Nordmenn er på jobb eller skole

En såkalt fredagshumor med tittel "Ikke rart jeg er sliten" verserer nok engang på norske arbeidsplasser. Våre tall avslører flust av feil og unøyaktigheter i e-posten som har farget vår virkelighetsoppfatning i tiår.

Publisert
Sist oppdatert

Nordmenn er på jobb eller skole

  1. Les hele e-posten her!


Forfatteren av e-posten opphøyer seg selv til den eneste i Norge som jobber, etter en lang tirade hvor han eller hun etter eliminasjonsmetoden definerer den norske arbeidsstyrken.

Etter et tiår i uvisshet om sannhetsgehalten i e-posten, har vi nå gransket den med kritisk blikk, og kommet til helt andre konklusjoner.

Faktisk er hele halvparten av Norges befolkning yrkesaktive, jf. diagrammet nedenfor.

Nordmenn er på jobb eller skole


Tror du at du jobber mer eller mindre enn resten av befolkningen?

(Avsluttet)
Mer(69%) 237
Mindre(20%) 67
Er under utdanning(11%) 38
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Gruppen 67 - 110 åringer utgjør litt over 600 tusen personer. Dette er under halvparten av hva som påstås i fredagsvitsen, nemlig 1,4 millioner. Interessant er det at cirka 500 nordmenn er mellom 100 og 110 år gamle. Denne gruppen spås stor vekst årene fremover i pensjonskommisjonens rapport.

Forfatteren har delvis rett i at ca 1 million nordmenn går på skolen eller er under skolepliktig alder. Gruppen 0 til 15 år gamle er på ca 1 million. Men i tillegg kommer ca 220 tusen nordmenn mellom 16 og 66 år som er under utdanning.

Arbeid for alle?
GruppePersonerProsent
0-15åringer966 69421
67-110-åringer605 14313
AFP-pensjonister* 33 4751
Uførepensjonister* 292 2246
Personer 16-66 år under utdanning219 0005
Personer 16-66 år hjemmearbeidende76 0002
Personer 16-66 år annet66 0001
Yrkesaktive 16 – 66 år2 293 71550
Sum nordmenn4 552 251100
Kilder: Hvor ikke annet er oppgitt: SSB Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 2003 *Rikstrygdeverket pr. 31.12.02


Gruppen AFP-pensjonister har i den siste tiden fått mye mer omtale enn størrelsen skulle tilsi. Ved inngangen av 2003 var 33.000 tusen personer pensjonert etter denne ordningen, som altså gir muligheter for pensjon før fylte 67 år.

Gruppen uførepensjonister er en langt større gruppe. Hele 292.000 personer mellom 16 og 66 år var uføretrygdede i fjor, og altså ca 6 prosent av befolkningen.

E-postforfatteren vil innvende at vi ikke har kartlagt offentlig ansatte, innsatte og sykemeldte. Til dette vil vi svare at SSBs Arbeidskraftundersøkelse nylig viste at landets sysselsatte i gjennomsnitt arbeidet 78 prosent av et årsverk.

Nordmenn er på jobb eller skole

  1. Les hele e-posten her!


Vi er litt usikre på om vi nå fullt ut har tilbakevist forfatterens påstander om den norske arbeidsstyrken. Uansett må det likevel kunne slås fast at arbeidsstyrken er på mer enn en person.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer