Holdninger til promillekjøring:

Vesentlig mer liberale til promillekjøring

Én gruppe nordmenn skiller seg kraftig ut fra resten av befolkningen, når det gjelder kjøring av bil etter inntak av alkohol.

«OK MED EN ØL BAK RATTET»: Folk fra Oslo vest viser seg å være klart mest liberale til å ta seg en øl eller et glass vin før de kjører bil. Eldre menn kommer også dårlig ut, ifølge statistikken. Foto: NTB Scanpix
«OK MED EN ØL BAK RATTET»: Folk fra Oslo vest viser seg å være klart mest liberale til å ta seg en øl eller et glass vin før de kjører bil. Eldre menn kommer også dårlig ut, ifølge statistikken. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Folk fra Oslo vest er mest tilbøyelige til å kjøre bil med promille. Andelen derfra som sier det er sannsynlig at de vil drikke alkohol og kjøre bil når de er i utlandet, er nesten dobbelt så stor sammenlignet med resten av Norge. Dette viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av Gjensidige i år.

Om lag 4.200 nordmenn har svart på spørsmålet «hvor sannsynlig er det at du kunne ha kjørt bil i Sør-Europa etter et glass øl eller vin?». Mer enn fire av ti som bor på hovedstadens vestkant svarer at det er mer eller mindre sannsynlig, mens tilsvarende tall for resten av den norske befolkningen er litt over to av ti.

Landsdel (promille i Sør-Europa)

Østlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge
Meget sannsynlig3 %4 %2 %1 %
Ganske sannsynlig8 %5 %5 %3 %
Litt sannsynlig15 %15 %13 %12 %
Totalt sannsynlig26 %24 %20 %16 %
Ikke sannsynlig i det hele tatt73 %74 %76 %83 %
Vet ikke2 %1 %3 %1 %

TABELLFORKLARING: Dette er hvor mange som kan tenke seg å kjøre bil rett etter å ha tatt en øl eller et glass vin, mens de er i Sør-Europa. Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Vestlandet: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Midt-Norge: Møre og Romsdal og Trøndelag. Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark.

Mer akseptabelt i Syden

Nordmenn er mer tilbøyelige til å kjøre med promille når vi er i utlandet, noe tallene gjennom hele undersøkelsen viser. Vi er altså mer restriktive mot å kjøre bil etter å ha drukket alkohol når vi er hjemme i Norge. Men også her kommer beboerne i Oslo vest dårligst ut, ifølge tallene Dinside har fått tilgang til.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk tror noe av årsaken til at nordmenn er mer liberale til promillekjøring i Sør-Europa er at det er færre promillekontroller og høyere grenser i Syden. Hun advarer imidlertid mot å tenke slik.

- Skjer det noe, er det like alvorlig som i Norge. Dessuten kjører man under andre trafikale forhold og stort sett er man ikke like godt kjent på for eksempel italienske veier, som der man ferdes hjemme i Norge. Derfor er det all grunn til å være akkurat like restriktiv med alkohol på ferie som ellers, sier hun til Dinside.

Oslo vs. Norge (promille i Sør-Europa)

Oslo vest Oslo øst Asker/ Bærum Romerike Follo Oslo totalt Norge totalt
Meget sannsynlig9 %2 %7 %1 %2 %5 %3 %
Ganske sannsynlig12 %8 %10 %9 %12 %10 %6 %
Litt sannsynlig20 %19 %12 %15 %16 %19 %14 %
Totalt sannsynlig41 %29 %29 %25 %30 %34 %23 %
Ikke sannsynlig i det hele tatt58 %70 %72 %73 %66 %65 %75 %
Vet ikke1 %1 %0 %2 %3 %1 %2 %

TABELLFORKLARING: Her vises hvor mange som kan tenke seg å kjøre bil rett etter å ha tatt en øl eller et glass vin, mens de er i Sør-Europa.

Oslo vs. Norge (promille i Norge)

Oslo vest Oslo totalt Norge totalt
Meget sannsynlig6 %4 %2 %
Ganske sannsynlig12 %9 %5 %
Litt sannsynlig18 %15 %13 %
Totalt sannsynlig36 %28 %20 %
Ikke sannsynlig i det hele tatt64 %71 %80 %
Vet ikke0 %1 %1 %

TABELLFORKLARING: Her vises hvor mange som kan tenke seg å kjøre bil rett etter å ha tatt en øl eller et glass vin, når de er hjemme i Norge. Som tallene viser er beboerne fra Oslo vest mest tilbøyelige til å kjøre bil med promille, så tilbøyelige at deres liberale holdning til kjøring med alkohol i kroppen klart overgår resten av landet - også i Sør-Europa.

Kan du drikke ett glass?

Fjellvang Kristoffersen mener det finnes mange usanne myter om andre rusmidler som er farligere enn alkohol i trafikken.

- Alkohol er det farligste rusmiddelet i trafikken. Vi ser at det er alkohol og høy promille som dominerer de alvorlige ulykkene. Ved 0,5 i promille er du påvirket - da svekkes både reaksjons- og vurderingsevne, sier hun.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk tror kjørepils-begrepet er på vei ut av nordmenns vokabular. Foto: MA
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk tror kjørepils-begrepet er på vei ut av nordmenns vokabular. Foto: MA Vis mer

- Hvor høy promille får man etter én øl eller ett glass vin?

- Det er vanskelig å si konkret. Det er blant annet avhengig av dagsform og hvor mye man har spist. Det er uansett veldig farlig å ta sjansen med å beregne seg fram til når man er i kjørbar stand og når det kan gå bra.

- Fremst i pannebrasken bør man ha at alkohol og bilkjøring uansett ikke hører sammen, slår generalsekretæren fast.

Skiller seg negativt ut

Faktisk skiller Oslo vest seg negativt ut, sammenlignet med nesten samtlige av gruppene undersøkelsen er brutt ned i. Ingen av seksjonene fra de følgende gruppene kunne matche vestkant-holdningen:

  • Alder
  • Kjønn
  • Fylker
  • Landsdel
  • Utdanning
  • Inntekt
  • Arbeidssituasjon
  • Bosituasjon
  • Størrelse på husstand
  • Antall barn i husstanden

Det eneste unntaket er under «sivilstand». Der viser det seg at nordmenn samboende med venner er enda mer liberale til å kjøre bil i Sør-Europa, etter én øl eller ett glass vin. Her er det hele 44 prosent som mener det er sannsynlig med en kjøretur. Likevel er det bare tre prosent av de samboende med venner som mener det er meget sannsynlig - mot hele ni prosent fra Oslo vest.

- Det er ikke annet å si enn at det er trist at Oslo vest har dårligere holdninger enn resten av landet. Man kan spekulere i årsakene, men det skal jeg ikke gi meg i kast med her, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk.

Sivilstand (promille i Sør-Europa)

Par/Gifte/ Samboende Samboende med venner Enslige Bor hos foreldre
Meget sannsynlig3 %3 %3 %3 %
Ganske sannsynlig6 %16 %5 %6 %
Litt sannsynlig15 %25 %12 %17 %
Totalt sannsynlig24 %44 %20 %26 %
Ikke sannsynlig i det hele tatt75 %55 %77 %73 %
Vet ikke1 %2 %2 %3 %

Kontinentale drikkevaner?

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige synes tallene er spesielle, men ser ingen åpenbar forklaring på at det er sånn.

- Det er interessant at folk i Oslo vest skiller seg så vesentlig ut. Det kan ha sammenheng med de såkalt kontinentale drikkevanene, med et glass i ny og ne, som kanskje er mest utbredt i storbyene. Dette gir dermed også utslag i denne type målinger, sier han til Dinside.

Siden Oslo og Akershus er befolkningsrike områder, har Follo, Romerike, Asker/Bærum, Oslo øst/vest blitt brutt ned, med enda flere respondenter, som har gitt undersøkelsen et ytterligere rom for et dykk geografisk.

Rike drikker mest til sjøs ...

For to år siden foretok Respons Analyse en undersøkelse på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til, som gikk på nordmenns holdninger til det å drikke alkohol mens mann fører båt. På det spørsmålet svarte 68 prosent at det ikke er greit å drikke noen enheter, mens 27 prosent svarte at én til to alkoholenheter er greit.

I den undersøkelsen var det de husholdningene som tjente mest som var mest liberale, nærmere bestemt var det 44,3 prosent av dem som tjente over én million kroner i året som mente det var greit med noen enheter. Samtidig var det de husstandene som tjente mellom 600- og 800.000 kroner i året som var mest restriktive.

Greit å drikke på sjøen?

Enheter/Lønn Opptil 399.999,- 400.000-599.999,- 600.000-799.999,- 800.000-999.999,- Over 1.000.000,-
Ingen63,9 %67,6 %71,2 %67,8 %55,7 %
1-224,2 %28 %23,7 %28,1 %36,1 %
3-54,2 %3,8 %2,8 %2,5 %7,5 %
6-92,3 %0,7 %1,1 %0,9 %0,7 %
10+0 %0 %1,2 %0,7 %0 %
Sum 1+30,7 %32,5 %28,8 %32,2 %44,3 %

TABELLFORKLARING: Tabellen viser hvor mange enheter med alkohol nordmenn i 2017 mente det var greit å drikke i forbindelse med føring av båt på sjøen. Som man ser er det de husstandene med over én million i årsinntekt som er mest tilbøyelige til å ta eg noen enheter. Kilde: Respons Analyse

Kvinner og nordlendinger går foran

Samtidig er det stor forskjell mellom kjønn. Kvinner har en mye mer konservativ holdning til å kombinere drikking og kjøring.

Mens menn totalt i hele Norge har et meget høyt tall (33 %), er kvinnene de mest restriktive (13 %), sammenlignet med noen annen gruppe. Hele 84 prosent av dem svarer at det ikke er sannsynlig i det hele tatt å kjøre etter en øl eller et glass vin - kun ett prosent mener det er meget sannsynlig å gjøre det.

- Dette er kjent. Vi ser som regel godt voksne menn i ulykkesstatistikken, mens ungdommene har blitt flinkere, sier Fjellvang Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk.

Det er bare Nordland (84 % usannsynlig) som kan matche kvinnene, men her er det to prosent som sier det er meget sannsynlig å kjøre bil i Sør-Europa etter å ha drukket.

Kjønn (promille i Sør-Europa)

Menn Kvinner
Meget sannsynlig5 %1 %
Ganske sannsynlig9 %3 %
Litt sannsynlig19 %9 %
Totalt sannsynlig33 %13 %
Ikke sannsynlig i det hele tatt66 %84 %
Vet ikke2 %1 %

- Ligg unna flaska

Undersøkelsen viser videre at nordlendingene er de mest restriktive mot ruspåvirket kjøring (se artikkelens første tabell). Jo lenger mot Østlandet man kommer, desto mer liberal er holdningene til alkohol og kjøring av bil.

Det krystallklare rådet fra forsikringsbransjen er uansett å ligge unna flaska knyttet til bilkjøring, uansett tid og sted.

- Alkohol i forbindelse med bilkjøring er livsfarlig. Det må folk ta innover seg. «Don't drink and drive». Det gjelder også på ferie i utlandet, slår Bjarne Rysstad fast.

- For de aller, aller fleste i Norge er det uakseptabelt å kjøre etter å ha drukket. Samtidig ser vi at kjørepils-begrepet er ute av vokabularet til folk flest, noe som er bra, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

PS: Dette er spørsmålene nordmenn har svart på i undersøkelsen: Hvor sannsynlig er det at du kunne ha kjørt bil kort tid etter å ha tatt en øl (eller et glass vin) når du er i Sør-Europa/Norge?

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer