, og du kan miste retten til overtidsbetaling. LO, YS og UHO har slått sine hoder sammen mot flertallet i Arbeidslivslovsutvalget.

Publisert
Sist oppdatert

Flertallet i Arbeidslivslovutvalget har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som LO, UHO og YS ikke kan godta. De mener endringsforslagene om stillingsvern og arbeidstid er en oppskrift på et råere arbeidsliv.

Men hva er det egentlig de mener er galt?

Fagorganisasjonene reagerer på følgende punkter i utvalgets forslag:

 • Svekket stillingsvern. Det presses på både for å utvide adgangen til midlertidig tilsetting, og i tillegg svekke retten til å stå i stilling.

  I følge LO er retten til å stå i stilling inntil det foreligger rettskraftig dom, en grunnpilar i stillingsvernet. Når utvalgets flertall foreslår å "snu" dette prinsippet, mener de at dette vil svekke den enkeltes rettsstilling i oppsigelsessaker.

  Utvalgets flertall vil ha en skjønnsmessig adgang til å ansette midlertidig ”der arbeidstageren bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag. I tillegg skal det være en generell adgang til å inngå midlertidige ansettelser for perioder inntil seks måneder.

  Fagforeningene mener at dette er i strid med dagens stillingsvern, der arbeidsgiver må ha saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet. De mener tvert imot at det heller burde komme innstramminger i bruken av midlertidige kontrakter.

  Organisasjonene begrunner dette blant annet i at midlertidig ansatte allerede i dag står svakere overfor arbeidsgiver når problemer oppstår på arbeidsplassen. De har også dårligere økonomisk trygghet, og også vanskeligere for å få opptjene grunnlag for sykepenger, fødselspenger, dagpenger og pensjonspoeng.

 • Individuelle avtaler om å jobbe mer. Forslaget åpner for individuelle avtaler om å arbeide opp til 48 timer i uka i 48 av årets uker, eller 78 timer i uka i nesten elleve uker på rad.

  Ulempen: - Med utvalgets forslag om endringer i arbeidstidsbestemmelsene, står vi overfor den første lovfestede arbeidstidsforlengelsen i Norge i moderne tid, sier LO i en pressemelding. Dette er stikk i strid med vår målsetting om kortere arbeidstid.

  Alle de tre organisasjonene mener at flertallets forslag til endringer i arbeidstidsbestemmelsene vil gi økt makt til arbeidsgiver på bekostning av ansatte, og at dette vil kunne føre til helseskadelige arbeidstidsordninger.

 • Er du enig eller uenig i organisasjonenes protester?

  (Avsluttet)
  Enig(78%) 291
  Uenig(17%) 63
  Vet ikke(5%) 18
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


 • Det skal ikke gis automatisk rett til overtidsbetaling. Mens LO, YS og UHO vil beholde søndagen som alminnelig fridag, vil flertallet tillate mer søndagsarbeid.

  Ulempen: Mulighetene til å individualisere arbeidstiden, og ha en hjemmel til å avtale utvidet arbeidstid uten overtidsbetaling er uheldig.

  - Begrepet fleksibilitet misbrukes med å legge et direkte og indirekte press på den enkelte arbeidstaker, til å ta på seg mer ubekvem arbeidstid. Arbeidsgiver vil kunne spare penger på bekostning av den ansattes helse og sikkerhet. Det er også et nytt anslag mot likestillingen i Norge at flertallet avviser å likestille turnusarbeid i for eksempel helsesektoren med skiftarbeid i industrien, sier UHO-leder Anders Folkestad på foreningens nettsider.


Men ikke alt er galt

LO, UHO og YS har fått gjennomslag for at fokuset på det psykososiale arbeidsmiljø styrkes, blant annet gjennom økte krav til organisering av arbeidet.

Det betyr også at både arbeidsgivere og mellomledere skal være nødt til å gjennomføre opplæring innen helse, miljø og sikkerhet, og at loven stadfester at god ledelse er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.

Organisasjonene har også fått gjennomslag for økt vern mot vold og trakassering av ansatte, og lovfestet vern av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Kilde: LO og UHO.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer