Fartsgrense på 120 km/t på høring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede fartsgrense 120 km/t på motorveger.

120 KM/T: Om norske motorveger kan få 120 km/t som fartsgrense, er nå ute på høring. Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen
120 KM/T: Om norske motorveger kan få 120 km/t som fartsgrense, er nå ute på høring. Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen Vis mer
Publisert

Forrige uke sendte Vegdirektoratet ut en ny høring som blant annet omfatter høyere fartsgrense på motorveger, etter at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å utrede en fartsgrense på 120 km/t på motorveger.

Deres rapport fra i sommer viser at totalt 570 kilometer med ny eller eksisterende motorveg kan være aktuell for en høyere fartsgrene.

Hva skal til for å øke til 120?

Vegdirektoratet skriver i sitt høringsbrev at de som ett av flere punkter i høringen, ønsker særlig innspill og kommentarer på om det skal være fartsgrense på 110 eller 120 km/t på motorveger.

Høringsfristen er satt til 10. februar.

12. juni i år leverte Vegdirektoratet en rapport hvor de ser på mulighetene for en slik fartsøkning.

Det var i et brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen i juni 2018 at de ba etaten om «å vurdere hvilke krav som må legges til grunn for 120 km/t som maksimal fartsgrense i vegnormalen N100 Veg- og gateutforming, i stedet for 110 km/t. Departementet bad også om vurdering av hva som skal til for å skilte fartsgrense 120 km/t på eksisterende veger. Statens vegvesen har forutsatt at oppdraget begrenser seg til motorveg (dimensjoneringsklasse H3)».

110 km eksisterende veg

Når det gjelder hvilke krav til vegutforming som er nødvendige hvis nye norske motorveger skal dimensjoneres for fartsgrense 120 km/t, skriver vegvesenet at økende fart på flere ulike måter gir strengere krav til geometrisk utforming av veger, og noe strengere krav til utforkjøringsvennlig sideterreng og rekkverk.

Det vil også gi mer negative konsekvenser for ytre miljø, nettopp fordi strengere krav til geometrisk utforming gir mindre muligheter for tilpassing til terreng og omgivelser ellers. De påpeker og at klimagass fra vegbygging og omfang av støyplagede forSventes å øke.

Men hva med muligheten for å øke fartsgrensa på eksisterende motorveger fra 110 til 120 km/t?

Her legger vegvesenet til grunn at eksisterende veger i all hovedsak må oppfylle de samme kravene til geometrisk utforming som nye veger, selv om mindre avvik fra kravene kan aksepteres når en helhetsvurdering tilsier at dette er naturlig.

I en kartlegging mener de at det er snakk om 110 kilometer med eksisterende motorveg som tilfredsstiller de geometriske parameterne og som det derfor kan være aktuelt å innføre fartsgrense 120 km/t for, i tillegg til omtrent 460 kilometer med ny veg.

Økt fartsgrense for kjøring med tilhenger?

Vegdirektoratet skal også være i gang med å utrede om det er mulig å innføre 100 kilometer i timen som maksimal fart for kjøring med tilhengere som er godkjente for dette.

I dag er fartsgrensa 80 km/t om du kjører med tilhenger. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener dette kan skape trafikkfarlige situasjoner, ikke minst på motorveier med fartsgrense på 110 km/t.

Ifølge abc nyheter kan det komme en høring på dette før årsskiftet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer