Jobber du for mye?

JOBB: Lei av at sjefen ber deg om å jobbe overtid? Eller er du av typen som selv vil jobbe ekstra for å tjene mer? Se vår overtidsguide og test deg selv i vår overtids-test.

Publisert
Sist oppdatert

Får du betalt for å jobbe overtid?

(Avsluttet)
Ja(44%) 1043
Nei - jeg får ingenting(36%) 856
Nei - men får avspasering(20%) 462
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvor mye du skal jobbe skal stå i arbeidsavtalen din, men er uansett regulert i lovverket. I følge loven er den alminnelige arbeidstiden 9 timer per dag eller 40 timer i uka.

Omfattes du av en tariffavtale er det ofte avtalt kortere arbeidstid, det vanlige er 37,5 timer per uke.

Når blir det overtid?

Legg merke til at når loven har begrenset den alminnelige arbeidstidens lengde både per døgn og per uke, er det overtidsarbeid når en av delene er overskredet.

Dersom det blir arbeidet mer enn avtalt, men innenfor det loven definerer som den alminnelige arbeidstiden på 40 timer, heter det ”merarbeid”. I følge loven blir det altså ikke overtid før det arbeides ut over 40 timer i uka. Dette skillet er viktig å få med seg for deg som skal kreve overtidsbetaling, og ikke er regulert av tariffavtale.

Omfattes du av en tariffavtale vil det være denne som regulerer når overtiden starter.

Forvirret, eller føler du deg allerede som en ekspert på området? Trykk på startknappen nedenfor for å gå rett til testen, eller les resten av artikkelen før du prøver deg.

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.
Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.
Hvor mye ekstra har du krav på?

Hvor mye du får betalt for å jobbe overtid vil variere. Det er nemlig avhengig av hvilken avtale du har forhandlet deg fram til, om du er fagorganisert og bundet av en tariffavtale, eller om sjefen forholder seg til arbeidsmiljølovens regler:

 • Loven: Overtid skal betales med et tillegg på minst 40 % av den lønn du vanligvis får for tilsvarende arbeid i alminnelig arbeidstid. Arbeidsmiljølovens §49.
 • Tariffavtale: Ofte er det her avtalt bedre rettigheter enn minsterettighetene i loven, for eksempel 50% eller 100% av lønna. I tillegg utløses kravet på overtidsbetaling allerede ved arbeid utover avtalt arbeidstid (f.eks. ut over 37,5 timer per uke).
 • Arbeidsavtale: Dette kan også være regulert i arbeidsavtalen. Men mange har avtalt at man ikke skal få overtidsbetaling, høy fastlønn kan være en forklaring. Andre har igjen forhandlet seg fram til fridager som belønning. Noen har igjen ulike kombinasjoner av dette.

Hvor mye ekstra kan du jobbe?

Også her må vi skille mellom reglene i loven – og de som er avtalefestet i en tariffavtale.

 • Per dag: Arbeidsgiver kan pålegge den enkelte arbeidstaker å arbeide opptil 14 timer samlet arbeidstid per døgn. Det er 5 timer utover den alminnelige arbeidstiden på 9 timer.

  I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiveren og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om en samlet arbeidstid på inntil 16 timer per døgn.

 • Per uke og per måned: Loven setter ingen grense for hvor mye arbeidstakeren kan arbeide på en uke eller på fire sammenhengende uker. Men det er ikke lov å arbeide mer enn 48 timer samlet arbeidstid per uke i gjennomsnitt, målt i en fire måneders periode. Dette kompliseres ytterligere av at beregningsperioden på visse vilkår kan utvides til seks måneder.

  I virksomheter med tariffavtale kan perioden utvides til ett år etter avtale med tillitsvalgte.

  Arbeidsgiver kan bestemme hvordan overtidsarbeidet skal fordeles innenfor beregningsperioden. Arbeidsgiver kan likevel ikke gå utover 14 eller 16 timer samlet arbeidstid per døgn, og må uansett holde seg innenfor årsgrensen for overtid på 200 eller 400 timer. Maksgrensen er forklart lenger ned.

 • Maksimalt overtid per år:
 • Sjefen kan pålegge deg å arbeide inntil 200 timer overtid per kalenderår. I tillegg kan du på frivillig basis avtale 200 timer i tillegg. Det er altså maksimalt lov å jobbe inntil 400 timer overtid per kalenderår. Slike avtaler må inngås skriftlig.

Når kan sjefen pålegge deg å jobbe overtid?

Sjefen kan ikke gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning. Beordret overtid må ha en begrunnelse. Arbeidstilsynet nevner disse eksemplene:

 • ..når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,

 • ..når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,

 • ..når det er oppstått uventet arbeidspress,

 • ..når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger eller lignende har oppstått særlig arbeidspress.

Lønningslister

Arbeidsgiveren er nødt til å føre lønningslister som viser antallet overtidstimer per uke og per kalenderår for den enkelte arbeidstaker. Disse listene skal være tilgjengelige for Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte.


Spesielt om fagforeninger med innstillingsrett etter arbeidstvistloven:

 • Fagforeninger med mer enn 10 000 medlemmer kan inngå avtale om lengden og plasseringen av arbeidstiden uten hinder av reglene i arbeidstidskapittelet, og rammene for overtid. Utvidet overtid kan bare avtales for arbeidstakere som, i det enkelte tilfellet, har sagt seg villig til det og når vilkårene for overtid er oppfylt. Avtalene som inngås må være forsvarlige i forhold til arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet.

  Så langt det er mulig må likevel sjefen drøfte nødvendigheten av overtiden med de tillitsvalgte før overtidsarbeidet iverksettes, og han er pålagt å fordele overtidsarbeidet slik at det unngås for stor belastning på enkeltpersoner.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer