- Hvor mye ferie får vikarer?

Og må du ta den ut når det passer sjefen og ikke deg? Se hva eksperten svarte.

Publisert
Sist oppdatert
Du har krav på minimum 4 uker og 1 dag ferie.


Elin Lind fra Arbeidstilsynets svartelefon svarte på lesernes spørsmål.

Du kan sende inn ditt spørsmål under. Men først anbefaler vi at du leser setter deg inn i det aller mest grunnleggende, og leser hva Lind har svart andre lesere. Kanskje du finner svaret her?

Ferieloven lik for alle

Hvor mange uker i året kan du regne med å reise til en slik strand?? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Hvor mange uker i året kan du regne med å reise til en slik strand?? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Vis mer


Norske arbeidstakeres ferierettigheter er beskyttet i ferieloven. Denne gjelder for alle arbeidstakere.

DinSide: Hvor mye ferie har man krav på?

- Alle har krav på fire uker og en dag ferie, uavhengig av stillingsprosent, sier Lind til DinSide.no.

Den ene dagen er den såkalte Gro-dagen. Disse fire ukene + en dag er minimumskravet. Det er ingen ting som hindrer arbeidsgiveren din å gi deg mer ferie, men du kan ikke kreve dette. En rekke norske arbeidstakere har fem ukers ferie gjennom kontrakt eller tariffavtale, og Gro-dagen er da inkludert i den femte uken.

Feriepenger utbetales på bakgrunn av fjorårets lønn. Man har krav på 10,2 prosent af fjorårets lønn for de som har fri fire uker pluss en dag, og 12 prosent (trekk for fire dager) dersom du har fri i fem uker.

Les mer om beregningene, og finn ut hvor mye feriepenger du får i år med DinSides feriepengekalkulator.

Les også: Alt om feriepenger

Har man rett til ferie selv om man ikke har opparbeidet seg feriepenger?

- Det er viktig å skille mellom rett til ferie og rett til feriepenger, sier Lind. - Som arbeidstaker har du stort sett alltid rett til ferie, men det avhenger av at du har hatt inntekt året før.

Kan man bli pålagt å ta ferie på spesielle tidspunkt?

- Man kan både bli pålagt å ta ferie, og kreve å ta ut deler av ferien i spesielle tidsrom. Hovedperioden er 1. juni til 30. september, sier Lind. Du kan bli pålagt å ta ut all ferien din i dette tidsrommet.

Likeledes kan du kreve å få ta ut minst tre uker sammenhengende i denne perioden, men du kan ikke kreve å bestemme hvilke dager i denne perioden det skal være.

Må jeg ta ut ferie?

- Dersom du ikke har opparbeidet deg feriepenger, kan ikke arbeidsgiver kreve at du tar deg ulønnet fri, med visse unntak: Dersom arbeidsplassen har fellesferie, og stenger i en viss periode, kan du likevel bli pålagt ferie i dette tidsrommet.

Hva skjer dersom jeg blir syk i ferien?

- Det er kun ved sykemelding at du har krav på å få ferien din utsatt, sier Lind.

- Det er også forskjell på om du er syk når ferien begynner, eller om du blir syk i ferien. Er du syk (med legeerklæring) når du går ut i ferie, har du krav på å få de feriedagene du er syk utsatt. Dersom du blir syk i ferien må du være sykemeldt i minst seks virkedager for å få ferien igjen.

Det er seks virkedager i en uke (mandag til lørdag) så det er viktig at man får en sykemelding som går feks fra mandag til lørdag.

Lurer du på noe mer? Du kan sende inn ditt spørsmål allerede nå!

Nettmøtet er nå avsluttet.

Dyrt å ta ferie?

Innsendt av Stian
14.05.2008 15:01
Hei du.

I fjor jobbet jeg hos en annen arbeidsgiver, og fikk utbetalt opptjente feriepenger for 2007 i desember/januar (husker ikke helt sikkert)
Nå arbeider jeg hos en ny arbeidsgiver, men de pengene jeg fikk utbetalt av forrige arbeidsgiver i des/jan er for det meste brukt opp.

Er det slik at jeg da blir pålagt å ta ferie, selv om jeg da ikke får lønn i perioden jeg er borte?

Mvh,

Stian
Hei Stian!
Ja, det er nok slik at du kan bli pålagt ferie av din nye arbeidsgiver, så lenge du har hatt full feriepenge-opptjening hos din forrige.

Det er derfor ganske viktig at man selv sparer feriepengene til ferieavvikling hos ny arbeidsgiver, når man slutter i en jobb.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

usammenhengende ferie

Innsendt av Rolf
14.05.2008 15:13
Det står at man kan kreve å få ta ut minst tre uker sammenhengende ferie. Men hva om man ønsker å dele opp ferien? Kan man f.eks. ha annenhver uke ferie og jobb?
Hei!

Man kan ikke kreve å dele opp ferien, man må ta den sammenhengende dersom arbeidsgiver krever dette. Men du kan selvfølgelig spørre arbeidsgiveren din om du får lov å dele ferien slik du vil.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

Ferie hos ny arbeidsgiver

Innsendt av Tros
14.05.2008 15:48
Har vært i samme jobb i nesten to år. Har sagt opp jobben og skal begynne i ny jobb i juli. Avvikler 2 uker ferie i oppsigelsestiden. Har da allikevel en uke ferie tilgode. Kan denne taes hos den nye arbeidsgiveren (uten trekk i lønn)? Og må den evt taes inne hovedferieperioden?
Hei Tros!

Du kan kreve å ta den delen av den lovpålagte ferien (fire uker og en dag) du ikke har tatt hos din nåværende arbeidsgiver, hos din nye arbeidsgiver. Ferielovens § 7 sier at alle arbeidstakere kan kreve tre uker ferie i hovedferieperioden, så den delen av disse tre ukene du ikke har tatt hos din tidligere arbeidsgiver, kan du kreve hos din nye arbeidsgiver innen utgangen av hovedferieperioden. Resten av den lovpålagte ferien kan du kreve innen utgangen av ferieåret.
Du vil imidlertid ikke kunne kreve lønn hos din nye arbeidsgiver når du tar ferie. Du kan kreve opptjente feriepengene utbetalt når du slutter hos en arbeidsgiver, og det er disse feriepengene som skal dekke lønnsbortfallet hos din nye arbeidsgiver.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

Ferie under vikartid

Innsendt av Toro
14.05.2008 15:48
Hei.

Jeg har en fast stilling i et byggefirma. Jobber som Byggeleder. Har også fast inntekt hver mnd. Mine spørsmål er: Jeg har 5 ukers ferie. Har fått opplysing fra min arbeidsgiver at helligdager som påske, pinse og jul inngår i de 5 ukene. Stemmer dette?
Hvor mange timer er lovpålagt hvert år. Jeg tenker slik som jeg har det så beregnes det lønn av 1950 timer. Stemmer dette? Kommer selv frem til en lavere timeantall.
Spørsmål angående min samboer: Hun jobber som fast vikar i en kommunal barnehage. Hun har fem uker ferie, men har tatt ut fire av disse i mars/april. Hun har ikke tatt ut feriepenger. Hva er riktig? Har hun krav på lønn i den perioden hun er på ferie når hun ikke har tatt ut feriepenger eller blir det trekk? Ferien ville jo uansett blitt tatt ut i juli og da utbetales feriepenger.
Hei Toro!
I forhold til den lovbestemte ferien (som er fire uker og en dag, ikke fem uker ferie) så regnes helligdager ikke som feriedager. Har dere avtalt lengre ferie enn dette, er det denne avtalen som ligger til grunn for om helligdager skal regnes som feriedager i den femte ferieuken.

Det er ikke lovregulert hvor mange timer som regnes som et årsverk.

Ang spørsmålet ditt om din samboer: Ferielovens utgangspunkt er at man kan kreve feriepengene utbetalt i forbindelse med at man tar ferie. Mange arbeidsgiver utbetaler feriepenger tilsvarende lønn når man tar ferie, og det overskytende sammen med lønn for juni måned. Dette er det åpnet opp for i ferielovens § 11 (1)andre ledd.
Det er også anledning til å avtale andre ordninger dersom man har tariffavtale.

Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste.

Lærling

Innsendt av Fredrik
14.05.2008 15:51
Hei.

Jeg har jobbet siste halvår av 2007 i en bedrift, og jeg er lærling der enda. Spørsmålet mitt er hvor mye ferie har jeg krav på, og hvordan er lønnsordningen i forhold til dette?

Mvh
Fredrik
Hei Fredrik!
Du har som læring akkurat samme lovpålagte rett på full ferie som andre arbeidstakere. Du kan derfor kreve fire uker og en dag ferie i løpet av året, hvorav minst tre uker skal være sammenhengende i hovedferieperioden.
Du vil imidlertid ikke få lønn når du tar ferie, men du kan kreve 10,2 prosent av lønnen du fikk i 2007 utbetalt i feriepenger, og det er disse feriepengene som skal dekke lønnsbortfallet ditt. Dersom du bare hadde inntekt halve 2007 så vil du ikke ha full feriepenge-opptjening, det vil si at deler av ferien din vil være uten feriepenger.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

ungdommer m sommerjobb

Innsendt av anette
14.05.2008 16:15
Jeg har et par sommerhjelper under 18 år ansatt.. skal de ha 3 ukers sammenhengende ferie? Mener jeg har hørt det et sted?
Hei Anette!
Ferieloven gir rett på fire uker og en dag ferie hvert år, og man kan kreve å få tre av disse ukene sammenhengende i hovedferieperioden (1. juni-30 september). Arbeidsmiljølovens § 11-5 (4) krever i tillegg at elever under 18 år skal ha minst to av ukene i skolens sommerferie.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste.

vikar og ferie

Innsendt av tulla77
14.05.2008 16:29
hei. jeg jobber som vikar og lurte på hvor mange ferie uker jeg har? jeg har vært vikar siden 15.januar 2007. i fjor hadde jeg krav på 3 uker. hvor mye ferie har jeg fri i år da? 4..eller 5? eller kun 3 uker?

hilsen meg
Hei du!
Vikarer har i utgangspunktet akkurat samme rett på full ferie som vanlige arbeidstakere, det vil si at du kan kreve fire uker og en dag ferie i løpet av året, hvorav tre uker skal kunne tas sammenhengende en eller annen gang i løpet av hovedferieperioden (1. juni-30 september)
Dersom ditt vikariat går ut og du får ny arbedisgiver så tar du med denne retten til ferie, så hvem du kan kreve ferie hos avhenger av hvilken arbeidsgiver du jobber hos i utgangen av hovedferieperioden.
Du får ikke lønn når du tar ferie, men hadde du inntekt i fjor så får du feriepenger av denne inntekten, og det er disse feriepengene du skal bruke når du tar ferie. Du kan kreve minst 10,2 prosent av lønnen du fikk i fjor utbetalt i feriepenger.
Dersom du ikke hadde inntekt i fjor så har du fortsatt krav på ferie, men da blir det en ferie uten inntekt.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste.

deltidsansatt og ferie

Innsendt av jonas
14.05.2008 18:10
Hei!
jeg er deltids ansatt dvs. jobber 5 dager i like uker og en gad i ulike uker. dvs. 42,5 timer og 6 timer pr. 2uker som blir 97 timer i måneden.
Jeg har fem ukers ferie men hvor mange av disse skal vare som på uker som er fem dagers aktiv jobb uker?
Eller hvor mange arbeids dager skal vare i min ferie tiden?
for hånds takk
Hei Jonas!
Ferieloven gir deg rett på 25 feriedager og i en uke er det seks feriedager/virkedager, fordi lørdagen også teller med. Til sammen har man dermed krav på fire uker og en dag ferie.
Når du tar en uke ferie så går det med en uke ferie, det vil si seks feriedager, uansett hvor mange dager eller timer du skulle ha jobbet. Du kan ikke med ferieloven i hånd kreve å dele opp ferien, og for eksempel bare bruke feriedager de dagene du skulle ha jobbet. Du må med andre ord ta ferien samlet dersom arbeidsgiver krever dette.

Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

opptjent ferie etter svangerskapsperm.

Innsendt av
14.05.2008 20:42
Hei,
jeg har fast jobb. skal ut i svangerskapspermisjon i august. skal ta ut 100%. spørsmålet er: hvor mye opptjent feriedager har jeg (med lønn), og hvor mange feriedager har jeg rett til uten lønn, når jeg skal starte på jobb igjen (en gang i april 2009).

mvh.
Hong Yen
Hei Hong Yen!
Det er viktig å skille mellom din rett til å ta ferie og din rett på feriepenger.
Du har uansett rett på fire uker og en dag ferie, både i 2008 og 2009.
Du skal ha utbetalt minimum 10,2 prosent av den lønnen du har hatt året før du tar ferie. Når det gjelder fødselspenger så har du kun krav på feriepenger opptjent av 12 uker ved full sats, og 15 uker ved 80 prosent sats. Man vil derfor normalt ikke ha full opptjening for den tiden du er i permisjon, men du har likevel krav på å få ta full ferie.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

Ferie vs avspasering

Innsendt av kvinne26
14.05.2008 21:23
Her jeg jobber har jeg fått streng beskjed om at all ferie må tas ut før avspasering. Det vil si at om jeg jobber overtid kan jeg ikke ta avspasering hvis jeg fortsatt har ferie til overs. Jeg får ikke overtidsbetalt.

Kan arbeidsgiver kreve dette, og i så fall hvor mye ferie kan han kreve at jeg tar ut før jeg går i avspasering?
Hei!

Avspasering er i utgangspunktet ikke lovregulert, og det betyr at det i all hovedsak blir en avtalesak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Overtid er imidlertid lovregulert i Arbeidsmiljølovens kap 10, og der står det at dersom du jobber overtid, så skal du ha et overtidstillegg på minst 40 prosent. Dette kan man som hovedregel ikke avtale seg bort i fra. Gjør ellers oppmerksom på at overtid i lovens forstand er arbeid ut over ni timer dagen og 40 timer uken.
Arbeidsgiver har styringsrett til å bestemme at man skal ta ut ferie før avspasering, ettersom dette ikke er lovregulert. Arbeidsgiver kan derfor bestemme at man skal ta ut hele ferien før avspasering. Tre av disse ukene kan du kreve å få i hovedferieperioden.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

fri uten lonn

Innsendt av adela
14.05.2008 21:42
Hei, jeg vil spørre hvor lenge kan man ta fri uten betalt lønn (i tilleg til 4 ukersferie)? Kan det være 5 uker? Regnes denne tiden til pensjon ? Takk for svaret. Adela Krejcova
Hei Adela!

Ferieloven gir deg kun rett til ferie fire uker og en dag. Fritid ut over dette blir en avtalesak mellom deg og arbeidsgiver.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

deltid

Innsendt av
15.05.2008 01:24
må en ta ut hele uker, eller kan dele opp og ta enkelt dager. hvordan stiller det seg ved deltidsstillinger med fri flere dager i uken, kontra heltid?
Hei!

Du kan ikke med loven i hånd kreve å dele opp ferien, du må med andre ord ta den sammenhengende dersom arbeidsgiveren din vil det.
Når du tar en uke ferie går det med en hel ferieuke, uavhengig hvor mange dager du skulle ha jobbet den aktuelle uken.

Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

ufør

Innsendt av erik
15.05.2008 08:37
hadde 3 uker ferie i fjor, fikk aldri tatt ut den siste uken, har jeg da krav på og få den uken ut i lønn, vil si at jeg er 50% ufør?
Hei Erik!

Har du ikke fått utbetalt alle feriepengene dine fra i fjor, så har du krav på å få de utbetalt nå.
Har du fått feriepenger, men blitt trukket i lønn for den ferien du skulle ha tatt, vil du kunne ha et udekket lønnskrav hos arbeidsgiver.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

feriepenger etter sykdom

Innsendt av svein Br
15.05.2008 09:07
Hvis en arbeidstaker har vert syk fra mars 2007 og ut året. Hvor my feriepenger har han krav på?Han har fått
utbetalt sin månedslønn fra firma, som har fått refundert
dette fra NAV.
Hei Svein!
I utgangspunktet har vedkommende krav på 10,2 prosent av det han har tjent før han ble sykemeldt. I tillegg kan han kreve feriepenger av sykepenger i arbeidsgiverperioden pluss 48 dager med sykepenger ut over dette.
Rettigheter til å opptjene seg feriepenger av sykepenger ut over dette må være særskilt avtalt i virksomheten.
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste.

Har jeg rett på ferie - ny jobb snart

Innsendt av Inga
15.05.2008 10:27
Jeg begynner i ny jobb i juni og arb.giver vil gjerne at jeg skal jobbe litt i juli pga hun som jeg tar over etter er borte da.Jeg har sagt at jeg kan jobbe litt men ønsker selvsagt å ha litt ferie.Har jeg rett på det?
Ungene har fri fra bhg 3 uker i juli , har et lite dillemma der.
Hei Inga!

I utgangspunktet er det best at du og arbeidsgiver blir enig om når du skal ta ferie, men til syvende og sist er det arbeidsgiver som har styringsrett til å bestemme dette, innenfor visse rammer. En av disse rammene er at du skal kunne ta tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden og den går fra 1. juni til 30 september.
Du kan derfor ikke kreve ferien i juli, men før utgangen av september. Det er viktig å påpeke at det skal foretas reelle drøftinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidsgiveren vurderer arbeidstakerens synspunkter seriøst.
Lykke til!

Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

Ny jobb

Innsendt av FerieMann
15.05.2008 12:02
Heisann

Dersom jeg begynner i ny jobb i 1. juli hvor masse ferie har jeg krav på da? Kan jeg kreve 5 uker og feks overføre 2 uker til neste år?

Er innforstått med at jeg ikke får betalt for disse ukene...
Hei Feriemann!

Du kan kreve å få ta fire uker og en dag ferie i løpet av ferieåret selv om du begynner i ny jobb 1. juli. Forutsetningen er at du ikke har avviklet noe ferie i år den forrige jobben. Har du det, er det bare det resterende du kan kreve hos din nye arbeidsgiver.
Overføring av ferie innebærer en avtale mellom deg og arbeidsgiver, det må dere med andre ord bli enige om.

Lykke til i ny-jobben!
Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste

Innsendt av grepe
15.05.2008 12:09
Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut 3 uker sammenhengende ferie?
Hei!
Ja, det kan han gjøre, forutsatt at det er i hovedferieperioden.

Vennlig hilsen Elin Lind, rådgiver i Arbeidstilsynets Svartjeneste


Arbeidstilsynets svartjeneste er en egen informasjonstjeneste som besvarer spørsmål om rettigheter og plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og andre forskrifter som går på arbeidsmiljøet. Telefon: 815-48222.


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer