Bidragspliktig? OSS

Disse "ofte stilste spørsmål" er hentet direkte fra Trygdeetaten.no.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vil bidraget mitt bli mindre med de nye reglene?
Noen vil kunne betale mindre i barnebidrag, mens andre vil måtte betale mer.

Størrelsen på bidraget vil ta utgangspunkt i hvor mye det koster å ha barn. Denne summen fordeles forholdsmessig mellom foreldrene på bakgrunn av deres inntekt, og hvor mye samvær den bidragspliktige har.

Kan jeg fremdeles trekke fra barnebidraget på skatten?

Nei, den bidragspliktige får ikke lenger fradrag for betalt bidrag. Dette motsvares av at bidragsmottakeren ikke lenger skal skatte av mottatt bidrag. Vær oppmerksom på at du heller ikke vil få fradrag for bidragsgjeld som betales etter at de nye reglene er innført.

Gir bidragsmottakerens inntekt utslag ved fastsettelsen av bidraget?

Ja. I forslaget om ny bidragsordning er utgangspunktet at begge foreldres inntekt skal tas med ved beregning av bidraget størrelse.

Hvis bidragsmottakeren ikke vil levere barnet når jeg kommer for å ha samvær, vil det få betydning for bidraget?

Dersom dette skjer tilfeldig noen få ganger, får det ingen betydning. Men hvis bidragsmottakeren systematisk ikke leverer barnet som avtalt, må dere inngå ny avtale om samvær.

Bidraget kan da fastsettes på nytt på bakgrunn av den nye samværsavtalen. Vær oppmerksom på at søknad om endring belastes med gebyr, og at endringen i bidraget må utgjøre mer enn 10 prosent for at en endring skal bli gjennomført av det offentlige.

Hvor stor andel av inntekten min kan jeg måtte bruke til å betale barnebidrag?

Ingen skal måtte bruke mer enn 25 prosent av sin inntekt på å betale barnebidrag (medregnet bidrag til barn over 18 år). Dersom ektefellebidrag fastsettes, kan det medføre en samlet bidragsforpliktelse på over 25 prosent. Du skal også sitte igjen med tilstrekkelige midler til underhold av deg selv og egne barn i eget hushold (bidragsevne).

Jeg venter nå et nytt barn. Vil barnebidraget til de første barna bli satt ned?

Når det nye regelverket er trådt i kraft, vil ikke nye barn i utgangspunktet føre til at bidraget for de første barna blir satt ned. Men dersom du allerede har fått innvilget redusert bidrag fordi den totale summen av barnebidrag du skal betale er større enn beregnet bidragsevne, kan du søke om ytterligere reduksjon i bidrag(ene), fordi du får økte utgifter på grunn av underholdet av det ventede barnet.

Hvis du har hatt full evne til å betale bidragene frem til nå, kan underholdet av det nye barnet føre til at du ikke lenger har full bidragsevne. I så fall kan du søke om å få endret bidragene. Vær oppmerksom på at trygdekontoret ikke fastsetter nytt bidrag med mindre endringen utgjør mer enn 10 prosent.

Jeg ønsker å jobbe 50 prosent for å være mer sammen med familien. Kan jeg da bare betale halvt barnebidrag?

Hvis du som bidragspliktig ikke arbeider full tid, kan trygdekontoret i visse tilfeller fastsette bidraget høyere enn inntekten skulle tilsi. Man sier da at du har en inntektsevne du ikke utnytter.

Både den bidragspliktige og bidragsmottakeren kan likevel arbeide 80 prosent av full stilling og få bidraget fastsatt med utgangspunkt i den faktiske inntekten. Hvis en av foreldrene velger å arbeide under 80 prosent av full stilling, kan inntekten fastsettes etter skjønn på bakgrunn av inntektsevnen. Deretter fastsettes bidraget etter de vanlige reglene.

Hvis forelderen arbeider deltid (mindre enn 80 prosent) for å ha omsorg for eller samvær med egne barn under tre år, skal bidraget fastsettes med utgangspunkt i den faktiske inntekten. Hvis forelderen arbeider deltid (mindre enn 80 prosent) uten å ha en rimelig grunn for å arbeide deltid, vil han eller hun få fastsatt bidrag med utgangspunkt i inntektsevnen, og ikke etter den faktiske inntekten. Eksempler på rimelige grunner kan være utdanning og helsesituasjon.

Jeg har bidragsgjeld. Vil jeg fremdeles måtte betale den?

Ja. Den nye ordningen vil ikke slette gammel gjeld.

Vær oppmerksom på at som en konsekvens av de nye skattereglene vil du som bidragspliktig etter at det nye regelverket trer i kraft, ikke få fratrekk i inntekten for eventuell innbetaling av bidragsgjeld. Det vil med andre ord «lønne seg» å betale så mye som mulig av eventuell bidragsgjeld før de nye reglene trer i kraft, for å få godskrevet skattefordelen.

Kilde: Trygdeetaten.no

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer