Garanterer god AFP-ordning

Store ord fra Statsministeren.

Publisert
Sist oppdatert

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa på Fellesforbundets landsmøte i Oslo onsdag at regjeringen vil være en garantist for en god AFP-ordning.

- De som er slitne etter mange år i arbeidslivet skal være trygge på at de kan gå av med verdighet og ha økonomisk trygghet, sa Stoltenberg i sin tale til landsmøtet.

1. maitalen: Eldre kan få kortere arbeidstid

Vil sikre sliterne

Han brukte mye av sin tale på debatten om AFP. Stoltenberg var opptatt av å forsikre tilhørerne om at regjeringen og fagbevegelsen er på lag i spørsmålet om tidligpensjonsordningen i den nye pensjonsmodellen.

Arkivfoto: Per Ervland
Arkivfoto: Per Ervland Vis mer


- Vi trenger en løsning som sikrer sliterne. Det står vi samlet om. Folk som har stått i jobb i mange år og som kjenner at kroppen er sliten, skal få gå av ved 62 år og med en pensjon som sikrer dem økonomisk og som gir trygghet for alderdommen: Regjeringen er garantist for dette. Samtidig må de som står lenger i jobb få noe igjen for det, sa statsministeren.

Han varslet at framtidens AFP-ordning må innrettes annerledes enn i dag. Konkrete forslag eller løfter, glimret imidlertid med sitt fravær, melder VG. Den endelige utformingen blir gjort i et utvalg med partene, ledet av Stoltenberg.

Gå av tidlig? Da bør du ha hatt minst 40 år med middels inntekt, viser vår Folketrygdkalkulator

Kampsak

De fagorganiserte kjemper en hard kamp for at ordningen fortsatt skal være forbeholdt fagorganiserte. Hvis Fellesforbundet når fram med sine krav, betyr det at AFP fortsatt blir en del av lønnsoppgjørene og bare gjort gjeldende for ansatte med tariffavtale.

Fakta om AFP:

  • Avtalefestet pensjon (AFP) er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler, og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Dagens avtale gjelder fram til 2010.
  • Pensjonen tilsvarer det man ville fått dersom man hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.
  • AFP-mottakere i NHO-LO og YS-området får i tillegg 950 kroner per måned i skattefritt sluttvederlag.
  • Innenfor finansnæringen og NAVO-området er det et skattepliktig tillegg på 1.700 kroner per måned, slik det også er i offentlig sektor.
  • AFP gis ikke i kombinasjon med uførepensjon, etterlattepensjon, rehabiliteringspenger eller attføringspenger fra folketrygden.
Kilde: NTB


Alternativet er at retten til å gå av ved 62 år blir en del av det generelle pensjonssystemet og dermed gjeldende for alle. En slik ordning frykter de fagorganiserte vil føre til dårligere AFP enn i dag.

AFP kan også lett komme i konflikt med pensjonsforlikets intensjon om at pensjonssystemet skal bidra til at flest mulig står lengst mulig i arbeid.

Spørsmålet kan bli avklart i det arbeidet AFP-utvalget som arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) leder. Med i utvalget er representanter fra både arbeidstakere og arbeidsgivere. Innstillingen skal etter planen være klar innen årets utgang.

Jobber mer enn vi tror

Mot tøft oppgjør

Ledelsen i LO og Fellesforbundet ønsker en generell uttalelse som bare slår fast at AFP ikke skal være dårligere enn i dag. Ledelsen ønsker handlingsrom både i AFP-utvalget og i lønnsforhandlingene.

Det kan likevel bli flertall på landsmøtet i Fellesforbundet for en uttalelse som kommer med krav som vil binde opp forbundsledelsens arbeid, både i AFP-utvalget og i lønnsoppgjøret neste vår. AFP-opposisjonen tviler på om LO-ledelsen er patent i spørsmålet.

Det er derfor ingen dristig spådom at det kommende lønnsoppgjøret kan bli det hardeste på mange år. Arbeidsgiverne mener at ordningen allerede er for dyr for bedriftene.

I 1996 ble det streik på grunn av AFP trass i at det egentlig var enighet mellom partene, men tidligere vedtak førte til at forhandlerne manglet handlingsrom.

Les om pensjonssparingen som stinker

Arbeidslinja

I pensjonsforliket i Stortinget ligger arbeidslinja til grunn. Det handler om å få flest mulig til å jobbe etter at de skulle ha gått av for aldersgrensen ved 67 år.

AFP er i manges øyne en ordning som motarbeider denne intensjonen. Opprinnelig var ordningen fra 1988 tenkt som en ordning som skulle sikre at folk som hadde stått i tungt fysisk arbeid kunne gå av på en verdig måte. Antallet AFP-pensjonister har imidlertid økt så kraftig at ordningen ikke lenger bare omfatter «sliterne».

I flere tilfeller er ordningen også brukt til å presse eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet. Stilt overfor valget om å bli oppsagt eller gå av med AFP, har ikke valget for disse vært vanskelig. Dette er i stor grad arbeidstakere som gjerne hadde fortsatt, men som bedriftene kvitter seg med når antallet ansatte skal ned.

Hvor mange av dagens vel 42.300 AFP-pensjonister som er ufrivillige pensjonister, eller hvor mange som er «slitere», er det trolig ingen som har oversikt over.

Stadig flere med AFP

Ved utgangen av juni viser statistikk fra NAV at nærmere 42.300 personer mottok AFP. Økningen var på 9,6 prosent fra juni 2006.

I første halvår i år fikk om lag 6.100 personer AFP. Dette er en økning i nye pensjonister på 4,2 prosent sammenlignet med første halvår i 2006. Fra 2005 til 2006 var økningen 13,7 prosent.

Økt befolkning i AFP-alder er hovedårsak til økningen. I juni i år utgjorde AFP-mottakerne 18,7 prosent av alle arbeidstakere i AFP-alder.

Det er imidlertid stadig flere som benytter seg av anledningen til å ta seg arbeid etter at de har gått av med AFP. Blant menn i privat sektor tok to av ti ut gradert pensjon. I offentlig sektor er det tre av ti som kombinerer arbeid og pensjon.

Gå av tidlig? Da bør du ha hatt minst 40 år med middels inntekt, viser vår Folketrygdkalkulator

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer