CO2 og klimagassutslipp fra norske veier og kommuner

Her slippes det ut mest klimagasser fra veiene

Oslo slipper i særklasse ut mest. Men hovedstaden er likevel blant de med lavest klimagassutslipp per innbygger.

Klimaversting: Flå kommune i Hallingdal har Norges høyeste veiutslipp av klimagasser per innbygger. Illustrasjonen er hentet fra Rime gård i Flå. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
Klimaversting: Flå kommune i Hallingdal har Norges høyeste veiutslipp av klimagasser per innbygger. Illustrasjonen er hentet fra Rime gård i Flå. Foto: Heiko Junge / SCANPIX Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Ifølge tall fra Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB), slapp norsk veitrafikk ut 9,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Det var 19 prosent av det totale klimagass-utslippet i Norge det året.

Ferske tall viser imidlertid at Norge er europamestere i lavt CO2-utslipp fra bilparken.

I 2016 ble det totalt sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Avslører hvor det er mest utslipp

Nå har Miljødirektoratet offentliggjort et dokument som viser hvor mye klimagassutslipp hver sektor står for, fordelt på norske kommuner og deres innbyggere.

Verktøyet skal brukes i klima- og energiplanleggingen i kommunene. Dokumentet kan du forresten selv laste ned selv her.

Her avsløres blant annet hvem som har det høyeste utslippet fra veitrafikk. Det kan du lese mer om litt lenger ned i artikkelen.

Men først må vi se på det litt større bildet.

Norges klimamål

5.1 Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser, tilsvarande 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

5.2 Norge har på vilkår tatt på seg en forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030, sammenliknet med 1990.

5.3 Norge skal være klima-nøytralt i 2030.

5.4 Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

5.5 Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling.

5.6 Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringane.

Kilde: Miljøstatus.no

Mål om å bli utslippsfri

Med 10 millioner tonn utslipp er veitrafikken den nest største CO2-synderen i landet. Den legger seg kun bak industri-, olje- og gassnæringen, som slapp ut nærmere 14 millioner tonn klimagasser i løpet av ett år.

Ifølge Miljødirektoratet må veisektoren bli tilnærmet utslippsfri om Norge skal nå sine klimamål. Men fra 1990 til 2016 gikk utslippene fra denne sektoren opp med om lag 26 prosent.

Personbiler utgjør den største andelen av de nasjonale utslippene - nærmere bestemt 54 prosent. Tunge kjøretøy, som lastebiler og busser, utgjør nærmere 30 prosent.

Positivt er det likevel at utslippene fra veitrafikken endelig er på vei nedover igjen. Det kan vi blant annet takke den norske elbilsatsningen for.

- At utslippene fra veitrafikk gikk ned fra 2015 til 2016 skyldes økt innblanding av biodrivstoff, men det var også et bidrag ved at vi fikk flere elbiler, forteller Elin Økstad, leder for seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet, til Dinside.

«Alt» skal bli elektrisk

Innen 2025 har staten som mål at alle solgte biler skal være elektriske, men Miljødirektoratet tror det tar lenger tid før man vil se dette tydelig i utslippstallene.

- Fordi utskiftingen av bilparken skjer over tid vil utslippene reduseres senere enn endringen i nybilsalget, forklarer Økstad.

- Framskrivingen av utslipp, som er en beregning av hvordan utslippene vil utvikle seg med eksisterende tiltak og virkemidler, viser at utslippene vil reduseres fram mot 2030.

PEKER NED: Figuren viser ikke kvotepliktige utslipp fordelt på sektorer (historiske og framskrevne fra 1990-2030). Den viser en jevn nedgang i klimagassutslipp fra veitrafikken fra og med 2015. Kilde: Perspektivmeldingen 2017 og Miljødirektoratet
PEKER NED: Figuren viser ikke kvotepliktige utslipp fordelt på sektorer (historiske og framskrevne fra 1990-2030). Den viser en jevn nedgang i klimagassutslipp fra veitrafikken fra og med 2015. Kilde: Perspektivmeldingen 2017 og Miljødirektoratet Vis mer

Oslo verst

Det er i særklasse i hovedstaden det slippes ut mest CO2 fra veiene. Faktisk er det snakk om hele 600.000 tonn - langt foran Bergen (360.000 tonn) og Trondheim (200.000 tonn), på de neste plassene.

Fordelt på antall innbyggere ser det straks penere ut for storbyene.

Hver innbygger i Oslo slipper da ut 0,91 tonn CO2-ekvivalenter, noe som gjør at hovedstaden har det 12. laveste utslippet.

Beboerne i Bergen og Trondheim var nede i henholdsvis 1,3 og 1,08 tonn utslipp av CO2-ekvivalenter i løpet av 2016.

Det laveste utslippet har de 162 øyene i Kvitsøy kommune i Rogaland, hvor det ble sluppet ut mikroskopiske 82 tonn CO2-ekvivalenter.

Kommuner med høyest utslipp / kommuner med høyest utslipp per innbygger

Kommune CO2-EKV (tonn)
Oslo601.587
Bergen359.250
Trondheim202.677
Bærum192.603
Stavanger161.793
Ullensaker140.354
Kristiansand139.973
Sarpsborg139.802
Fredrikstad139.084
Skedsmo131.684
--------------------------
Kvitsøy82
Kommune / Innbygger
Flå12,22
Snillfjord11,64
Namsskogan11,53
Kvalsund10,33
Grane9,52
Eidfjord9,02
Stor-Elvdal8,36
Lærdal8,19
Aurland8,03
Rennebu7,49
--------------
Kvitsøy0,16

Flådd av statistikken

Som tabellen over viser, er det Flå kommune i Buskerud som slipper ut mest klimagasser, om vi deler utslippet på antall innbyggere.

Med et totalutslipp på 13.122 tonn CO2-ekvivalenter fra veiene er kommunen langt fra noen versting i seg selv. Men med tanke på at det bor knappe 1.000 personer i Hallingdal-kommunen blir gjennomsnittet 12,22 tonn per innbygger.

- Generelt vil kommuner med mange innbyggere eller store gjennomfartsårer ha mer trafikk, og dermed høyere utslipp fra veitrafikk, enn andre kommuner, forklarer Elin Økstad i Miljødirektoratet.

Nest verst ut kommer Snillfjord i Trøndelag. Med 987 innbyggere blir gjennomsnittet 11,64 tonn CO2-ekvivalenter.

Lille Kvitsøy har også det laveste CO2-tallet fordelt på sine 542 innbyggere.

Kilde: Miljødirektoratet
Kilde: Miljødirektoratet Vis mer

Røde tall viser år med forverring av CO2-ekvivalenter, mens grønt viser positiv utvikling.

PS: Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – Kommunesektorens organisasjon og SSB. Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet.

Utvikling klimagassutslipp 2009-2016

Sektor 2009 2011 2013 2015 2016
Annen mobil forbrenning1.484.822,61.700.3481.990.145,41.936.917,92.066.532,6
Avfall og avløp1.523.476,51.482.834,61.428.973,21.303.952,51.242.712,6
Energiforsyning1.735.734,42.127.250,61.663.918,11.615.150,41.647.846,9
Industri, olje og gass12.373.022,513.681.516,913.929.536,614.219.973,413.940.375,4
Jordbruk4.306.637,74.218.340,24.287.227,54.390.363,14.423.566,1
Luftfart464.546,2503.408,1539.271,8521.543,5507.764,2
Oppvarming1.783.027,11.615.389,51.455.101,91.158.013,71.176.263
Sjøfart3.742.623,23.742.623,23.742.618,54.282.7044.602.579,9
Veitrafikk9.889.042,710.081.274,710.138.938,610.303.204,79.928.684,7
TOTALT37.302.932,939.152.985,839.175.731,639.731.823,239.536.325,4

PS! CO2-ekvivalenter er summen av CO2 og andre klimagasser (blant annet CH4 og N2O). Her er det viktig å holde tunga rett i munnen. For når vi her snakker om CO2-utslipp, er det gassene som er skadelige for klimaet til moder jord - ikke for den lokale lufta i byene. Tradisjonelt slipper bensinbiler ut mer CO2 enn dieselbiler, mens elbiler og hydrogenbiler ikke slipper ut noe CO2.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer