Lover å begrense streknings-ATK

Regjeringen vil begrense antall strekningsmålinger på veiene

Det er i dag 26 strekninger med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet på norske veier.

VIL BEGRENSE: Fremskrittspartiet (Frp) og regjeringen vil begrense bruken av strekningsmålinger på norske veier. Foto: NTB Scanpix
VIL BEGRENSE: Fremskrittspartiet (Frp) og regjeringen vil begrense bruken av strekningsmålinger på norske veier. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Ifølge en rapport Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte på oppdrag for Vegdirektoratet i 2014 har gjennomsnitts fartsmålinger på veiene, eller såkalte streknings-ATK, stor virkning på trafikksikkerheten i Norge.

Rapporten gikk så langt som å konkludere med at gjennomsnittsmåling av fart halverte tallet på drepte og hardt skadde. Det ble også pekt på at denne effekten holdt seg i flere kilometer, etter selve fartskontroll-sonen.

- Rapporten bekrefter at strekningsvis fartsmåling er et godt virkemiddel for å redusere tallet døde og hardt skadde i trafikken, slo fagdirektør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet den gangen fast, ifølge Vegvesenets egne hjemmesider.

Regjeringen kritisk

Den første strekningen som målte gjennomsnittsfart kom til Norge i 2009. Da var det forsøksvis ved E18 i Bamle i Telemark og ved E6 ved Dovreskogen i Oppland. Siden den gang har stadig flere strekninger kommet til. I dag er det totalt 26 strekninger med gjennomsnitts-måling i Norge, ifølge Statens vegvesen.

Regjeringer har tidligere vært kritiske til bruk av streknings-ATK. Og i den nye politiske plattformen slår de nok en gang fast at de vil «begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll)».

- Enkelte strekninger har man satt det opp mer og mer ukritisk. På steder med streknings-ATK går nemlig trafikken under fartsgrensene. Da er det tvert imot med på å å skape farlige forbikjøringer. Dessuten er det en unødvendig kostnad å installere på slike steder, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp til Dinside.

Ett av flere virkemiddel

For Vegdirektoratet er det heller ingen nyhet at regjeringen vil begrense bruken av strekningsmålinger i trafikken.

- En god del av disse er oppe og fungerer godt allerede. Det er godt dokumentert, etter at evalueringer er gjennomført, sier direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Vegdirektoratet til Dinside

- STREKNINGS ATK ER BRA: Det mener direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Vegdirektoratet. Foto: Vegdirektoratet
- STREKNINGS ATK ER BRA: Det mener direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Vegdirektoratet. Foto: Vegdirektoratet Vis mer

- Det finnes kriterier som sier at dersom aktuelt med flere, skal det være faktisk målt høy fart og mange ulykker.

Trafikksikkerhetsdirektøren peker på at både streknings-ATK og vanlig ATK er virkemiddel som kan brukes for å ha fartskontroll på norske veier.

- Fartsgrensene er satt av en grunn. Vi gjør avveininger av hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet og noen steder miljø. Fartskampanjer, fartshumper, politikontroller og ATK er flere av virkemidlene som blir brukt for å begrense farten.

- Vil dere ha enda flere gjennomsnittsmålinger på veiene?

- Jeg er ikke kjent med konkrete planer, som ikke er meldt tidligere. Dette er uansett ikke statisk. De strekningene som kan være aktuelle i forhold til kriteriene vil komme og gå, forklarer Ranes.

Dette vil regjeringen

 • Legge til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten.
 • Øke Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering slik at veiselskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.
 • Fortsette arbeidet med å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon.
 • Sikre et desentralisert tilbud innen trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen, blant annet gjennom økt bruk av teknologi og samarbeid med private aktører.
 • Vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp.
 • Planlegge og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv, slik at det tas høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, hensyntatt kostnader.
 • Legge til grunn Barnas Transportplan som en viktig del av NTP-arbeidet.
 • Prioritere skoleveiene og barns trafikksikkerhet.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige ferge- og hurtigbåtanbud, der det ligger til rette for dette.
 • Begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).
 • Vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, herunder vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene.
 • Åpne for fartsgrense på 120 km/t der dette gir økt samfunnsøkonomisk nytte og trafikksikkerheten blir ivaretatt.
 • Legge til rette for at trafikanter kan få mer informasjon om bil- og sjåførrelaterte tjenester, slik som skilting til energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt og kulturattraksjoner.
 • Legge frem en rasteplasstrategi.
 • Legge vekt på behovene til bil- og motorsykkelentusiaster der kjøretøy brukes til fritid og hobby.
 • Utrede ytterligere forenkling av førerkortkravene.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle kjøretøytekniske regler.
 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter.
 • Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.
 • Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.
 • Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.
 • At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.
 • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
 • Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.

Kilde: regjeringen.no

- Står stille om ingenting skjer

Regjeringspartiet Fremskrittspartiet (Frp) mener det er god grunn til å begrense bruken av gjennomsnittsmålinger. De er kun for streknings-målinger på strekninger hvor det «beviselig har vært alvorlige ulykker».

- Vi er for der det er særlig ulykkesutsatt - eventuelt der man tror det er det, sier Morten Stordalen.

VIL BEGRENSE: Samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp mener streknings-ATK kun bør benyttes hvor det beviselig har en effekt. Foto: Stortinget
VIL BEGRENSE: Samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp mener streknings-ATK kun bør benyttes hvor det beviselig har en effekt. Foto: Stortinget Vis mer

- Rapporten til TØI sier at gjennomsnittsmålinger er bra?

- På de strekningene som er ulykkesutsatt er det et greit og riktig tiltak. Det er bare der det ikke er beviselig vi mener det er feil. TØI og andre vil alltid si at det minsker faren for alvorlig skadde og drepte å redusere hastigheten. Men står du stille skjer det heller ikke noe. Vi må ha riktig fart på riktig vei, slik at vi får respekt for fartsgrensene.

- Viktigste tiltak for trafikksikkerheten er møtefrie firefeltsveier. Det har vært en tendens til ukritisk å montere streknings-ATK på nye veier. Men de er sikre, og trenger ikke det. De kostnadene kan vi spare.

- Hvor mye koster det med gjennomsnittsmåling?

- Det vet jeg ikke. Men alt har en pris. Det er unødvendig å sette opp dette på en ny vei.

PS: Dette var de mest innbringende fotoboksene i Norge i 2017.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer