Ny, svensk studie:

Trafikkstøy gjør deg feitere

Bilen er roten til mye vondt. Nå viser en ny studie at støy fra veitrafikk er med på å gjøre deg tjukk.

MER FETT: At støy påvirker helsa vår, er velkjent. Nå har svenske forskere også funnet ut at støy er en årsak til at vi legger på oss. Foto: NTB/SCANPIX
MER FETT: At støy påvirker helsa vår, er velkjent. Nå har svenske forskere også funnet ut at støy er en årsak til at vi legger på oss. Foto: NTB/SCANPIX Vis mer
Publisert

Hvis du er overvektig, kan det være fordi du bor i nærheten av en trafikkert vei. Det viser en svensk studie fra Gøteborgs universitet.

Biler og lastebiler er under stadig overvåkning, og utslipp fra veitrafikken påvirker oss mennesker i stor grad. Ifølge studier er europeiske dieselbiler en medårsak til tidlige dødsfall, og eksosgassene kombinert med trafikkstøy har også vist seg å føre til større spredning av demenssykdommer.

Støy har også vist seg å øke risikoen for hjerteinfarkt, stress og søvnforstyrrelser.

STØY-KIDLER 1,9 millioner nordmenn blir eksponert for støy. Veitrafikken er den verste syndere.
STØY-KIDLER 1,9 millioner nordmenn blir eksponert for støy. Veitrafikken er den verste syndere. Vis mer

1,9 mill nordmenn plaget av støy

Her hjemme er veitrafikkstøy den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.

Ifølge SSB (2016) er hele 1,9 millioner mennesker utsatt for veitrafikkstøy, over 55 dB, utenfor boligen sin i Norge. Dette er en økning fra 1,2 millioner i 1999.

Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Ifølge Miljødirektoratet er totalt nesten 2,1 millioner utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt.

Veitrafikk er den største kilden til støy i Norge. 1,9 millioner nordmenn bodde i boliger som er utsatt for støy fra veitrafikk på over 55 dBA i 2014.

I Norge har 200.000 problemer med nattesøvnen på grunn av støy, ifølge Folkehelseinstituttet. Forskning viser at støy kan gi psykisk stress og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og utvikling av hjertesykdom. Andre plager kan være hodepine, nedsatt konsentrasjonsevne og tretthetsfølelse.

Støy er også en stressfaktor. Det faktiske lydnivået fra støyen virker sammen med andre forhold i menneskers miljø.

Trafikkstøy gjør deg feitere

Blir tjukkere

Nå viser en ny studie, utført på litt over 5.000 mennesker i fem kommuner i Stockholm, at nettopp støyproblematikk kan være utslagsgivende for at befolkningen legger på seg.

Folk som bor i gater med mye trafikkstøy, får i gjennomsnitt større midjemål.

- Det faktum at midjemålet øker, er et tegn på at problemet er stressrelatert. Fedme som har stressmekanismer gir mer abdominal fedme, sier Göran Pershagen, professor i miljømedisin ved Karolinska Instituttet, til TT.

Studien er basert på forhold mellom 1991 og 2006 og startet i utgangspunktet som en studie om diabetes, skriver svenske Expressen.

LYD-EKSEMPLER: Et jetfly som tar av, har et lydnyvå på 100 decibel.
LYD-EKSEMPLER: Et jetfly som tar av, har et lydnyvå på 100 decibel. Vis mer

Studien viser imidlertid at trafikkstøy ikke fører til en like økt midjestørrelse, som hos mennesker som forstyrres av flystøy. For disse er det nemlig enda verre.

Forskerne har tatt hensyn til andre risikofaktorer som påvirker folks vektutvikling. De har derimot ikke kunnskap om hvorfor folk er mer følsomme overfor lave støynivåer nå enn tidligere. Det antas at det kan være relatert til den større stress-stammen som samfunnet opplever generelt.

- Vi bygger på fremtidige bekymringer, sier Kerstin Persson Waye, professor i yrkes- og miljømedisin ved Göteborgs universitet, til TT.

WHOs veiledningsverdi er 50 desibel som en gjennomsnittlig verdi i løpet av en gjennomsnittlig trafikkdag. Dette tilsvarer omtrent støyen fra en vanlig, ikke-travel, urban gate. I Sverige er grenseverdien 60 desibel.

Dette kan redusere trafikkstøy:

 • Støysvakt veidekke
 • Støyreduserende bildekk
 • Mer stillegående kjøretøy
 • Støyskjerming
 • Lavere fartsgrense

Fakta trafikkstøy

 • Det er kjent at støy fra transport har negative virkninger på menneskers helse, selv på moderate nivåer. Ulike typer trafikk er forskjellige forstyrrende.
 • Støy fra flyreiser er mer skadelig enn støy fra tog eller veitrafikk. De svenske støykravene ble redusert i 2017. Men Verdens helseorganisasjon WHO gikk i motsatt retning i 2018, med strengere referanser.
 • WHO tillater maksimalt 50 desibel fra veitrafikk rundt hjemmet, som en gjennomsnittlig verdi i løpet av en gjennomsnittlig trafikkdag. Dette tilsvarer omtrent støyen fra en vanlig, ikke-travel, urban gate.
 • Svenske regler tillater 60 desibel fra veitrafikk, uten spesiell lydtilpasning. Her hjemme er normen 55 dB.
 • Lyd er variasjoner i lufttrykk som setter trommehinnen vår i bevegelse. Det er størrelsen på disse lufttrykksendringene som bestemmer lydens frekvens, og måles i desibel. Desibelskalaen er logaritmisk. 0 dB tilsvarer omtrent den svakeste lyden et menneske kan høre, og 140 dB er smertegrensen.
 • En økning på 10 desibel tilsvarer en 10 ganger økning i antall støyende kjøretøy.
 • Forholdet mellom trafikkstøy og økt risiko for hjerteinfarkt, viser en rekke studier. Forskning har også vist økt risiko for høyt blodtrykk, slag, fedme og aldersdiabetes.
 • Såkalte kausale forhold er ikke fullt ut forstått, men det antas at effektene skyldes støy som forårsaker stress og søvnforstyrrelser.

Kilde: Karolinska Instituttet og Göteborgs Universitet via TT, Statens Vegvesen

Har du krav på tiltak?

Hvert femte år kartlegger Statens vegvesen støyutsatte områder langs norske riks- og fylkesveger. Disse kartene finner du på nettsiden Støysoner for riks- og fylkesveger.

Statens vegvesen kartlegger også støy langs riks- og fylkesvegnettet. i henhold til Forurensingsforskriften kap. 5.

Vegvesenet arbeider for å forebygge og redusere støy fra veitrafikk. Der støynivået overstiger de lovlige grensene, gjør Statens vegvesen tiltak.

For støy langs eksisterende vei, gjelder Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften har som mål å redusere støyplage for de som er mest plaget av støy fra veitrafikk.

Lydnivået skal ikke overstige 42 desibel, i gjennomsnitt, innendørs som følge av trafikkstøy.

Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har derfor krav på tiltak.

Retningslinjer anbefaler at utendørs støynivå skal reduseres til under 55 desibel og støynivået innendørs skal reduseres til under 30 desibel.

For både eksisterende og nye veier, fastsettes støynivået etter beregninger. Disse er basert på blant annet trafikkmengde, fartsgrense, avstand fra bolig til veg, terrengforhold også videre.

Millioner av tapte leveår

I 2012 tallfestet WHO omfanget av helseskader fra trafikkrelatert støy i Vest-Europa og konkluderte at minst en million år med god helse går tapt årlig, i EU og andre vesteuropeiske land, som følge av trafikkstøy.

I samme forbindelse gjorde Folkehelseinstituttet spesifikke beregninger for Norge. De viste at sterk støyplage og søvnforstyrrelser årlig utgjør henholdsvis 4.512 og 10.245 tapte friske leveår.

Andelen av hjertekarsykdom eller død, som kan knyttes til trafikkstøy, kan summeres til om lag 198 tapte friske leveår, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer