Stortinget har vedtatt 22 nye bommer i 2019

Dette er de nye bomprosjektene

I 2018 tok bommene inn 11 milliarder kroner. Her er de 22 nye bomprosjekter som har blitt vedtatt åpnet av Stortinget i år.

22 NYE BOMPROSJEKTER: Stortinget har vedtatt 22 nye bomprosjekter i tillegg til de 59 som er i drift i dag. Mange vil bli satt i drift i år, ifølge Statens vegvesen. Foto: Rune Korsvoll
22 NYE BOMPROSJEKTER: Stortinget har vedtatt 22 nye bomprosjekter i tillegg til de 59 som er i drift i dag. Mange vil bli satt i drift i år, ifølge Statens vegvesen. Foto: Rune Korsvoll Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

22 nye bomprosjekter er vedtatt åpne av Stortinget i løpet av 2019, men de er fortsatt ikke satt i drift. Bare i to av disse prosjektene skal bilistene betale 18 milliarder bom-kroner.

Og da har vi ikke tatt med det aller største prosjektet - Oslopakke 3, trinn 2 - som starter innkrevingen 1. juni. Der skal bilistene bidra med «minimum» 23 milliarder kroner, fram til 2036, ifølge forliket mellom politikerne i Oslo og Akershus.

Ved inngangen til 2019 hadde 59 veiprosjekter bompengeinnkreving her i landet. Totalt 81 prosjekter var ved dette tidspunktet vedtatt av Stortinget, noe som vil si at 22 prosjekter ennå ikke har startet innkrevingen.

Bare siden april har Stortinget i tillegg vedtatt tre nye prosjekter: E18 i Telemark, mellom Langangen og Dørdal - E6 i Trøndelag, mellom Ulsberg og Melhus - samt en forlengelse av Samferdselspakke Kristiansand, fase 1.

MANGE MILLIARDER: To av de nye prosjektene, Rogfast i Rogaland og E6 i Hedmark, skal alene ta inn 18 milliarder kroner fra bilistene. Foto: Rune Korsvoll
MANGE MILLIARDER: To av de nye prosjektene, Rogfast i Rogaland og E6 i Hedmark, skal alene ta inn 18 milliarder kroner fra bilistene. Foto: Rune Korsvoll Vis mer

Nye milliard-bommer

Listen over bompengeprosjekter som er vedtatt av Stortinget, men som ennå ikke er satt i drift, inneholder flere store prosjekter. Vi finner for eksempel fergefri E39 Rogfast, nord for Stavanger, som blant annet får verdens dypeste undersjøiske veitunnel under Boknafjorden.

Prosjektet har en kostnadsramme på 18,4 milliarder kroner, ifølge opplysninger i Stortingsproposisjonen. Av dette skal bilistene betale 13,2 milliarder kroner i bompenger. Det er forutsatt en gjennomsnittlig pris på 374 kroner i bommene.

Heller ikke på E6 i Hedmark, mellom Kolomoen og Moelv, har innkrevingen startet. Her bygges det 43 kilometer med firefelts motorvei, som er kostnadsberegnet til 8,9 milliarder 2016-kroner. Bilistene skal betale 4,5 milliarder kroner av dette, i bompenger. Nye Veier, som bygger veien på oppdrag fra Staten, skal inn med resten.

18,4 MILLIARDER: Bare i Rogfast nord for Stavanger, skal bilistene ut med minst 13,4 milliarder bom-kroner. Ill: Statens vegvesen
18,4 MILLIARDER: Bare i Rogfast nord for Stavanger, skal bilistene ut med minst 13,4 milliarder bom-kroner. Ill: Statens vegvesen Vis mer

25 milliarder bare i Oslo

Hvor mye disse prosjektene skal ta inn totalt, har vi foreløpig ingen oversikt over. I år regner Statens vegvesen med at bompenge-inntektene vil øke til 13 milliarder kroner – to milliarder mer enn i fjor. Økningen i år er i stor grad knyttet til innkreving for Oslopakke 3 trinn 2, som starter 1. juni.

I Oslo kommer to nye bomringer i tillegg til den eksisterende. Bare i denne pakken skal bilistene bidra med «minimum» 25 milliarder kroner i bompenger fram til 2036, ifølge forliket mellom politikerne i Oslo og Akershus.

I tillegg begynner det å komme penger fra Bypakke Bergen, som starter opp i høst og mer fra Bypakke Nord-Jæren.

Går som planlagt

Noen har en drøm om et bompengefritt Norge, men den er med andre ord langt unna. I lys av bompenge-opprøret i de store byene, er spørsmålet om politikerne ønsker å ta opp til ny vurdering bompenge-belastningen i noen av disse nye prosjektene. Vi har spurt Morten Stordalen som er samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp).

- I utgangspunktet skal de prosjektene gå som planlagt. Enkelte av prosjektene kan settes på vent, for å sikre god kostnadskontroll. Frp i regjering har vært opptatt av kostnadskontroll på alle prosjektene som ligger i NTP. Under tidligere regjeringer sprakk prosjekter i snitt med 40 prosent på kostnader. Det skal vi unngå, sier Stordalen, som viser til at bompengeandelen, under den sittende regjeringen, er senket fra 40 til 28 prosent.

GÅR SOM PLANLAGT: – I utgangspunktet går de vedtatte bom-prosjektene som planlagt, sier Morten Stordalen som er samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Foto FrP
GÅR SOM PLANLAGT: – I utgangspunktet går de vedtatte bom-prosjektene som planlagt, sier Morten Stordalen som er samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Foto FrP Vis mer

- Når det gjelder de såkalte byvekst-avtalene er det opp til kommunene selv om de ønsker å redusere eller stoppe noen av prosjektene. Det synes jeg kunne vært klokt sett i lys av det opprøret som skjer i flere byområder nå. Dette er prosjekter som kommune- og fylkespolitikere har vedtatt og det er kommunen og fylket som eier prosjektet, forklarer han.

- Det er for øvrig viktig å skille mellom de «vanlige» bommene, som bidrar til å finansiere konkrete veiprosjekter og som vil fjernes når gjelden er nedbetalt, og bommene i de såkalte bymiljøpakkene. Sistnevnte er evigvarende bommer der bilistene finansierer kollektivtiltak og andre ting lokalpolitikerne måtte finne for godt, og fint lite av pengene går tilbake til bilistene igjen, sier Stordalen.

NAF: Bommene er gammeldags

Norges Automobil-Forbund har lenge vært imot måten bompenge nå brukes og mener dette er en gammeldags løsning.

- Bompenger er avleggs som finansieringskilde. Stadig færre bilister, som er et politisk mål, kan ikke ta en stadig høyere regning for fellesskapet. Velfungerende transportløsninger, og da tenker vi både på vei, kollektiv, gang- og sykkelveier, er et fellesskapsansvar. Vi mener bomringene må fjernes, sa kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF, da han kommenterte innføringen av Oslopakke 3 til Dinside i januar.

– Regningen er nå veldig høy og bør ikke legges over på bilistene. Trafikk- og kollektivløsninger er noe alle er avhengige av for å få hverdagsreisen til å fungere. Derfor bør dette finansieres av staten som krever inn skattepenger, sa Sødal.

De 22 nye prosjektene

Dette er de 22 bomprosjektene Stortinget har vedtatt, men som ifølge Statens vegvesen ennå ikke er satt i drift. Prosjektene er sortert noenlunde geografisk plassering:

 • E6 Vindåsliene-Korporalsbrua (Trøndelag)
 • E6 Ranheim-Åsen (Trøndelag)
 • FV17/FV720 Dyrstad-Sprova-Malm (Trøndelag)
 • FV659 Nordøyvegen (Møre og Romsdal)
 • Nordhordlandspakken (Hordaland)
 • E39 Svegatjørn-Rådal (Hordaland)
 • RV555 Sotrasambandet (Hordaland)
 • E39 Rogfast (Rogaland)
 • RV13 Ryfast (Rogaland)
 • E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest (Vest-Agder)
 • E18 Tvedestrand-Arendal (Aust-Agder)
 • E18 Rugtvedt-Dørdal (Telemark)
 • FV311 Presterødbakken (Vestfold)
 • RV36 Bø-Seljord (Telemark)
 • E16 Bjørum-Skaret (Akershus/Buskerud)
 • RV23 Dagslett-Linnes (Buskerud)
 • E134 Damåsen-Saggrenda (Buskerud)
 • E16 Eggemoen-Jevnaker - Olum (Buskerud/Oppland)
 • FV33 Skardtjernet-Tonsvatnet og Bjørgokrysset-Nedre Øygarden (Oppland)
 • E16 Bagn-Bjørgo (Oppland)
 • E6 Kolomoen-Moelv (Hedmark)
 • RV3/RV25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet (Hedmark)

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer