Spansk alderdom gir liten trygghet

Rik og frisk? Reis til Spania, hvor de aller fleste nordmenn er både rike og velutdannede. Er du derimot fattig og syk, må du holde tette bånd til moder Norge.

Publisert
Sist oppdatert

Spansk alderdom gir liten trygghet

  1. Sjekk rettighetene dine før du flytter


Det er et klasseskille blant norske pensjonister i Spania:

  • Det ressurssterke flertallet oppholder seg der som turister, og eier fortsatt enten bolig, hytte eller begge deler i gamlelandet.
  • Så har du mindretallet som melder flytting av økonomiske årsaker. De kan gå en usikker spansk fremtid i møte.
Dette er hovedbildet som tegner er seg i en fersk rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Rapporten "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" er en kartlegging av forholdene blant norske pensjonister på solkysten.

Forskerteamet har ikke lykkes i å få et sikkert anslag over hvor mange nordmenn som helt eller delvis bor i Spania, men anslår at det dreier seg om 20 - 25.000 personer. Dette er en broget forsamling, og hovedskillet blant de pensjonerte går mellom de som oppholder seg i Spania som turister, og de som har meldt flytting fra Norge.

"Turist - pensjonistene" anslås til 10 - 15.000, mens i underkant av 3.000 personer over 50 år har meldt flytting til Spania fra 1996 til 2002.

Upstairs, downstairs?

Den første gruppen er velutdannet og, av en eller annen grunn, hovedsakelig fra Oslo, Akershus og Vestfold. De er rike - hele 91 prosent eier bolig i Norge - og er fortsatt registrert i sin bostedskommune i Norge, hvor de har fulle rettigheter med hensyn til norske helse- og omsorgstjenester.

Blant de som har meldt flytting, er situasjonen en helt annen. Uføretrygdede utgjør 33 prosent. Halvparten av de utflyttede eier ikke bolig i Norge, men 86 prosent eier boligen sin i Spania. Og litt over halvparten oppgir at den viktigste grunnen til at de har flyttet til Spania er ønsket om å bo et sted med lavere levekostnader.

Uenig

Disse tallene til tross, forskerne er ikke enige i at utflyttede nordmenn er en ensartet gruppe.

- Du finner trolig alle avskygninger av nordmenn blant de som har meldt flytting, sier prosjektleder Anne Helset i NOVA til DinSide, som også påpeker at det kan være skjevheter i utvalget på 774 personer som har deltatt i spørreundersøkelsen.

- Begge gruppenes ("turistene" og de som har meldt flytting. Red. anm.) utdanningsnivå er relativt høyt. En tredjedel har også hatt høyere stilling i offentlig eller privat virksomhet. I gjennomsnitt er inntektsforskjellene mellom de to gruppene små.

Pensjonister som har meldt flytting fra Norge har normalt ikke krav på helse- og omsorgstjenester i Norge. Vanligvis vil ikke det være et stort problem, ettersom nivået på de spanske allmennlegetjenestene kanskje er vel så høyt som de norske.

- Det er ingen egenandeler, og svært liten ventetid for å komme til legen i Andalucia, forteller prosjektleder Anne Helset i NOVA til DinSide. Pensjonister får også gratis medisiner i Spania.

Usikker som gammel

Men gleden kan vise seg kortvarig. Når de som har meldt utflytting fra Norge får behov for pleie- og omsorgstjenester, vil de nemlig være prisgitt den spanske eldreomsorgen. Forskerne er ganske klare i sin beskrivelse av nordmenns muligheter for å motta pleie og omsorg i Spania på sine gamle dager:

"Spania står overfor meget store utfordringer i omsorgen av den etnisk spanske befolkningen... Spansk offentlig eldreomsorg er i dag lite utbygget, og nordmenn har i praksis ikke tilgang på det tjenestetilbudet som finnes. Hovedgrunnen til dette er at tilbudene er behovsprøvet. Selv en norsk minstepensjon vil overstige de økonomiske kriteriene for å kunne bli brukere av tilbudene".

Flytter man tilbake til en norsk kommune, vil man som pensjonist ha krav på offentlig tjenestetilbud.

- De fleste ser ut til å melde flytting tilbake til Norge når de nærmer seg den fjerde alder, sier Helset.

Hvilke trygderettigheter disse har når de kommer tilbake, er imidlertid avhengig av hvor lenge de har oppholdt seg i Norge før fylte 66 og hva de har betalt av skatt til Norge mens de har bodd i Spania.

Sjekk trygderettighetene før du flytter!

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer