Pigg eller piggfritt?

Hva er egentlig best: Piggdekk eller piggfrie vinterdekk?

Piggdekk er sikrest. Men hvis bilen din har antiskrens og du er en erfaren og ansvarlig sjåfør, tar du en relativt liten risiko ved å velge piggfritt. Piggfrie vinterdekk kan skilte med en rekke fordeler av både økonomisk, miljømessig, komfortmessig og samfunnsmessig art. Foto: PER ERVLAND
Piggdekk er sikrest. Men hvis bilen din har antiskrens og du er en erfaren og ansvarlig sjåfør, tar du en relativt liten risiko ved å velge piggfritt. Piggfrie vinterdekk kan skilte med en rekke fordeler av både økonomisk, miljømessig, komfortmessig og samfunnsmessig art. Foto: PER ERVLAND Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

La oss være ærlige - vi kan ikke gi deg noe fasitsvar på overnevnte spørsmål. Vår ambisjon med denne artikkelen er imidlertid å hjelpe deg på veien til selv å gjøre et valg som er riktig for deg.

"Piggdekk best på alle underlag". "Piggfritt bremser best". "Piggdekk redder liv". "Piggfritt like sikkert". "Svevestøv fra piggdekk truer byluft og helse". "Svevestøv fra piggdekk ikke farlig".

Vinterdekk-debatten er like gammel som de piggfrie vinterdekkene. Og den er forvirrende. Årlig produseres tester, studier og artikler med motstridende resultater og konklusjoner. Hva er egentlig riktig? Hvem skal vi tro på?

Sikkerhet

La oss begynne med sikkerhetsaspektet. Er det slik at piggdekk rett og slett tryggere på vinterføre enn piggfrie vinterdekk? Eller har de piggfrie dekkene blitt så gode at piggdekkene har blitt overflødige? Vel, her beveger vi oss hodestups inn i et minefelt av sterke meninger.

Hva med deg? 1 av 5

Hva slags vinterdekk brukte du sist vinter? (Avsluttet)
Piggfrie vinterdekk(58%) 3591
Piggdekk(42%) 2594
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva med deg? 2 av 5

Hva slags vinterdekk planlegger du å bruke i år? (Avsluttet)
Piggfrie vinterdekk(54%) 3081
Piggdekk(46%) 2635
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva med deg? 3 av 5

Hva slags vinterdekk planlegger du å kjøpe neste gang? (Avsluttet)
Piggfrie vinterdekk(52%) 2815
Piggdekk(48%) 2574
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva med deg? 4 av 5

Hva mener du om piggdekk-avgifter i byene? (Avsluttet)
Håpløst(55%) 2964
Greit(27%) 1444
Helt topp(14%) 749
Vet ikke(5%) 281
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva med deg? 5 av 5

Hva mener du om nedsatte vinterhastighetsgrenser? (Avsluttet)
Håpløst(45%) 2381
Greit i byene, men ikke på landeveier(22%) 1146
Helt topp(17%) 890
Greit på landeveier, men ikke i byene(10%) 550
Vet ikke(6%) 327
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Men hvis vi tar utgangspunkt en gjennomgang laget av ekspertene i medlemsorganisasjonen The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO), må svaret bli at piggdekk er det sikreste alternativet.

Riktignok hevder STRO at piggfrie dekk er bedre enn piggdekk på løst snøføre. Organisasjonen mener også at piggfrie dekk er like gode som piggdekk både på tørr is og hardpakket snø.

Best både på is og asfalt

Men samtidig hevder STRO at piggdekkene - ikke overraskende - er best på våt is. Dette bekrefter inntrykket vi sitter igjen med etter å ha lest flere titalls vinterdekktester opp gjennom årene. De piggfrie dekkene har blitt bedre og bedre, ikke minst på snø. Men under ekstreme forhold, som underkjølt regn og smeltende is, så viser tester at piggdekkene ender opp med de korteste stoppstrekningene.

Det som nok vil overraske langt flere, er at STRO mener at piggdekk generelt også er bedre enn piggfrie vinterdekk både på våt og tørr asfalt. I tillegg mener STRO at piggdekkene generelt gir best stabilitet.

Piggdekk sikrest

Er piggdekk altså det sikreste valget? Ja, med utgangspunkt i ovenstående - samt en rapport som nylig ble publisert av det svenske Trafikverket - kan vi nok svare ja på dette spørsmålet. Trafikverkets vinterdekkstudie konkluderer med at piggdekk reduserer risikoen for en ulykke med dødelig utfall med hele 42 prosent sammenlignet med piggfrie dekk. Med bakgrunn i denne rapporten anbefaler Vegverket eiere av biler uten antiskrens (ESP) å velge piggdekk (les mer om ESP her).

Rasper opp isen

Et annet argument som ofte brukes i vinterdekk-debatten, er at piggdekkene bidrar til tryggere kjøreforhold for alle, ved at piggene river opp is og hardpakket snø. Dermed skapes bedre friksjon, til glede for andre trafikanter.

Dette i motsetning til piggfrie dekk, som ofte påstås å polere underlaget, noe som gjør det enda glattere. Statens Vegvesen Vegdirektoratet mener derfor at det er ønskelig med en piggdekkandel på mellom 15 og 20 prosent.

Støy og komfort

Og da er det vel bare å kjøpe piggdekk? Nei, så enkelt er det dessverre ikke. Det finnes nemlig en rekke argumenter mot piggdekk - og for piggfrie vinterdekk.

Blant annet er piggdekk - grunnet sine utstikkende metallpigger - belemret med et støyproblem. Støyen som produseres er til ulempe både for deg som befinner deg inni bilen og for dem som bor langs veien du kjører på.

De fleste eksperter, inklusive STRO, mener også at piggfrie vinterdekk skaper en høyere kjørekomfort enn piggdekk.

Sliter vekk asfalten

Ifølge The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO) er ikke piggdekk bare best på våt is. I tillegg er de bedre enn piggfrie vinterdekk både på våt og tørr asfalt. Foto: Per Ervland
Ifølge The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO) er ikke piggdekk bare best på våt is. I tillegg er de bedre enn piggfrie vinterdekk både på våt og tørr asfalt. Foto: Per Ervland Vis mer


For noen setninger siden nevnte vi at piggdekk har evnen til å rive opp is og hardpakket snø, noe som skaper bedre friksjon - til glede for alle. Dessverre har piggdekk den samme effekten på asfalt. Ifølge Folkehelseinstituttet vil en bil med piggdekk slite løs mellom 5 og 20 gram støv per kjørte kilometer. Dette er ifølge instituttet opp til 100 ganger mer enn biler med piggfrie dekk. 5 til 20 gram høres selvsagt ikke så dramatisk ut, men når vi ganger disse tallene med milliarder av kjørte kilometer, så blir dimensjonene voldsomme.

Dette fenomenet bidrar til to store ulemper av samfunnsmessig betydning: Økt asfaltslitasje og økt produksjon av svevestøv.

Svevestøv

Svevestøv bidrar ifølge Folkehelseinstituttet til å ødelegge luftkvaliteten, noe som er spesielt problematisk for personer med luftveislidelser. Svevestøv-problematikken har vært brukt som hovedargument for innføringen av piggdekk-avgift i Oslo, Bergen og Trondheim. Svevestøv brukes også som begrunnelse for hastighetsbegrensninger i Oslo i vinterhalvåret. (Vi gjør oppmerksom på at det finnes aktører som hevder at gummi fra piggfrie vinterdekk produserer farligere svevestøv enn svevestøv som skyldes piggdekk. Den rådende oppfatningen er imidlertid i skrivende stund at piggdekk-produsert svevestøv er det største problemet.)

Økt forbruk med piggdekk

Et annet argument for piggfrie vinterdekk, er at de gir lavere drivstoff-forbruk enn piggdekk. Ifølge Statens Vegvesen Vegdirektoratat bidrar piggdekkenes økte friksjon til at forbruket stiger med mellom 3 og 5 prosent sammenlignet med dekk uten pigger. Og når forbruket øker, øker samtidig CO2-utslippene, noe som ifølge FNs klimapanel bidrar til global oppvarming.

Antiskrens og erfaring

Nordiske og kontinentale vinterdekk

Vær klar over at det finnes to ulike hovedgrupper av piggfrie vinterdekk: De nordiske og de kontinentale. De nordiske er best på is og snø, mens de kontinentale er best på tørr og våt asfalt. Nordiske vinterdekk egner seg best i Norge og all informasjon i denne artikkelen henviser til nordiske vinterdekk.


Det finnes altså gode argumenter både for og i mot piggdekk. Hva bør DU velge?

Vel, det avhenger blant annet av hva slags bil du har og hvilke ferdigheter du har som sjåfør.

1. Har bilen din antiskrens?

Hvis svaret er nei, bør du i henhold til det svenske Trafikverket bruke piggdekk.

Hvis svaret er ja, kan du gå til neste spørsmål:

2. Er du en erfaren bilfører?

Hvis svaret er nei, bør du i henhold til mange dekkeksperter bruke piggdekk.

Hvis svaret på begge spørsmålene er ja - og du i tillegg forstår at du må ta hensyn til vei- og føreforhold når du kjører bil, så er du blant dem som tar en relativt liten risiko ved å velge piggfrie vinterdekk.

Fordeler med piggfritt

Ikke bruk "helårsdekk"

Velg piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Hold deg langt unna såkalte "helårsdekk". Alle dekkeksperter er enige om helårsdekk ikke egner seg i Norge, spesielt ikke i vinterhalvåret.


Oppsidene er i tilfelle mange. Blant annet slipper du å betale piggdekkavgift. Og grunnet redusert forbruk får du lengre rekkevidde og lavere drivstoffutgifter. Du vil også oppleve en høyere kjørekomfort og mindre kupéstøy. De som bor langs veiene du kjører langs vil også oppleve mindre støy når du kjører forbi med dine piggfrie dekk. Og fordi dekkene dine i mindre grad bidrar til å produsere et slitt og knudrete asfaltdekke, vil de som bor langs veien oppleve mindre støy fra alle andre biler som kjører forbi også.

Enda flere fordeler med piggfritt

Samtidig kan du skryte av at du indirekte bidrar til bedre veier, ved at du påfører dem mindre slitasje. Dette gir i neste omgang bedre samfunnsøkonomi, ved at behovet for reasfaltering reduseres. Ja, du kan til og med argumentere med at du bidrar til økt trafikksikkerhet i sommerhalvåret. Dette fordi dine piggfrie dekk i mindre grad enn piggdekk produserer dype hjulspor i asfalten. Hjulspor samler vann ved regnvær, noe som skaper økt risiko for vannplaning for alle bilister.

Og - ikke minst - kan du glede deg over at du bidrar til et bedre miljø. Både lokalt i byene - ved at du produserer mindre svevestøv, og globalt - ved at du produserer mindre CO2.

Gode og dårlige i begge grupper

Maks fem sesonger

Uansett hvor gode vinterdekk du har kjøpt, er det viktig å være klar over at dekkenes egenskaper svekkes med bruk - og over tid. Skift alltid vinterdekk i god tid før den lovpålagte grensen ved 3 millimeter mønsterdybde.

Hvis du er blant dem som kjører lite, bør du etter DinSides syn minimum bytte vinterdekkene etter fem sesonger - uansett hvor stor mønsterdybden er. Dette fordi gummien i dekket påvirkes av omgivelsene og blir hardere over tid.


Denne artikkelen tar for seg fordelene og ulempene ved to dekktyper; piggdekk og piggfrie vinterdekk. Det er viktig å understreke at det finnes enorme forskjeller innenfor de to gruppene. Med det mener vi at det finnes både meget gode og meget dårlige piggdekk og meget gode og meget dårlige piggfrie vinterdekk. Uansett om du velger pigg eller piggfritt bør du derfor lese vinterdekktestene som publiseres årlig, blant annet av NAFs medlemsblad Motor.

Vær også klar over at du finner viktig informasjon i faktarammene i denne artikkelen.

Er du blant de mange som har sterke syn på dagens problemstilling? Stem i våre avstemninger og si din mening i debatten under.

Her finner du flere nyttige dekk-relaterte artikler:

 • Slik skifter du dekk - minikurs med video
 • Hvilke sommerdekk er egentlig best?
 • Ruller dekkene dine feil vei?
 • De beste foran eller bak?
 • Smale eller brede dekk på vinteren?
 • Må virkelig SUVer bruke piggdekk?
 • Lufttrykk: Hvorfor er det så viktig? - minikurs
 • DinSide Motors juveler
 • Kilder: Folkehelseinstituttet, Statens Vegvesen Vegdirektoratet, The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO), Trafikverket

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer