Delt omsorg

Den nye bidragsmodellen er ikke laget med tanke på delt omsorg. Reglene er egnet til å skape mye forvirring.

Publisert
Sist oppdatert


Trygdeetatens bidragsveileder, som er et brukbart verktøy til å beregne barnebidrag etter de nye reglene, gir ikke "riktig svar" ved delt omsorg.

Generelt for de nye bidragsreglene gjelder at forsørgelse av barn i utgangspunktet er et privat ansvar som staten ikke har noe med. Forsørgerne skal på egen hånd lage de avtaler de finner hensiktsmessige. Det er når de ikke selv klarer å nå frem til enighet om bidragets størrelse at de nye reglene kommer til anvendelse.

For delt omsorg, hvor barna har fast bosted hos begge foreldrene og har omtrent like mye samvær med begge, understreker Barne- og familiedepartementet at foreldrene antakelig også blir enige om bidraget.

Der de likevel ikke blir det, har departementet laget en fordelingsnøkkel. Den er ikke enkel å lese (se punkt 5.4.1.1 på denne siden), men konklusjonen er ikke så vanskelig:

"Regnestykket blir: bidragspliktiges andel av underholdskostnaden (fastsatt bidrag) minus ½ U. Dvs. enten 5/6 U minus ½ U = 1/3 U eller 4/6 U minus ½ U = 1/6 U."

Om du har betydelig høyere inntekt enn den andre forelderen, betyr dette at du kjører bidragsveilederen som om barnet bodde fast hos den andre. Oppgi 14-15 dagers samvær. Fra det bidraget du da får, trekker du fra halvparten av Underholdskostnaden (U) som er oppgitt på den samme siden i veilederen.

Sprikende resultater

En av de virkelig store svakhetene ved det nye systemet er de tilfellene der foreldrene i praksis har delt omsorg for barna. Man har ikke lykkes å komme frem til en bidragsstruktur som fullt ut reflekterer dette. Se på følgende eksempler:

50% samvær med to barn
 OrdningFar betalerMor betaler
1Barna har fast bosted hos mor. Far har 15 dagers samvær i måneden. 2 7900
2Barna har fast bosted hos far. Mor har 15 dagers samvær i måneden. 00
3Den eldste har fast bosted hos far, den yngste hos mor. Foreldrene har 50% samvær med barnet det ikke bor fast sammen med. 1 5800
4Delt omsorg er avtalt skriftelig. Barna har fast bosted hos begge. 2 1790
I alle regneeksemplene har far 5/6 av den felles inntekt. Barna er i alle eksemplene halvparten av tiden hos far og halvparten av tiden hos mor. Barna er 8 og 11 år gamle. Mor har ikke bidragsevne. Forbehold om at vi ikke har snublet i tallene!(Tabellen ble laget etter de satser som gjaldt i februar 2003. I mai økte satsene helt uventet med 20-30%. Poenget med de store forskjellene gjelder imidlertid stadig.)

I alle disse eksemplene er barna like mye sammen med far som med mor, og bor like lenge hos hver av dem. Men som vi ser kan forskjellen i økonomisk utbytte føre til helt unødvendige diskusjoner om hvem som skal ha den formelle omsorgen, eller "bosted" som er den uskyldiggjørende terminologi idag.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer