Her skal råkjørerne tas

De siste ukene er det satt i drift flere nye strekninger med fotobokser. Onsdag kommer det enda flere nye.

450 FOTOBOKSER: Ifølge Statens vegvesen er måling av fart over en lengre strekning et svært effektivt tiltak for å få ned ulykkestallene. Rundt halvparten av de snart 450 fotoboksene på norske veier er såkalt streknings-ATK-er. Foto: Politiets ATK-senter
450 FOTOBOKSER: Ifølge Statens vegvesen er måling av fart over en lengre strekning et svært effektivt tiltak for å få ned ulykkestallene. Rundt halvparten av de snart 450 fotoboksene på norske veier er såkalt streknings-ATK-er. Foto: Politiets ATK-senter Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

De to siste åra har den positive utviklingen med stadig færre drepte på norske veier snudd. Ved utgangen av oktober hadde 111 personer omkommet - 16 flere enn i fjor. I hele 2021 mistet til sammenlikning 80 personer livet på norske veier.

Høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak i 29 prosent av dødsulykkene, fastslår en ny rapport.

Det er snart 450 fotobokser på norske veier. Omtrent halvparten er såkalt streknings-ATK-er, som måler farten over en strekning på noen kilometer. I år økte kapasiteten til disse boksene, slik at 250 000 bilister ble tatt for å kjøre for fort. Det er 70 000 flere enn i fjor.

Flere kontroller

Nå vil samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård at oppdagelsesrisikoen skal bli enda høyere på strekninger der det erfaringsmessig kjøres for fort og det erfaringsmessig er mange ulykker:

- Framover er vi nødt til å styrke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet og blant annet gjennomføre målrettet og effektiv kontrollinnsats. I tillegg må vi jobbe for å øke sjåførenes bevissthet om konsekvensene av uoppmerksomhet og risikoatferd, sier Nygård.

FLERE NYE PÅ ONSDAG: Det er godt over 400 fotobokser langs norske veier. Onsdag får flere nye veier og tunneler i Norge nye fotobokser og strekningsmåling av fart. Foto: Rune Korsvoll
FLERE NYE PÅ ONSDAG: Det er godt over 400 fotobokser langs norske veier. Onsdag får flere nye veier og tunneler i Norge nye fotobokser og strekningsmåling av fart. Foto: Rune Korsvoll Vis mer

Ett av tiltakene som er foreslått i tiltaksplanen for trafikksikkerhet for perioden 2022 til 2025, er økt kontroll av fart. Det ser vi nå blant annet i form av nye fotoboksstrekninger.

Flere nye fotobokser

I oktober startet Statens vegvesen, i samarbeid med politiet, strekningsmåling av fart (streknings-ATK) på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes i Nordland. Her har det i mange år vært problemer med bilister som kjører med høy fart, med mange beslaglagte førerkort som konsekvens. På en 9,2 kilometer lang strekning måles nå farten i begge retninger.

- Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart. Ved å senke hastigheten på strekningen, reduserer vi faren for ulykker og sparer liv og helse, sier Jørgen Bysveen, seniorrådgiver på trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Bokser i tunneler

Onsdag 22. november starter en ny strekningsmåling av fart på E6 i Korgfjelltunnelen i Nordland.

SVÆRT EFFEKTIVT: Så langt i år har langt flere omkommet på norske veier enn i 2021. Streknings-ATK er svært effektivt og halverer ulykkene der det er tatt i bruk ifølge en rapport fra TØI. Ill: Statens vegvesen
SVÆRT EFFEKTIVT: Så langt i år har langt flere omkommet på norske veier enn i 2021. Streknings-ATK er svært effektivt og halverer ulykkene der det er tatt i bruk ifølge en rapport fra TØI. Ill: Statens vegvesen Vis mer

- Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom tunnelen de siste seks åra. Vi har opplevd flere alvorlige ulykker, deriblant en dødsulykke. Derfor har vi, sammen med politiet, besluttet å ta i bruk dette effektive sikkerhetstiltaket, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Svært effektivt tiltak

Onsdag starter også tilsvarende fartsmålinger flere steder på E39 i Trøndelag. Storsand- og Viggjatunnelen, samt Mannsfjell-, Svalnes- og Nausttunnelen får strekningsmåling av fart. Dette skjer i forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnelene.

- Når vi nå inkluderer fem tunneler og kontroll i begge retninger, vil denne ombyggingen av tunnelene gi en betydelig bedre sikkerhet enn vi har i dag, forklarer Ranes.

Hun viser til analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) fra 2014 som viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med streknings-ATK, og at effekten holder seg i flere kilometer etter fotoboksene.

VILLMANNSKJØRING: - Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom Korgfjelltunnelen og andre tunneler i Norge. Når vi i tillegg har opplevd flere alvorlige ulykker har vi, sammen med politiet, besluttet å ta i bruk strekningsmåling av fart på disse stedene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
VILLMANNSKJØRING: - Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom Korgfjelltunnelen og andre tunneler i Norge. Når vi i tillegg har opplevd flere alvorlige ulykker har vi, sammen med politiet, besluttet å ta i bruk strekningsmåling av fart på disse stedene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen Vis mer

Flere bokser

Kontroll av fart er en av de viktige punktene i regjeringens tiltaksplanen for trafikksikkerhet fram mot 2025. Derfor kan vi vente oss enda flere veier med strekningsmåling av fart i tida framover. Statens vegvesen, som bygger og drifter anleggene, vil imidlertid ikke ut med noen konkrete strekninger nå.

- Vi har et internt notat med mulige kandidater, men disse skal først gjennom en godkjenningsprosess i samarbeid med politiet. Først når den godkjenningen er på plass, kan vi starte arbeidet med planlegging og bygging av nye fotoboksanlegg, forklarer Bysveen til Dinside.