Høyesterett: Bot for bruk av mobiltelefon i bil

Sto stille - fikk likevel bot

Høyesterett har i dag omgjort lagmannsrettens frikjennelse av to «mobilsyndere».

ULOVLIG: I dag bestemte Høyesterett at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø. Foto: Øystein B. Fossum
ULOVLIG: I dag bestemte Høyesterett at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø. Foto: Øystein B. Fossum Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Det har hersket mye forvirring rundt hva som er tillatt, når det kommer til bruk av mobiltelefon i bil. I to saker har lagmannsretten tidligere frikjent to personer for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

I dag gjorde Høyesterett om på begge avgjørelsene.

Dette er sakene Høyesterett omgjorde 22. oktober

I to saker for lagmannsretten var de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fastsatt i forskrift til vegtrafikkloven.

  • I den ene saken hadde bruken skjedd mens føreren hadde stanset for rødt lys
  • I den andre saken skjedde bruken mens bilen sto stille en kort periode på grunn av kø.

Rettskraftig

Dommen er nå rettskraftig, selv om den ikke var enstemmig blant de fem høyesterettsdommerne. Høyesterett kom under dissens likevel til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og derfor innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring».

Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

§ 2.Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.

Kilde: Lovdata.no

Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret. Kravet til klar lovhjemmel for straffansvar i Grunnlovens paragraf 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 7 var oppfylt.

Mindretallet la til grunn at forskriftsbestemmelsen var uklar og derfor ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Endelig svar

Begge de tiltalte ble idømt bot på 2000 kroner. Ettersom kjennelsen nå er rettskraftig, melder Høyesterett derfor at avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer