Drivstoffprisene i 2019

Regjeringen har bestemt seg: Dette skjer med bensin- og dieselavgiftene

Fortsatt betaler du mest avgifter for bensin. Samtidig er det enighet i regjeringen om at avgiftene ikke skal videre oppover.

DRIVSTOFFAVGIFTER: Bensin har fortsatt høyere avgifter enn diesel, selv om det siden 2015 har vært et mål om at diesel skal ha de høyeste avgiftene. Foto: NTB Scanpix
DRIVSTOFFAVGIFTER: Bensin har fortsatt høyere avgifter enn diesel, selv om det siden 2015 har vært et mål om at diesel skal ha de høyeste avgiftene. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Prisen på bensin og diesel er satt sammen av flere beløp - i tillegg til å betale for selve drivstoffet, betaler du også merverdiavgift, CO2-avgift og veibruksavgift. Disse avgiftene skal ifølge Finansdepartementet, både «skaffe staten inntekter, og stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører».

Til tross for sterke ord fra FrP tidligere om at man ville ha slutt på flåingen av det norske folk, slik Siv Jensen uttalte til VG i 2010, ble veibruksavgiftene satt kraftig opp fra 2016 - 4 prosent på bensin og 10,5 prosent på diesel.

Ifølge Jostein Nissen-Meyer, kommunikasjonsrådgiver for FrPs stortingsgruppe, skjedde dette på bakgrunn av budsjettforliket i 2016.

De mener derimot at økningen den gangen ble mer enn fullt ut kompensert gjennom redusert årsavgift og en tilskuddsordning for å redusere bompengetakstene.

– Totalt sett fikk bilistene netto skatte- og avgiftsreduksjoner på 900 millioner kroner som følge av denne enigheten, hevder Nissen-Meyer.

- Det er den eneste gangen drivstoffprisen har blitt satt opp under oss, utover normal pris/inflasjonsjustering, legger han til.

Skal ikke ytterligere opp

Også fra 2018 til 2019 er disse avgiftene justert opp ytterligere, men denne gangen er de prisjustert opp med 1,5 og 1,6 prosent.

Avgifter på drivstoff

Dette betaler du i avgifter for bensin og diesel i 2019:

Bensin:

  • Veibruksavgift: 5,25 kroner per liter
  • CO2-avgift: 1,18 kroner per liter
  • Merverdiavgift: 25 prosent

Diesel:

  • Veibruksavgift: 3,81 kroner per liter
  • CO2-avgift: 1,35 kroner per liter
  • Merverdiavgift: 25 prosent

Men med den ferske politiske plattformen til regjeringen på plass, er det nå enighet om at denne avgiften ikke skal videre opp.

Ett av punktene i den politiske plattformen fra Granavolden, sier nemlig at regjeringen «ikke vil øke veibruksavgiften på bensin og diesel. Økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO2-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift skal i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff».

- I plattformen går FrP med på at den generelle CO2-avgiften på skal økes med 5 prosent. Samtidig skal veibruksavgiften reduseres tilsvarende, så avgiften på drivstoff øker altså ikke når CO2-avgiften øker. Dette er en ren FrP-seier i plattformen, sier Nissen-Meyer.

Fortsatt høyest veibruksavgift på bensin

Da Dinside skrev om avgifter på drivstoff i 2016, uttalte Finansdepartementets statssekretær Jørgen Næsje at det var en målsetting at veibruksavgiften skulle graderes etter energiinnholdet i drivstoffet – som dermed vil gi høyere avgifter på diesel, enn på bensin.

Tre år senere er det fortsatt bensin som har den høyeste veibruksavgiften, med 5,25 kroner per liter, mot 3,81 kroner per liter for diesel.

– Hva som skjer med denne målsettingen, og er dette noe man faktisk jobber med?

- Våren 2015 var det enighet mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om at målsettingen på sikt er at alle fossile drivstoff ilegges veibruksavgift gradert etter energiinnholdet i drivstoffet. Fra 2015 til 2019 er satsforskjellen mellom veibruksavgiften på bensin og veibruksavgiften på diesel blitt redusert med 7 øre per liter, forteller Næsje.

I statsbudsjettet for 2019, under Finansdepartementes oversikt over særavgifter, står det følgende om å gardere veibruksavgiften etter energiinnholdet i drivstoffet: (...) «avgiftsnivået målt i kroner per energienhet varierer betydelig mellom ulike drivstoff. Drivstoff med høyt energiinnhold gjør at det kan kjøres flere kilometer per liter. Det gir høyere samfunnsmessige kostnader i form av ulykker, kø, støy osv. per liter drivstoff. Over tid er det et mål at alle fossile drivstoff skal ilegges veibruksavgift gradert etter energiinnhold, jf. den helhetlige gjennomgangen av kjøretøy- og drivstoffavgifter i Meld. St. 2 (2014–2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det vil gi lik prising av de samfunnsmessige kostnadene for fossile drivstoff».

Næsje sier videre at veibruksavgiftene inngår i de årlige skatte- og avgiftsoppleggene og regjeringen og Stortinget tar hvert år stilling til hvilke satser som skal gjelde for kommende år.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer