Formler og forutsetninger

Til glede for våre aller ivrigste lesere, presenterer vi her nærmere formlene og forutsetningene som kalkulatoren vår bygger på.

Publisert
Sist oppdatert

DinSides pensjonskalkis

  1. Formler og forutsetninger


Pensjonskalkulatoren beregner utbetalt årlig pensjon det året du går av (i 2004–kroner) etter pensjonskommisjonens forslag.

Beregningene er gjort slik:

Den generelle formelen:

P=30.000 + (I-30.000)/D
hvor
I = (0,0125*Sum (B1...........Ba))

P = utbetalt pensjon
I = inntektspensjon, dvs. opparbeidede rettigheter
D = et teknisk ”delingstall” som gjør at størrelsen på den årlige utbetalingen for hver aldersgruppe knyttes til utviklingen i forventet levealder – se nedenfor.
B = lønn det enkelte år (Pensjonsgrunnlag)
a= siste år med lønn

Pensjonskommisjonen foreslår at et beløp på 30 000 kroner ikke berøres av delingstallet (se nedenfor), og justeres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten over tid. (pkt 7.2.5 i utredningen). Lønnsveksten er forutsatt å øke årlig med 1,5 prosent ut over prisveksten.

I vår kalkulator økes derfor verdien av de 30.000 med 0,75% per år.

Reallønnsveksten forutsettes av pensjonskommisjonen å bli 1,5 prosent per år fra 2004 inn i evigheten. B økes derfor årlig med 1,5 prosent fra 2004

Høyere inntekter

Det opptjenes en proporsjonal, livsløpsbasert pensjon fra 1. krone av arbeidsinntekt opp til et tak på 8G pr år. (pkt 7.1 boks 7.1 i kommisjonens rapport)

Det gis ikke uttelling i I (inntektspensjonen) for B (pensjonsgrunnlag) større enn 8*G, altså åtte ganger folketrygdens grunnbeløp.

Grunnbeløpet G skal ikke lengre spille en så viktig rolle som i dagens pensjonssystem, men brukes som teknisk størrelse for å velge ut mottakere av garantipensjon, og til å definere ”taket” for pensjonsopptjening på 8G hvert år. Pensjonskommisjonen sier ikke eksplisitt noe om hvordan G skal oppreguleres, men vi forutsetter at den reguleres i takt med lønnsutviklingen, dvs. med 1,5 prosent pr år fra 2004.

Mer om garantipensjon i punktet nedenfor.

Lavere inntekter:

Ved lavere inntekter, gjelder følgende sett med formler:

1. Hvis I er mindre enn eller lik G og pensjonistens alder er 67 eller mer:

P = GP/D

Hvor
GP (garantipensjonen) er dagens minstepensjon = 101.969 2004-kroner
D er delingstallet
G er Folketrygdens grunnbeløp = 56.861 pr.1.5.03

2. Hvis I er større enn G, velges største P av følgende alternativer:

Alternativ 1: P= (GP+0,4(I-G))/D

Alternativ 2: P=30.000 + (I-30.000)/D

Garantipensjonen foreslås lønnsindeksert fratrukket effekten av delingstallet. (pkt 7.2.5 i utredningen)

I vår kalkulator økes derfor GP med 1,5 prosent per år fra 2004.

Delingstallet D

Delingstallet for hvert årskull har vi beregnet selv ved lineær tilnærming i en matrise med utgangspunkt følgende to tabeller i rapporten:

Tabell 7.4 Delingstall ved 67 år i framskrivingene

Delingstall ved 67 år
2010 1,00
2020 1,0542
2030 1,1099
2040 1,1675
2050 1,2265

Tabell 9.6 Endring i årlig pensjon som 67-åring ved pensjonering ved ulike aldre. Realrente 4 pst. og pst. årlig vekst i pensjonen

62 -31%
63 -26%
64 -21%
65 -15%
66 -8%
67 0%

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer