Hva er aksjesparekonto?

ASK for «dummies»

Åtte spørsmål om aksjesparing som du kanskje ikke tør å spørre om selv.

SATSE PÅ AKSJER? Lurer du på om du skal opprette en aksjesparekonto, men sitter med flere spørsmål enn svar? Da kan forhåpentligvis Dinsides ASK-guide hjelpe deg. Foto: Eilin Lindvoll.
SATSE PÅ AKSJER? Lurer du på om du skal opprette en aksjesparekonto, men sitter med flere spørsmål enn svar? Da kan forhåpentligvis Dinsides ASK-guide hjelpe deg. Foto: Eilin Lindvoll. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du har kanskje lest eller hørt om aksjesparekonto (ASK), for eksempel på bankenes nettsider eller på reklame?

Men, hva er det egentlig? Og hvordan oppretter og bruker du kontoen?

Dinside har tidligere skrevet om fordelene og ulempene med ASK, og nå følger vi opp med en guide for deg som har bestemt deg for å prøve en slik konto.

Hva er ASK, og hvordan er skattereglene?

Jo, dette er en konto hvor du kan kjøpe og selge enkeltaksjer og aksjefond med utsatt skatt. Når du en gang i fremtiden tar ut avkastningen fra kontoen, derimot, må du betale gevinstskatt.

Til forskjell: Sparer du i aksjer og aksjefond utenfor en ASK, må du skatte av alle salg og all flytting av andeler mellom ulike fond.

Her har du et eksempel på hvordan skatt på uttak skiller seg mellom ASK og ordinære fondskontoer, blant annet hvis du trenger 150.000 kroner til vedlikehold av huset:

 • Du har 200.000 kroner på ASK, hvor 150.000 er det opprinnelige beløpet du satte inn, det vil si 50.000 kroner er gevinst. Du kan da ta ut opptil 150.000 kroner uten å skatte av disse. De resterende 50.000 blir stående på kontoen som videre sparing, men tar du ut disse senere på du skatte av dem.
 • Du har 200.000 kroner på en ordinær fondskonto, hvor 150.000 er det opprinnelige beløpet du satte inn. Mest sannsynlig må du skatte allerede fra første krone du tar ut.

- Hvis du har et fond som ikke leverer over tid, kan du bytte til et fond du har større tro på innad i aksjesparekontoen, sier Eva Sørmo, forbrukerøkonom i Norsk Familieøkonomi.

Den utsatte skatten gir deg bedre muligheter til å endre retning når fondene ikke går som ønsket, og er gjerne spesielt gunstig for sparere som har liten kunnskap om aksjesparing, legger Sørmo til. En aksjesparekonto gjør det dermed lettere å bytte fond ved feilinvesteringer.

Og husk: Hvis du eier aksjer eller aksjefond har du mulighet til å flytte dem skattefritt og gratis over på en ASK innen utgangen av 2018.

Hvordan fører jeg tap og gevinst i skattemeldingen?

Banken eller kontoforvalteren sender melding til Skatteetaten om enten tap eller gevinst, men du blir ikke skattepliktig før du tar penger ut av kontoen.

ASK-ordbok

Her er forklaringen på noen av begrepene du gjerne møter når du har opprettet ASK:

 • Aksje: Når du handler en aksje så kjøper du en eierandel i et aksjeselskap. Et aksjeselskap kan være børsnotert eller unotert.
 • Fond: I stedet for at du investerer direkte i aksjer eller andre verdipapirer selv, så kjøper du andeler i et fond som gjør det. Du får dermed indirekte ta del i utviklingen til flere selskaper eller rentepapirer.
 • Fondsandeler er din eierandel av et fond. I stedet for at du eier flere aksjer i et selskap, så eier du flere andeler i et fond. Merk at dette er en forenkling.
 • Inngangsverdi/kostpris er det du opprinnelig betalte for verdipapiret. Inngangsverdien settes lik vederlaget ved kjøpet, inklusive eventuelle megleromkostninger, verdien av gjeldsovertakelse, naturalytelser og tjenester mv.
 • Kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak hvor du kan åpne en VPS-konto. Det er dette som etterspørres når du skal flytte på verdipapirer mellom banker: Hvem er det mottakende bank (kontofører) skal kontakte for å få informasjon om din VPS-beholdning?
 • Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten. Skjermingsgrunnlaget på ASK settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet og kunngjort i januar året etter skattleggingsperioden (inntektsåret). Hensikten er å motivere folk til å spare langsiktig i aksjefond. Du opparbeider deg mer og mer skjermingsfradrag fra år til år. Dermed kan en større andel av gevinsten skjermes for beskatning.
 • Utbytte: Eier du enkeltaksjer kan du motta utbytte. Utbyttet er selskapets måte å betale avkastning til sine aksjonærer. Ofte har selskapene et uttalt måltall. På ASK er utbyttet skattbart og vil dermed inngå som en del av innskutt kapital.
 • VPS-konto er en konto for oppbevaring av verdipapirer. Akkurat som en bankkonto er for oppbevaring av penger.

Kilder: Aleksander Koldingsnes, Altinn, VPS.no og Skatteetaten.

Hvem bør begynne med aksjesparing?

Ifølge Sørmo lønner det seg med aksjesparing hvis du oppfyller to kriterier:

 1. Du tåler risiko, altså at pengene dine både synker og øker i verdi.
 2. Du har en lengre tidshorisont enn fem år.

- Banksparing bør i hovedsak benyttes til å bygge opp en buffer eller til penger du ikke kan ta risiko med. Aksjesparing har historisk sett gitt bedre avkastning enn vanlig banksparing over tid, så for eksempel til pensjonssparing er dette ofte anbefalt, sier forbrukerøkonomen.

Når bør jeg opprette ASK?

Som sagt over, er det skatteamnesti ut året for de som allerede eier aksjer og aksjefond og vil flytte dem over på en ASK. Geir Ormseth, fondsansvarlig i Finansportalen, understreker at det ikke er vits i å vente med å flytte verdiene sine over på ASK.

- Bankenes systemer snakker ikke sømløst med hverandre, så det er bare en fordel å få gjort dette i god tid før nyttår, sier Ormseth.

Han legger, imidlertid, til at det kun er lønnsomt å flytte aksjer og fond inn på ASK dersom du har opparbeidet gevinst, noe de aller fleste har grunnet utviklingen i aksjemarked frem til i dag. Om du har et tap målt mot anskaffelsesverdien, bør du selge først, slik at man du automatisk får fradrag for tapet i skattemeldingen for 2018. Deretter kan du kjøpe et nytt fond innenfor ASK, eventuelt utenfor innen utgangen av året, for deretter å flytte det inn i ASK.

Både DNB og Sbanken har konkurranser gående: Dersom du flytter fond og aksjer inn på aksjesparekonto innen 1. oktober kan du vinne 10.000 kroner.

- Forbrukerne gjør ingenting feil om de flytter fonds- og aksjeverdier inn på ASK, så om banken kjører kampanje på dette, er det i alle fall et helt greit produkt å gjøre det på, er Ormseths kommentar til markedsføringen.

Mange har blitt innelåst i dyre og dårlige fond som de ikke har byttet ut fordi de da må betale skatt, ifølge Ormseth. De har ikke kunnet selge for å videreføre den utsatte skatten, og dette har svekket konkurransen.

Hvor kan jeg opprette ASK?

Det finnes mange leverandører som tilbyr aksjesparekonto, blant annet de fleste bankene.

- Kontoen opprettes digitalt og det hele er som regel utført på under ett minutt, sier Aleksander Koldingsnes, finansiell rådgiver i Sbanken.

Hva koster det å ha ASK?

Når det stimuleres med skattefordeler, kan leverandørenes gebyrer bli høye. Før du velger leverandør, bør du derfor forvisse deg om hva leverandøren vil kreve av gebyrer for flytting av kontoen, uttak fra eller avslutning av kontoen og administrasjon, framholder Ormseth i Finansportalen.

Her er noen av kostnadene du (ikke) kan møte på hvis du skaffer deg ASK:

 • Opprette: Norsk Familieøkonomi fant i sin sammenligning av ASK-er at ingen av leverandørene tok gebyr for å åpne konto. Å opprette ASK er normalt gratis.
 • Oppbevare: Enkelte tar gebyr for å oppbevare aksjer og fond på ASK. Derfor bør du sjekke dette før du velger leverandør.
 • Enkeltaksjer: Flere tilbydere krever gebyr for å ha enkeltaksjer stående på kontoen, men noen har null i gebyr dersom formuen i aksjer er lav, typisk under 100.000 kroner.
 • Flytte: Mange krever også gebyr ved flytting av enkeltaksjer til en annen tilbyder. Gebyrene knyttet til enkeltaksjer er høyest for aksjer i utenlandske selskap, gjerne notert i EØS- og EU-land.
 • Administrere/forvalte: Analyser fra Forbrukerrådet viser at høye forvaltningsgebyrer spiser opp unødvendig av kundenes avkastning på ASK.
 • Avslutte: Norsk Familieøkonomis undersøkelser viser at noen ASK-tilbydere tar betalt hvis du sier opp kontoen også.

Hvordan bruker jeg kontoen?

- Kontoen brukes primært til aksjer og aksjefond. Du får ingen rente på de pengene som ikke er investert, men som bare står på kontoen, sier forbrukerøkonom Sørmo.

Du kan ha flere ASK-er, enten hos samme eller ulike leverandører.

Hvis du vil spare til barna kan du opprette en konto til hver. Ved å navngi ASK-en i nettbanken, holder du kontroll på hvilken konto som tilhører hvilket barn, råder Sørmo.

Hvilke aksjer og fond skal jeg fylle kontoen med?

Ormseth i Finansportalen mener det viktigste er at du forsikrer deg om at ASK-leverandøren tilbyr globale indeksfond. Også hvis du skal overføre dine nåværende verdipapirer til en ASK innen utgangen av 2018, bør du vurdere å plassere disse verdiene i globale indeksfond.

Omfattende fondsanalyser fra blant annet Forbrukerrådet indikerer at alle andre aksjefond enn norske bør være indeksfond. Norske aktive aksjefond kan, derimot, vise til historisk meravkastning og kan være et godt valg. På Finansportalen kan du også finne en fondsoversikt.

- Et indeksfond er et vanlig aksjefond, bare med lavere kostnader. Fondet forvaltes ikke aktivt av en fondsforvalter, men er et passivt fond som følger den indeksen du har valgt. Derfor er dette et langt rimeligere alternativ for vanlige sparere, forklarer Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

Har du kunnskap om aksjesparing og kan følge med, kan du gjerne investere i noen aktivt forvaltede fond eller aksjer du har tro på i tillegg.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer