Ny avgift for bilister: Utredning klar

Tegn i tiden tyder på at vi snart vil se en ny avgift bli innført i norske byer.

Publisert
Sist oppdatert

Det ble igår slått opp i lokale medier i Kristiansand at bilistene snart kan komme til å måtte betale en ekstra avgift i tillegg til dagens bompengesatser for å kjøre inn i byen i rushtiden.

Det har vært nevnt beløp på mellom 20 og 48 kroner; ifølge Urbanet vil, i de mest aktuelle alternativene, bilistene betale 20 eller 30 kroner per passering i morgenrushet.

Konsulent-utredning

Dette er basert på en rapport som ble levert til det såkalte Areal- og transportforvaltningsprosjektet i Kristiansand-området av konsulentselskapet Urbanet Analyse AS.

Noe av bakgrunnen er at regjeringen vil favorisere kommuner som innfører tiltak for å få ned biltrafikken når det gjelder midler til forbedring av kollektivtransporttilbudet.

Urbanet har til dels støttet seg på en analyse av resultatene fra forsøkene med rushtidsavgift i Stockholm, levert av WSP analyse og strategi, men har tilpasset sin egen analyse den lokale situasjonen.

Positive signaler fra regjeringen

Snart kan det bli dyrere å kjøre inn i byene i morgenrushet
Snart kan det bli dyrere å kjøre inn i byene i morgenrushet Vis mer

Hva mener du?

Er ekstra avgift for å kjøre i rushtiden en god idé? (Avsluttet)
Nei, nå får det være nok avgifter(90%) 3038
Ja, helt klart positivt for miljø og trivsel(7%) 252
Er usikker - argumenter for og imot(3%) 86
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvis ekstraavgiften blir innført i Kristiansand blir byen ifølge rapporten verdens første "mellomstore" by som innfører rushtidsavgift. Samferdselsministeren har tidligere stilt seg positiv til slike tiltak i norske bykommuner.

Her koster en ny 200-hesters VW Passat 127.000 kr!

Høy nok avgift, forbedret kollektivtilbud

Urbanet Analyse konkluderer i utredningen med at rushtidsavgift kan være et effektivt virkemiddel for å oppnå målsettingene politikerne har formulert om redusert biltrafikkvekst og flere kollektivreiser i Kristiansand-regionen. Det er imidlertid, ifølge Urbanet, to viktige forutsetninger for at det er hensiktsmessig å innføre en slik avgift:
• Den må være tilstrekkelig høy til at køene i rushtiden blir redusert.
• Inntektene fra avgiften må komme trafikantene til gode: Midlene må brukes til forbedring av kollektivtilbudet og gang-/sykkeltiltak for at trafikantene skal ha mulighet til å velge alternative transportmåter i rushtiden.

Bærumsbilister får regningen i ny bomring

To alternativer

I pressemeldingen som Urbanet sendte ut den 19. august 2008 opereres det med to alternativer for Kristiansandregionen:.

Alternativ 1
• Rushtidsavgiften vil kun gjelde morgensrushet inn mot sentrum (kl 06.30 og kl 09.00).
• Avgiften vil ha et trappetrinnprisnipp. Alternativ 1 innebærer at trafikantene må betale kr 20 per passering (inkludert bomtakst) i den mest trafikkbelastende perioden (kl 07.00-08.30), og 15 kr per passering (inkludert bomtakst)i periodene 06.30-07.00 og 08.30-09.00.
• Timesregelen opprettholdes, dvs. at trafikantene kun betaler for èn passering per time.
• Det settes et passeringstak på maks 50 passeringer per måned.

Alternativ 2
• Rushtidsavgiften vil kun gjelde morgensrushet inn mot sentrum (kl 06.30 og kl 09.00).
• Avgiften vil ha et trappetrinnprisnipp. Alternativ 2 innebærer at trafikantene må betale kr 30 per passering (inkludert bomtakst) i den mest trafikkbelastende perioden (kl 07.00-08.30), og 20 kr per passering (inkludert bomtakst)i periodene 06.30-07.00 og 08.30-09.00.
• Timesregelen opprettholdes, dvs. at trafikantene kun betaler for èn passering per time.
• Det settes et betalingstak på maks 1000 kr per måned.

Blinklysbøllene irriterer mest

Det gjenstår å se hva den endelige konklusjonen blir, og deretter blir det opp til politikerne å ta avgjørelsen om eventuell innføring av den nye avgiften. Flere ordførere har stilt seg positive til ordningen.

Hvis Kristiansand innfører en slik rushtidsavgift og effektene blir bedømt positive, er det sannsynlig at flere byer i Norge etterhvert vil vurdere lignende tiltak.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer