Kan få store konsekvenser

Unge bilførere kan ta lappen når de er 17, men får ikke kjøre om natta . Eldre må fornye førerkortet mye oftere. EUs forslag om nye førerkortregler kan bety store endringer.

STORE ENDRINGER: Forslagene i det nye førerkortdirektivet som EU nå jobber med, medfører store endinger og skaper kraftig debatt. Foto: Rune Korsvoll
STORE ENDRINGER: Forslagene i det nye førerkortdirektivet som EU nå jobber med, medfører store endinger og skaper kraftig debatt. Foto: Rune Korsvoll Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

EU jobber med å få på plass nye regler for førerkort. Forslagene er til behandling i de forskjellige politiske organene i EU, og det er fortsatt usikkert når de vil tre i kraft. Dersom reglene blir slik som foreslått, vil de få store konsekvenser først og fremst for ferske førerkortinnehavere og eldre bilførere. Mange av forslagene skaper stor debatt i EU.

Målet med det nye regelverket er å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken. I 2022 ble mer enn 20 000 mennesker drept på europeiske veier.

Myndighetene er bekymret for at antall drepte ikke går ned.

Selv om antall trafikkdrepte i Norge er det laveste i Europa, har vi også her hjemme sett en økning i antall personer som omkommer i trafikken de to siste åra.

Forslaget betyr en betydelig skjerping av reglene og kontrollen med førerkortinnehaverne. Dette er noen av de viktigste forslagene som EU-kommisjonens har lagt fram:

17 ÅR OG LAPPEN: Dersom forslaget blir vedtatt kan du ta førerkortet når du er 17 år. Norske myndigheter mener det kan være positivt, dersom ungdommen må kjøre med ledsager det første året. Foto: Politiet
17 ÅR OG LAPPEN: Dersom forslaget blir vedtatt kan du ta førerkortet når du er 17 år. Norske myndigheter mener det kan være positivt, dersom ungdommen må kjøre med ledsager det første året. Foto: Politiet Vis mer

Ikke kjøre om natta

Ferske sjåfører vil ha et førerkort med en prøvetid på to år. I denne perioden er det null toleranse for kjøring med rus. Det foreslås å innføre en maksimal hastighetsgrense på 90 km/t for disse sjåførene.

Nye sjåfører kan også få forbud mot å kjøre bil om natta. I forslaget til EU heter det at «medlemslandene kan fastsette regler for ferske sjåfører for å begrense kjøring mellom midnatt og klokka 06.00».

«Forbud» mot å kjøre elbiler

EU ønsker ikke at nye sjåfører skal kjøre store og raske biler. Derfor foreslås det at det vanlige B-førerkortet bare skal gi lov til å kjøre biler opp til 1800 kilo. I dag kan du kjøre biler med totalvekt 3500 kilo. I praksis betyr det et forbud mot å kjøre de aller fleste elektriske biler, som gjerne veier mellom 1800 og 2500 kilo.

Det er bare de minste elbilene som veier 1800 kilo eller mindre. Du kan heller ikke kjøre fortere enn 110 km/t med dette førerkortet.

For å kunne kjøre tyngre biler, må du ha et B+-førerkort. Dette kan du få først fra fylte 21 år.

Førerkort fra 17 år

FORNYES OFTERE: EU mener eldre bilførere oftere er skyld i ulykker med personskade og vil at de skal fornye førerkortet mye oftere etter fylte 60 år. Foto: Statens vegvesen
FORNYES OFTERE: EU mener eldre bilførere oftere er skyld i ulykker med personskade og vil at de skal fornye førerkortet mye oftere etter fylte 60 år. Foto: Statens vegvesen Vis mer

Det foreslås også at det skal bli mulig å kjøre opp til førerkortet når man er 17 år, men at man fram til man er 18 må ha med seg en erfaren sjåfør i bilen. Ved fylte 18 år kan man så kjøre alene.

Videre foreslås et nytt digitalt førerkortsystem som gjør at dersom du mister lappen for en alvorlig forseelse i ett EU-land, vil dette også gjelde og kunne håndheves i alle de andre landene. Det kan være for kjøring mot kjøreretningen, kjøring i rus, farlige forbikjøringer, råkjøring og så videre.

Det digitale førerkortsystem, skal gjøre det enkelt for politiet i alle landene å følge opp dette.

Eldre må fornye oftere

I det nye forslagene stilles det også strengere krav til eldre bak rattet. Bakgrunnen er at de fysiske evnene som syn og reaksjon blir dårligere med alderen. Undersøkelser som EU har gjort viser også at ulykkesrisikoen for bilførere over 75 år kan sammenliknes med den i høyrisikogruppen svært unge bilførere.

Reglene for hvor ofte eldre bilførere må fornye førerkortet foreslås derfor skjerpet. For førere over 60 år må det fornyes hvert sjuende, fra fylte 70 år hvert fem år og fra fylte 80 år må det fornyes hvert andre år.

Skaper stor debatt

Ved fornyelse av førerkortet bør det undersøkes om bilføreren er fysisk og psykisk skikket til å fortsette å kjøre bil. Det inkluderer sjekk av blant annet syn, hjertesykdom, epilepsi eller alkoholisme. Noe av dette bør sjekkes av en lege, mens hvert land vil kunne velge å godta en egenmelding blant annet når det gjelder drikkeatferd.

Også i Norge

Vanligvis er det slik at nye lover og regler som vedtas i EU også blir gjeldende for EØS-landet Norge. Vi har spurt Samferdselsdepartementet om hva som er deres syn på muligheten for 17-åringer til å få bilførerkort og de andre tiltakene som foreslås for å få ned ulykkene på veiene. Statssekretær Tom Kalsås har følgende kommentar:

- Vi er kjent med forslagene fra EU-kommisjonen som for tida diskuteres i EU-organene. Norge er opptatt av at vi kan opprettholde strenge nasjonale krav som er viktig for trafikksikkerheten.

Positiv til lappen for 17-åringer

Han forteller at forslaget om å la 17-åringer få førerkort, begrenset til å kjøre med ledsager, ikke skiller seg vesentlig fra dagens ordning med øvingskjøring med ledsager.

- Dersom dette kan bidra til å gi unge førere økt kjøreerfaring, kan dette være positivt. Vi vet at kjøreerfaring er viktig for å redusere ulykkesrisiko, sier Kalsås, og legger til:

- Når det gjelder forslaget om prøveperiode, så har vi allerede regler med to års prøveperiode for bilførerkort, med strengere regler blant annet når det gjelder prikkbelastning. Vi har også strenge regler mot ruskjøring, som i praksis innebærer nulltoleranse.