Sjekk rettighetene dine før du flytter

Trygdereglene åpner for både skjønn og unntak. Det er derfor viktig at du sjekker med trygdekontoret før du kaster loss fra gamlelandet.

Publisert
Sist oppdatert

Spansk alderdom gir liten trygghet

  1. Sjekk rettighetene dine før du flytter


For å få rett til pensjon fra folketrygden må du som hovedregel være medlem av folketrygden med rett til ytelser etter folketrygdlovens pensjonskapitler. Det er du som bosatt i Norge. Dette kravet er ikke absolutt, og folketrygdloven inneholder selv følgende unntaksbestemmelser:

Har du minst 20 års faktisk botid i Norge mellom fylte 16 år og fram til utflyttingen, begrenset til det år du fyller 66, får du med deg pensjonen til utlandet. For pensjon til gjenlevende ektefelle likestilles avdødes og gjenlevendes botid.

Har du rett til tilleggspensjon, får du med deg denne samt en grunnpensjon fastsatt etter en trygdetid som svarer til det antall poengår tilleggspensjonen ytes etter.

Trygdeavtaler EØS
Flytter du til Spania, som Norge har trygdeavtale med, har du større mulighet til å få med deg din pensjon enn det du har etter folketrygdloven.

Er du i tvil om trygderettighetene dine som pensjonist, må du henvende deg til

Folketrygdkontoret for utenlandssaker, eller ditt lokale trygdekontor.

Pensjonen din

Minstepensjon gis til personer som ikke har opptjent tilleggspensjon eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget. Minstepensjon består av grunnpensjon og særtillegg, eventuelt også tilleggspensjon lavere enn særtillegget.

Grunnpensjon
Grunnpensjon beregnes på bakgrunn av trygdetid og er uavhengig av tidligere inntekt. Grunnpensjon tilsvarer grunnbeløpet for en enslig pensjonsmottaker. For ektefelle, samboer og registrerte partnere utgjør grunnpensjonen 80% av grunnbeløpet.

Særtillegg
Fullt særtillegg for en som er enslig eller gift med en som ikke er pensjonist, svarer til 79,33 prosent av grunnbeløpet (G). Dersom pensjonisten forsørger ektefelle som er minst 60 år gammel, får pensjonisten dobbelt særtillegg, altså 158,66 prosent av grunnbeløpet (G). Minstesats utbetales til pensjonist der ektefellen mottar tilleggspensjon større enn særtillegget etter ordinær sats. Minstesatsen tilsvarer 74 prosent av grunnbeløpet.

Tilleggspensjon
Beregnes på grunnlag av tidligere arbeidsinntekt. For å få full tilleggspensjon er det et krav om poengopptjening minst 40 år. Det er imidlertid spesielle regler om overkompensasjon for den som er født før 1937. Det er også regler for beregning av framtidige pensjonspoeng for uføre/ - og gjenlevende pensjonister.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer