Hva, og hvor mye dekkes av lønnsgarantien?

Det er din jobb å sannsynliggjøre eksistensen av og størrelsen på lønnskravet. For eksempel ved å vise til arbeidsavtalen, lønns- og trekkoppgaver, lønnsslipper, eller timelister. Ofte vil også lønningsansvarlig kunne bekrefte dette.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ordningen dekker følgende krav:

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder. "Annet arbeidsvederlag" kan for eksempel være akkordoppgjør, provisjon eller overtidsgodtgjøring

  • Feriepenger for inntil 30 måneder

  • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder

  • Renter av udekkede lønnskrav, og inndrivelseskostnader

  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder

  • Rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæring
MERK: Dette er kun en stikkordsoversikt, hele regelverket finner du her.

Andre begrensninger


Dersom du ikke er i arbeid etter konkursåpning, er det et vilkår at du innen 14 dager etter konkursåpning har meldt deg hos arbeidsformidlingen som arbeidssøker. Du må stå tilmeldt arbeidsformidlingen i hele søknadsperioden.

Annen inntekt som kommer i stedet for inntekt hos tidligere arbeidsgiver i søknadsperioden, trekkes fra.

Utbetaling fra garantien er begrenset til tre ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. I 2003 utgjorde dette 170.583 kroner.

Rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæringen kommer i tillegg.

Dersom du har fått forskuttert dagpenger, trekkes disse fra ved utbetalingen fra boet.

Hva får du ikke dekket?


Krav om dekning av utgifter, for eksempel til bil og diett, omfattes ikke.

Som hovedregel omfattes heller ikke:

  • Lønnskrav som har forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen. (Fristdagen er som regel dagen da skifteretten mottok den konkursbegjæringen som førte til at det ble åpnet konkurs.)
  • Feriepenger opptjent tidligere enn 24 måneder før fristdagen. Unntaket gjelder ikke dersom feriepengene forfalt til betaling senere enn 4 måneder før fristdagen
  • Lønn og feriepenger opptjent etter overdragelsestidspunktet, dersom virksomheten overdras til ny innehaver før konkursåpning, og du fortsetter arbeidsforholdet hos den nye innehaveren.

Gamle krav


Selv om dine krav er opptjent eller forfalt for lang tid tilbake til å kunne dekkes etter hovedregelen, kan kravene likevel dekkes hvis du uten ugrunnet opphold etter forfall har forsøkt å inndrive kravene, eller tatt skritt som nevnt i konkursloven § 63 for å få åpnet konkurs.

Da må du imidlertid være raskt ute.

Her finner du hele regelverket.

Søknadsskjema

Søknadsskjema får du hos Arbeidstilsynet.no eller hos bostyrer.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer